Wyszukiwarka wiadomości

1
1
2
3
[4]
5
6
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Kwiecień 2019

SPOTKANIE I DIALOG
DROGA KRZYŻOWA PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE
KOLEJKA WILANOWSKA CD.
ŚW. JAN PAWEŁ II PATRONEM EUROPY – PODPISZ PETYCJĘ DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W CZERWIEŃSKU NAD WISŁĄ
POWSIŃSKIE ZAPUSTY Z KURPIAMI
MAZURKI WIELKANOCNE SIOSTRY ANASTAZJI
KRONIKA PARAFII MARZEC 2019
Z ŻYCIA PARAFII
KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA KWIECIEŃ 2019

W połowie marca zakończyła się tegoroczna wizytacja duszpasterska w naszej parafii, tzw. kolęda. Rozmawiam z odwiedzającymi parafian księżmi, tj. z ks. proboszczem Lechem Sitkiem i wikarym ks. Stanisławem Podgórskim; podzielą się oni z czytelnikami „Wiadomości” swoimi refleksjami z kolędy.

MZ: Sądzę, że warto rozpocząć naszą rozmowę od przypomnienia, wyjaśnienia, czym jest w istocie parafialna wizytacja duszpasterska. Wierni mają różne wyobrażenia, czasem rodzi się problem, wynikający z niezrozumienia obowiązków księdza podczas kolędy, a czasem z oczekiwań nadmiernych...
ks. L. Sitek: Zasadniczym celem kolędy jest budowanie wspólnoty parafialnej, umocnienie więzi wiernych z Kościołem, poprzez rozmowę, radzenie się w sprawie praktyk religijnych, wspólną modlitwę, omówienie sytuacji w parafii. Jest to również sposobność do nawiązania kontaktu bezpośredniego, osobistego kapłana z rodziną lub osobą samotną. Przy czym kapłan nie tylko mówi, ale przede wszystkim słucha. Ojciec Święty Franciszek wzywa, by iść z Ewangelią na peryferie Kościoła. Kolęda jest jednym ze sposobów ewangelizacji. Można dotrzeć również do tych nieobecnych w zgromadzeniach liturgicznych, ale szukających Boga.
ks. S. Podgórski: Dla mnie najważniejsze jest spotkanie i dialog. Dialog jest priorytetem. Ksiądz nie przybywa, aby oceniać, kontrolować, ale przede wszystkim – wysłuchać. Oczywiście, jakaś część przyjmujących księdza, czyni to, bo – powiedzmy sobie szczerze – niejako obowiązuje taka tradycja. Ale zdecydowana większość jest otwarta na kontakt z księdzem, pragnie rozmowy. Spotkałem też ludzi o zaskakująco głębokiej duchowości. Wtedy żal przerywać rozmowę, ale następne rodziny czekają....
Dostrzegłem potrzebę ludzi do bliższego kontaktu z księdzem, pragnienie relacji z człowieczeństwem kapłana.
MZ: Wiem, że zdarzają się przypadki przyjmowania księdza po kolędzie przez osoby, rodziny, które nie praktykują, nie uczestniczą w mszach świętych, nie mają więzi z parafią. To ciekawe zjawisko....
    ks. L. Sitek: Niektórzy przyjmują księdza, choć nie praktykują, powodowani sentymentem, przywiązaniem do tradycji. Traktują to jako obyczaj. W tym samym duchu odwiedzają z dziećmi szopkę bożonarodzeniową, przychodzą ze „święconką”, śpiewają kolędy, itp. Są też – niestety – tacy, którzy przyjmują księdza po kolędzie wyłącznie z pewnego wyrachowania. Pomimo braku uczestnictwa w życiu liturgicznym i sakramentalnym planują jednak, prawdopodobnie ze względów społecznych, chrzest dziecka, I Komunię, itp. Gdy powód ten jest zaspokojony, wyczerpany, podczas kolejnej kolędy ksiądz już nie jest przyjmowany. Doświadczenie wielu lat kolędowania te praktyki potwierdza.
MZ: Jakie tematy pojawiały się w rozmowach kolędowych? Czy wnioski z nich generują nowe zadania w pracy duszpasterskiej, katechizacji? 
ks. L. Sitek: kapłani poznają bliżej rodziny w parafii, a wierni rozmawiają z nami o różnych problemach. Np. zwracają się z pytaniami odnośnie do liturgii, szukają szkoły katolickiej dla swoich dzieci, radzą się w sprawach pomocy charytatywnej. Zdarzyło mi się, że po wyjaśnieniach sytuacji osobistej i formalnej danej pary okazało się, że może ona zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Doświadczyłem także spotkania z ludźmi głęboko otwartymi na Boga. Taki kontakt jest cenny dla kapłana, umacnia się on wiarą ludzi świeckich.
ks. S. Podgórski: Ludzie chętnie poznają stanowisko kapłana w bieżących sprawach, nie tylko Kościoła. Np. niejednokrotnie pojawiało się pytanie, dlaczego Kościół nie wyraża poparcia dla akcji Jerzego Owsiaka. Były też dyskusje o filmie „Kler”. Wierni chcą wyrazić swoje opinie, ale także poznać stanowisko Kościoła, usłyszeć argumenty z ust księdza. Ja bardzo sobie cenię szczerość ludzi, którzy mają odwagę konfrontować swoje poglądy.
Bardzo często pojawiał się problem smogu. Ludzie skarżyli się na uciążliwość zatrutego powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym. Apelowali, aby księża podejmowali ten temat w katechezie, poszerzali świadomość obywatelską w tym zakresie, wskazując szkodliwość oddychania groźnymi pyłami.
No i oczywiście obecna jest zawsze tematyka związana z rodziną. Dla mnie osobiście kolęda jest właśnie taką  p r z e s t r z e n i ą   do poznania rodzin. W wyniku tych spotkań rozważane jest aktualnie powstanie nowego kręgu Kościoła Domowego (wspólnota 5-7 rodzin, która spotyka się raz w miesiącu).  Zachęcałem też do uczestnictwa w tegorocznym balu małżeńskim. Wspólna zabawa rodzin, z zachowaniem wartości chrześcijańskich, to atrakcyjne świadectwo radości w wierze.
MZ: W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi przekształca się struktura zatrudnienia społeczności parafialnej. Krąg aktywnych rolników relatywnie maleje w stosunku do ludzi wolnych zawodów. Czy zjawisko to ma jakieś przełożenie na praktyki religijne?
ks. L. Sitek: Zdecydowanie tak. Ludność miejscowa, w większości rolnicza, z reguły jest przywiązana do Kościoła, zaangażowana i obecna na zgromadzeniach liturgicznych. Są też wśród nowo przybyłych ludzie głębokiej wiary, bardzo aktywnie włączający się w społeczność i różnorodne przedsięwzięcia w parafii. Niemniej jednak w ujęciu statystycznym ludzi praktykujących w stosunku do ogółu mieszkańców terenu, który administracyjnie obejmuje parafia, procentowo ubywa. Dotyczy to również kolędy. Relatywnie mniej rodzin, osób, przyjmuje kapłana po kolędzie, niż wówczas, gdy społeczność ta była jednorodna, zasiedziała, a wiara przechodziła z ojca na syna. Przybywa też związków niesakramentalnych.
Ludzie zakładają rodziny, nie czując potrzeby żadnego sformalizowania związku, nie mówiąc już o potrzebie ślubu kościelnego, nawet w sytuacji braku jakichkolwiek przeszkód natury prawnej.
MZ: Dlaczego tak się dzieje? Jak duszpastersko odpowiedzieć na to wyzwanie?
    ks. S. Podgórski: Sądzę, że u źródeł takiego postępowania tkwi lęk przed zobowiązaniami. Ale to problem delikatny, bardzo intymny, każdy przypadek jest trochę inny. Ksiądz nie może wchodzić w tę relację brutalnie, protekcjonalnie. Bp. Ryś w katechezie na ten temat nauczał, że ksiądz powinien tę kwestię rozpoczynać od uświadomienia danej parze, że Pan Bóg ich kocha, pragnie ich szczęścia. Dopiero później zachęcać do skorzystania z daru, jakim jest sakrament małżeństwa. Z pewnością ktoś, kto mnie zaprasza do swego domu, do swojej prywatności, nie powinien być pryncypialnie pouczany. Tak się nikogo nie zachęci.
MZ: Jaki był duchowy motyw przewodni tegorocznej kolędy?
ks. S. Podgórski: Podczas tegorocznej kolędy rozdawana była książeczka „Rachunek sumienia dla dorosłych”. Jest to odpowiedź na realne zapotrzebowanie, bowiem ludzie dorośli często, jako jedyne przygotowanie teoretyczne do spowiedzi stosują to, czego się nauczyli w trakcie katechezy przed I Komunią Świętą. Człowiek dorosły nie powinien się spowiadać jak małe dziecko. Format jego grzechów jest zupełnie inny.
MZ: Rzeczywiście, jest to problem. Wprawdzie różnych poradników odnośnie do spowiedzi jest mnóstwo w księgarniach kościelnych, ale taka „dostawa prosto do domu” to skuteczna, konkretna pomoc. Rekomenduję tę książeczkę każdemu, kto jeszcze do niej nie zajrzał. Opracowana bardzo przystępnie, praktycznie wyczerpuje całą problematykę przestrzeni grzechu, pomaga porządnie wykonać pracę weryfikacyjną sumienia. Przypomina także o tych grzechach, o których standardowo zapominamy, np. o tzw. grzechach cudzych, grzechach wołających o pomstę do nieba, a przede wszystkim o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Przed tegoroczną spowiedzią wielkanocną – lektura obowiązkowa!!!!
Na zakończenie proszę księdza proboszcza o krótką informację na temat planów inwestycyjnych w parafii, które zostaną (lub już zostały) zrealizowane z ofiar złożonych przez parafian w trakcie kolędy.
ks. L. Sitek: Są to inwestycje następujące:
położenie chodników na cmentarzu parafialnym,
nowe meble do zakrystii,
odnowienie zakrystii i części budynku świątyni,
wymiana grzejników,
prace związane z termoizolacją kościoła.
MZ: Oby wszystkie te zamierzenia pod patronatem Matki Bożej Tęskniącej udało się zrealizować. Bóg zapłać księżom i za trud kolędowania, i za tę rozmowę!
Oprac. Maria Zadrużna


Według wspomnień parafian, pragnienie budowy Drogi Krzyżowej przy naszym Sanktuarium powstało w dniu koronacji Matki Bożej Tęskniącej, czyli ponad 20 lat temu. Czy ta potrzeba wynika z tego, że doświadczenie krzyża nie jest nam obce? Przynajmniej ja nie znam człowieka, który by nie zmagał się z jakimś życiowym ciężarem i to nierzadko z bardzo trudnym do udźwignięcia. Chrześcijanie mają sposób by nie nieść go samemu. Wystarczy odpowiedzieć na wołanie Jezusa, który został ukrzyżowany za nasze grzechy: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Istotę i sens tego zaproszenia odzwierciedlają słowa znanej wielkopostnej pieśni:
„Zbawienie przyszło przez krzyż,
 Ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
Kolejny już wiek…”

Kto wie, może to właśnie, dlatego w tak trudnym czasie - nasilających się brutalnych ataków na Kościół, rodzinę, narodową pamięć; wspomagania promocji zabijania nienarodzonych dzieci; propozycji wyrugowania religii ze szkół czy podpisania destrukcyjnej deklaracji LGBT… - w Parafii św. Elżbiety w Powsinie, następuje urealnienie wizji i podjęcie decyzji o budowie Drogi Krzyżowej? W głębi ducha jestem przekonana, że stało się to za przyczyną naszej Orędowniczki, Matki Bożej Tęskniącej, która boleśnie przebyła taką Drogę ze swoim umiłowanym Synem. To właśnie ta Droga Krzyżowa może być dla nas wielkim rachunkiem sumienia, który może nas wyrwać z galopującego marazmu i zagubienia.
    W realizację tego chlubnego zadania od strony organizacyjnej zaangażowali się ks. Prałat Lech Sitek, Proboszcz naszej już ponad 600–letniej parafii i Robert Woźniak, Dyrektor Centrum Kultury Wilanów. Wykonania 14. płaskorzeźb stacyjnych w drewnie lipowym, ich oprawy i zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz konsultacji w zakresie usytuowania w terenie, podjął się nasz parafianin, rzeźbiarz Tadeusz Broda - członek Zespołu śpiewaczego „Powsinianie” i parafialnego Chóru „Con brio”, wykonawca rzeźb zdobiących m.in. Dom parafialny, Kościół oraz Straż Pożarną w Bielawie.
    Zgodnie z zapowiedzią Ks. Proboszcza w związku z tym zamysłem został ogrodzony cały teren a w chwili obecnej przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania części tego obszaru (w tym zadrzewionego), za starą plebanią do ulicy Andrutowej. Zaplanowano rozpisanie konkursu na architektoniczne zagospodarowanie tego terenu, stąd też cenne będą konstruktywne uwagi i sugestie parafian, by móc niebawem zaprezentować projekt aranżacji krajobrazu, uwzględniający Drogę Krzyżową, wkomponowaną w istniejący i jakże unikalny charakter tego miejsca.
    W kolejne niedziele Wielkiego Postu, będą przedstawiane płaskorzeźby niektórych stacji, które są jeszcze w stanie surowym. Czekają je następne etapy obróbki oraz prace projektowe nad ich oprawą, umożliwiającą bezpieczne i funkcjonalne ustawienie w terenie. Realizację tego przedsięwzięcia planuje się na ok. dwa lata, a o postępie prac będziemy informowali na łamach Wiadomości Powsińskich. Orientacyjny koszt całej inwestycji to ok. 150 tys. zł. Jeżeli osoby indywidualne, rodziny, czy grupy parafialne chciałyby wesprzeć to nasze wspólne dzieło, można zgłosić się z taką inicjatywą do ks. Proboszcza. Nazwiska fundatorów będą uwidocznione przy poszczególnych stacjach.
    Kończąc ten przekaz szukałam słów wspierających tę cenną inicjatywę. Są nimi prorocze słowa Świętego Jana Pawła II, odnoszące się do krzyża, do ponad stuletniego krzyża na Giewoncie, wypowiedziane do Polaków w Zakopanem 6 czerwca 1997 r.:  „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz (…). Ten krzyż jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. (…) Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk (…). Ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! – w górę serca! Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda!”.
Z darem modlitwy Teresa Gałczyńska


Od 15 maja 1937 r., czyli 82 lat temu, przybył kolejce groźny konkurent. Tramwaje Miejskie uruchomiły linię W na trasie Wilanów - Plac Starynkiewicza. Pętla była przy stacji kolejki. Uroczystego otwarcia linii dokonał inż. Michał Butkiewicz, dyrektor przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie.
W maju 1936 r. dokonano przekucia torów z szerokości 800 na 1000 mm.
W drugiej połowie lat trzydziestych zwierzchnikiem przedsiębiorstwa Wilanowska Kolej Dojazdowa był inż. Władysław Kozłowski.
W dniu 16 lipca 1939 r. w niedzielę wieczorem, gdy przepełniony letnikami pociąg wracał do Warszawy, doszło do czołowego zderzenia pociągów motorowych pomiędzy Klarysewem, a Powsinem, w wyniku którego spłonęły one całkowicie. W zmiażdżonych lokomotywach i wagonach zginęło 9 osób i ponad 200 zostało rannych. Dane te pochodzą z Kuriera Porannego z wtorku 18 lipca. Wśród rannych byli także mieszkańcy Wilanowa (m.in. Jadwiga Penconek, Antoni Janicki) i Powsina (Maria Rawska, Henryk Pindelski, Antoni Trzewik). Jak znanym i cenionym kurortem był w tamtym czasie Konstancin, z którego wracali letnicy i kuracjusze, świadczy fakt, że na liście rannych w tej katastrofie byli mieszkańcy Lwowa (Jakub Zelcer) i Bukaresztu (Bolesław Rutkowski).
W czasie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. infrastruktura kolejki jak i tramwaju, zostały poważnie uszkodzone. Tramwaje uruchomiono dopiero w 1941 r. i do wybuchu Powstania Warszawskiego działała linia 2W na trasie Wilanów, Czerniakowska, Książęca, Plac Trzech Krzyży. Po zakończeniu Powstania nie odbudowano jej. Natomiast kolejkę dość szybko po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. przywrócono do ruchu. Odegrała ona, a przede wszystkim ludzie na niej pracujący, bardzo dużą rolę w zaopatrzeniu w żywność mieszkańców naszej Stolicy. Schowki zmyślnie zrobione przez pracowników warsztatów naprawczych, pozwalały za jednym kursem przewieść tony żywności dla głodującej Warszawy. Korzystali z niej także konspiratorzy Polskiego Państwa Podziemnego, transportując nią również broń i zaopatrzenie dla swoich oddziałów.
Po upadku Powstania Warszawskiego, w miesiącach październik, listopad i grudzień 1944 r., cały czas trwał rabunek dzieł sztuki dokonywany przez Niemców w wilanowskim pałacu państwa Branickich. Zrabowane przedmioty z pałacu transportowano na stację Wilanów, po czym kolejką wilanowską przewożone je do Piaseczna, skąd już normalną koleją wywożono je do Świdnicy na Dolny Śląsk. Niemcy, czując zbliżający się koniec swego pobytu w okolicy Warszawy zaczęli likwidować tabor kolejki wilanowskiej i grójeckiej, niszcząc osiemnaście lokomotyw, dziesięć lokomotyw spalinowych i pewną ilość wagonów. Wywieźli również wyposażenie warsztatów naprawczych i zniszczyli parowozownię, wysadzając ją w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej kolejka wilanowska, dość szybko przywrócona do użytku, nadal zapewniała mieszkańcom gminy Wilanów komunikację z Warszawą, kończąc swój bieg na stacji Belwederska. Jednak już jej specjalnie nie modernizowano i nie rozbudowywano, a wręcz przeciwnie zaczęto ją pomału likwidować. W 1952 r. zamknięto ruch do uzdrowiska Konstancin, a w 1957 r. zlikwidowano tory kolejki wilanowskiej pomiędzy stacjami Belwederska-Wilanów. Jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy zacząłem jeździć do szkoły w Warszawie, na rogu ulic Belwederskiej i Spacerowej stał budynek stacyjny po tej kolejce. W miejsce kolejki uruchomiono ponownie, po 13 latach, linię tramwajową. Kolejka wilanowska kursowała już tylko na trasie Wilanów-Iwiczna. A że było to w czasie, gdy w kosmos zaczęły latać rakiety, nazwano naszą kolejkę trochę z przekąsem „rakieta kosmiczna, Wilanów-Iwiczna” i tak już pozostało do końca jej dni.
 I choć minęło od tamtego czasu już ponad czterdzieści lat, wciąż mam w uszach charakterystyczny odgłos pracującego jej silnika. Dla nas kilkunastoletnich chłopaków stacja kolejki była takim miejscem zbornym. Tu zawsze się coś działo i można było spotkać kogoś znajomego, bądź kupić pyszne pączki lub lody dla dziewczyny w cukierni pani Małkowskiej stojącej przy samej stacji. W mroźne dni przesiadywaliśmy w wagonach kolejki czekającej na swoją godzinę odjazdu. Ciepło zapewniały piecyki-kozy i zapas węgla znajdujący się przy nich. Na stacji Wilanów oprócz torów, po których jeździły pociągi osobowe, były jeszcze dwie bocznice towarowe, na które wtaczano wagony z cegłą, wapnem, cementem, nawozami sztucznymi itp. rzeczami przeznaczonymi do miejscowego GS-su znajdującego się przy ul. Janczarów. W wagonach tych przywożono również karbid, o który zawsze żebraliśmy u kolejarzy, a jak się nie dało inaczej, podkradaliśmy z przewożących go furmanek. Szczególne zapotrzebowanie na karbid, co oczywiste, było przed Wielkanocną Mszą Rezurekcyjną.
Kolejkę Wilanowską ostatecznie zlikwidowano 1 sierpnia 1971 r. Natomiast pozostałą po niej infrastrukturę: torowisko, bocznicę, WC, ogrodzenia oddzielające kolej od tramwaju, szlaban na Alei Wilanowskiej rozebrano w 1973 r., gdy budowano Wisłostradę. Po kolejce pozostał tylko budynek stacyjny, który po kilku latach opuszczenia, został w końcu wyremontowany. Urządzono w nim Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Warszawa 96. Otwarcia w dniu 1 marca 1979 r. dokonali minister łączności prof. dr Edward Kowalczyk i dyrektor okręgu pocztowo-telekomunikacyjnego inż. Mirosław Kolaszewski. Pierwszymi klientami nowej poczty byli państwo Irena i Czesław Małkowscy właściciele sąsiedniej cukierni, obsłużyła ich urzędniczka Poczty Polskiej pani Krystyna Ostrowska. Poczta funkcjonowała w tym budynku do lipca 2016 r. Teraz stoi on pusty i niszczeje. Oby nie został zreprywatyzowany jak wiele budynków w Warszawie. Jego lokalizacja na pewno kusi niejednego „inwestora”.
Krzysztof Kanabus
Specjalne podziękowania składam panu Markowi Penconkowi za udostępnienie dokumentów pomocnych przy pisaniu tego artykułu.
Bogdan Pokropiński – „Kolejka Wilanowska”
Symeon Surgiewicz – „Warszawskie Ciuchcie”
Krzysztof Kanabus – „Wilanów – 1944”
Warszawska prasa z lat minionych
Wspomnienia mieszkańców Wilanowa
PS.
Latem 2010 r., gdy byłem radnym Dzielnicy Wilanów, zostały przeprowadzone przez urząd dzielnicy, konsultacje społeczne na temat przyszłości i przeznaczenia budynku, w którym ówcześnie mieściła się Poczta Polska. Sprawa była dość dobrze nagłośniona, a niektórzy radni już wcześniej zbierali opinie mieszkańców na ten temat. W dniu 9 września 2010 r. przeprowadzono w urzędzie warsztaty, w których brali udział mieszkańcy, przedstawiciele Poczty Polskiej, urzędnicy i my radni dzielnicy Wilanów. Cztery z pośród pięciu pomysłów wypracowanych na warsztatach, opowiedziało się za pozostawieniem Poczty, jako podstawowej funkcji budynku z ewentualnym utworzeniem w nim punktu informacji turystycznej.
W miesiącach sierpień-wrzesień konsultacje nabrały tempa. Od 18 sierpnia do 30 września 2010 r. zbierano opinie za pomocą poczty elektronicznej, podczas Święta Wilanowa można było swoją opinię wrzucić do urny, która później, do 30 września 2010 r. stała w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.
Oto wyniki konsultacji z mieszkańcami:
- 35,5 % opowiedziało się za pozostawieniem w tym budynku Poczty Polskiej
- 44 % oprócz Poczty dopuszczało możliwość powstania punktu informacji turystycznej
- 18,5 % miało różne pomysły m.in. pałac ślubów, biblioteka, restauracja
- 2 % opinii nie było związanych z tematem konsultacji
W jaki sposób zrealizowano wolę mieszkańców każdy widzi. Na konsultacje wydano trochę grosza publicznego, a opinię 80 % mieszkańców potraktowano „per noga” i wyrzucono do kosza!


II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, który odbył się w dniach 14-22.X.2018 r. wpisał się w 100-lecie odzyskania naszej niepodległości i 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Poruszana problematyka dotyczyła chrześcijaństwa w Europie w tym w Polsce w oparciu o wizję Europy w ujęciu Św. Jana Pawła II, który wołał: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę. Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów politycznych, rozległych dziedzin kultury, cywilizacji, postępu. Nie lękajcie się, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka”. Inspiracja ta była niejako echem impulsu, który Świętych Cyryla i Metodego – Apostołów Słowian, popchnął do misji ewangelizacyjnej.
    III Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” – Europa dwóch płuc – Europa Prawdy i pokoju, odbył się 13-14 lutego 2019 r, na Jasnej Górze w Częstochowie w 1150 rocznicę śmierci św. Cyryla, autora gramatyki Słowian. Święci Cyryl i Metody przez hagiografy słowiańskie są wskazywani, jako „szczególni wybrańcy i posłańcy Boż y do ludzkości”.
    Na I sesję Kongresu przybyli biskupi polscy oraz z innych krajów słowiańskich tj. ze Słowacji, Czech i Ukrainy. Licznie zebranych (> 400 osób) przywitał ks. inf. Ireneusz Skubiś – Moderator Ruchu „Europa Christi” oraz O. Marian Waligóra, Przeor Jasnej Góry. Słowo wstępne wygłosił kard. Stanisław Dziwisz a obrady otworzył abp. Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Interesujące wykłady a po nich Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza i homilia wygłoszona przez abp. Jana Graubnera, Metropolity Ołomunieckiego z Czech, to wołanie, które powinno stać się wołaniem chrześcijan i katolików europejskich, by powrót do Chrystusa, do Ewangelii był zaczynem nowych czasów i nowego człowieka, by przyczynił się do ożywienia w nas wiary, nadziei i miłości. Te cnoty powinny stać się bazą dla nowej Zjednoczonej Europy. Dał temu wyraz Ojciec Święty Jan Paweł II w Encyklice Slavorum Apostoli (Rzym 2 czerwca 1985 r. w uroczystość Trójcy Przenajświętszej w 1100. rocznicę dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego) – „O Boże wielki, w Trójcy Jedyny, Tobie powierzam dziedzictwo wiary narodów słowiańskich, zachowaj je i błogosław temu dziełu Twojemu… Cały Kościół dziękuje Tobie, który wezwałeś narody słowiańskie do wspólnoty wiary, za ich spuściznę i wkład, jaki wniosły do dziedzictwa powszechnego. Dziękuje Ci za to w sposób szczególny słowiański Papież. Oby ten wkład nie przestał nigdy ubogacać Kościoła kontynentu europejskiego i całego świata!”.
    Pontyfikat Jana Pawła II bardzo mocno wpisuje się we współczesne problemy Europy i stanowi dla niej drogowskaz. Właśnie m.in. o tym rozmawialiśmy na wspólnej agape z biskupami, księżmi i „zaraźliwie zaangażowanymi” osobami świeckimi. Jestem wdzięczna, że dane mi było znaleźć się wśród tych, którzy mogli chociaż przez chwilę, porozmawiać z kard. Stanisławem Dziwiszem, świadkiem długiego, niezwykle owocnego pontyfikatu św. Jana Pawła II.
    Ruch „Europa Christi”, działający w ramach Fundacji „Myśląc Ojczyzna” na ww. II Kongresie podjął decyzję, która jest już realizowana w innych państwach, że polscy katolicy także zwrócą się z apelem do Ojca Św. Franciszka, o ogłoszenie Św. Jana Pawła II patronem Europy:
Ojcze Święty Franciszku!
Chcę przyłączyć się do słów Św. Jana Pawła II, który powiedział: „Stara Europo, odnajdź siebie samą!  Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w autentyczne wartości, które sprawiły, że Twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii, dla prawdziwych swobód”.
Chcę również wspomnieć słowa Waszej Świątobliwości o tym, że zamiast tradycji obrano zdradę, o potrzebie pamięci i powrocie do bycia wspólnotą solidarną.
Ojcze Święty Franciszku, prosimy Cię, abyś rozważył powierzenie przyszłości Europy Św. Janowi Pawłowi II, by razem ze Św. Benedyktem, Św. Cyrylem, Św. Metodym i świętymi: Katarzyną, Brygidą, Teresą Benedyktą od Krzyża, pomogli nam kierować nasze kroki, aby „dać na nowo Europie duszę i rozbudzić w niej na nowo sumienie”. (Tekst na podstawie petycji hiszpańskiej)
Podpisy można składać na stronie: www.myślącojczyzna.pl albo zebrać według określonego wzoru i przesłać na adres: Ks. Ireneusz Skubiś,  ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa.
Uwaga!
    Nasi parafianie, którzy pragną by św. Jan Paweł II dołączył do grona świętych patronów Europy mogą składać swoje podpisy w naszym Kościele w dniu 14 kwietnia 2019 r.
Do tej szczytnej intencji w imieniu ks. inf. dr Ireneusza Skubisia, Moderatora Ruchu „Europa Christi”, gorąco zachęcam.
Teresa Gałczyńska


Źródło: httpswww.facebook.comMisteriumCzerwinskphotos
16 marca br. Czerwińsk nad Wisłą gościł pielgrzymkę (autokarową) z naszej parafii. Celem wyprawy było przede wszystkim Misterium Męki Pańskiej, ale uczestniczyliśmy także we Mszy Świętej w przepięknym romańskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z łaskami słynącym obrazem koronowanym koronami papieskimi w 1970 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wizerunek został namalowany w XVII w. na wzór obrazu Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani) z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Kościół natomiast (pod wezwaniem Zwiastowania NMP) pochodzi z I połowy XII w. i stanowi część kompleksu klasztornego, najpierw kanoników regularnych laterańskich, a od prawie stu lat ojców salezjanów św. ks. Jana Bosko.
Czerwińsk pasjonatom historii znany jest jako miejsce zgrupowania wojsk, skąd pod wodzą króla Władysława Jagiełły ruszyły w kierunku Grunwaldu. Właśnie na wysokości Czerwińska ułożono na Wiśle tzw. most łyżwowy, dzięki któremu wojska przeprawiły się na drugi brzeg. Czerwińsk przez stulecia był dynamicznie rozwijającym się miastem, ale jego znaczenie spadło, do czego przyczyniła się utrata praw miejskich, jako represja po upadku Powstania Styczniowego. Dziś jest to wieś, z prężnie działającym salezjańskim ośrodkiem młodzieżowo - powołaniowym EMAUS, który wystawia razem z młodzieżą i aktorami profesjonalnymi Misterium Męki Pańskiej (autorstwa księży salezjanów).
 W opactwie warto zajrzeć do muzeum Sługi Bożego prymasa Augusta Hlonda (1881-1948), salezjanina, który wszystkie swoje rzeczy osobiste przekazał czerwińskiemu klasztorowi. Wystawą byli zainteresowani nie tylko dorośli, ale także młodzież, ponieważ oprócz ciekawych eksponatów, ukazywała ona dzieje polskiego Kościoła w okresie życia prymasa (było to także zasługą przewodniczki – wolontariuszki). Warto także odnotować, że trzech braci prymasa Hlonda również zostało salezjanami (m.in. autor muzyki do czerwińskiego Misterium Męki Pańskiej). Zwiedzający nie mogli pominąć Salezjańskiego Muzeum Misyjnego, pełnego ciekawych (zdaniem młodzieży: ekstra fajnych) eksponatów, po którym oprowadzała młoda wolontariuszka – uczestniczka salezjańskich misji.
Ale zanim to wszystko zwiedziliśmy, udaliśmy się do sali teatralnej na Misterium Męki Pańskiej. Jest to historia opowiedziana przez świadków – osoby najbliższe Panu Jezusowi: Jego Matkę, Apostołów, Marię Magdalenę, Marię Kleofasową, Marię Salome, Józefa z Arymatei, ale także Poncjusza Piłata, czy żołnierzy rzymskich. Sposób ukazania Pasji odbiega od tradycyjnego. Spektakl przedstawia ostatnie chwile życia Pana Jezusa, a potem Jego Mękę i Zmartwychwstanie w sposób niedosłowny – Pana Jezusa nie widać, a jednak ON JEST – w zapalonej Świecy Paschalnej, która gaśnie, kiedy Pan Jezus umiera i ponownie jest zapalona w chwili Jego Zmartwychwstania. Wokół Paschału skupiają się bohaterowie, dzieląc się swoją historią spotkania z Jezusem. Przedstawione są także wydarzenia po Zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus ukazując się swoim najbliższym, otacza ich opieką, by w tym ciężkim dla nich okresie wiedzieli, że nie są sami, że On ich nie zostawił, że jest z nimi, że zmartwychwstał, jak zapowiedział. Pokazana jest ich ogromna, prawdziwa RADOŚĆ. Niemalże byliśmy na drodze do Emaus.
Naprawdę warto wybrać się na czerwińskie Misterium Męki Pańskiej, aby w Wielkim Poście po raz kolejny, ale może na nowo, zobaczyć, a może i przeżyć, historię Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ewa Krupińska
PS. Serdeczne podziękowania dla Siostry „Kierowniczki” Norberty ;), dzięki której mogliśmy w tym roku i w roku ubiegłym obejrzeć Misterium Męki Pańskiej (w roku ubiegłym wystawione przez kleryków pallotyńskiego seminarium w Ołtarzewie).
W ramach zajęć Pracowni etnograficznej Centrum Kultury Wilanów poznawaliśmy poszczególne grupy etnograficzne ludności polskiej - ich historię, codzienne życie dawniej i dziś, a w tym obecny sposób kultywowania ludowych tradycji, zwyczajów i obrzędów. Stąd też pomysł naszego kierownictwa, żeby nawiązywać bliższe kontakty z teoretycznie poznanymi reprezentantami tych grup, poprzez nasze już wieloletnie festiwalowe czy warsztatowe wyjazdy albo zapraszanie ich do nas, do Powsina i Wilanowa, na okolicznościowe występy (np. przy okazji dożynek, darcia pierza, kiszenia kapusty, zapustów i innych imprez).
    Na tegoroczne zapusty przybyły do nas zespoły folklorystyczne z regionu kurpiowskiego. Kurpie to ludność zamieszkująca teren dwóch puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Sama nazwa Kurp wywodzi się od nazwy butów (kurpsi), a były to łapcie noszone przez miejscową ludność, która wyrabiała je z lipowego łyka.
    Zabawę zapustową rozpoczęliśmy w dniu czwartego marca 2019 r. Odbyła się ona w domu parafialnym przy udziale wielopokoleniowego Zespołu folklorystycznego "Kurpianka" z Kadzidła. Sala i korytarz były wypełnione po brzegi”. Zapewne tak dużą frekwencję zagwarantował zaprezentowany przez „Kurpiankę” tradycyjny obrzęd weselny, który łączył w sobie kunszt i bogactwo zawarte w pieśniach, tańcu, zabawie, muzyce i gwarze Kurpiów. Jak wesele, to nie tylko zabawa przeplatana przyśpiewkami, gadkami, ale i poczęstunek przeznaczony dla weselników. Zatem wszyscy mogli spróbować wyśmienitej swojskiej szynki, kiełbasy, kaszanki oraz chleba, ogórków kwaszonych a nawet „swojskiego psiwa”.
    Piąty marca, ostatni wtorek karnawału, także obfitował w wydarzenia. W godzinach przedpołudniowych Zespół Śpiewaczy Powsinianie i Zespół Śpiewaczy Radosna z Wilanowa wraz Kapelą pod kierunkiem Grzegorza Toporowskiego, zaśpiewali i zagrali dla licznie zebranych członków Sekcji Emerytowanych Nauczycieli Oświaty ZNP w Warszawie przy ul. Odyńca 57. Były oklaski, podziękowania ze łzami w oczach i słodki poczęstunek. To taki miły początek tego ostatkowego dnia.
    A już wieczorem w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w Wilanowie przy ul. Radosnej 11 wystąpił Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca. Podobnie jak dnia wczorajszego w Powsinie, po raz wtóry zetknęliśmy się z wysokim poziomem artystycznym przy zachowaniu wierności kurpiowskiej tradycji. Byliśmy urzeczeni ich ludowymi strojami, śpiewem, mową oraz tańcami wirowymi i korowodowymi (np. powolniak, fafur, olender, stara baba, okrąglak, żuraw, konik, gracyk). Niektóre z nich, tańczyliśmy razem z członkami Zespołu i nie da się ukryć, że miało to walory zarówno poznawcze jak i integracyjne. 
    Powiem jedno, niech żałuje ten, kto nie był razem z nami, a to nie tylko moje zdanie – Oj, było radośnie, wiele się działo, jak na karnawał powsiński i wilanowski przystało! To wszystko dzięki zaangażowaniu i pogodzie ducha wszystkich, którzy przy wspólnej zabawie tworzyli tę wspaniałą zapustową atmosferę.
Teresa GałczyńskaMAZUREK CYGAŃSKI

Składniki:
- suche wafle
- 5 jaj 
- 12 dag cukru
- 10 dag mąki pszennej
- 10 dag orzechów drobno krojonych
- 10 dag rodzynek
- 10 dag skórki pomarańczowej
- 5 dag suszonych śliwek
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
Wykonanie: Blaszkę wyłożyć papierem a na nim ułożyć warstwę wafli. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać posiekane orzechy, sparzone rodzynki, drobno pokrojoną skórkę pomarańczową (bakalie oprószyć mąką), mąkę z proszkiem do pieczenia. Do tego dołączyć pianę z ubitych białek, wszystko delikatnie wymieszać i wylać na wafle. Upiec w temp. 180 st. C przez 30 minut.
Lukier: 1 białko, 12 dag cukru pudru, sok z 1 cytryny.
Wykonanie: utrzeć białko z cukrem, dodać sok z cytryny (jeśli za rzadki dodać cukru pudru). Polać ciasto zaraz po upieczeniu, tworząc lukrem ozdobne „esy floresy”.

MAZUREK MAKOWO-KOKOSOWY

Składniki ciasta:
- 10 białek
- 1 szklanka cukru
- 12 dag margaryny
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 szklanka maku
- ½ małego proszku do pieczenia
Wykonanie: Białka ubić z cukrem i stopniowo dodawać rozpuszczoną (przestudzoną) margarynę, mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia i wypłukany mak. Ciasto piec ok. 30-40 min w temp. 160 st C.
Masa:
 2 szklanki mleka,
25 dag masła,
3 łyżki mąki pszennej,
8 łyżek wiórków kokosowych,
1 żółtko,
1 szklanka cukru pudru.
Wykonanie: Do 1 szklanki mleka dodać kokos, mąkę i wymieszać. Resztę mleka zagotować, wlać mleko z kokosem i mąką, ugotować budyń. Masło utrzeć z cukrem pudrem, żółtkiem, dodać przestudzony budyń.
Upieczone i ostudzone ciasto przekroić i przełożyć masą. Wierzch udekorować np. bakaliami z lukrem.   
Smacznego!     
Teresa Gałczyńska
Źródło: Na podstawie książki S. Anastazji Pustelnik FDC "Wielkanoc z Siostrą Anastazją. Przepisy Wielkanocne" Wydawnictwo WAM, 2016.CHRZTY:
03 III Alena Helena Szeller
10 III Emil Jacek Bernaciak
Nowoochrzczone dzieci i ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w matczyną opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY: - w tym miesiącu nie było ślubów

POGRZEBY:
+ Zofia Wanda Kotuszewska, l. 95 z Powsina z ul. Zapłocie.
+ Tadeusz Ilicz, l. 70 z Warszawy
+ Urszula Teresa Ciecierska, l. 66 z Warszawy
+ Alicja Teresa Buzak, l. 83 z Warszawy
+ Lidia Łucja Olszewska, l. 85 z Warszawy
+ Barbara Bolesława Bargiełowska, l. 84 ze Skolimowa
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
Kronikę opracował ks. Stanisław Podgórski


BAL DLA MAŁŻEŃSTW
Dnia 2 marca 2019 roku w Domu Kultury Wilanów odbył się V bezalkoholowy bal dla małżeństw sakramentalnych organizowany przez parafię w Powsinie. Miał on na celu umożliwienie małżeństwom, aby zatrzymać się w biegu, dać sobie chwile wytchnienia, by na nowo odkryć, jak dobrze być razem i jak warto dbać o relacje małżeńskie, nie tylko te urzędowe.
W balu wzięło udział 60 par głównie z parafii z Powsina, a także z różnych wspólnot przede wszystkim Mamre i Domowego Kościoła, a zatem również z innych okolicznych parafii. Szczególne podziękowania należą się księdzu Stanisławowi Podgórskiemu oraz Kindze i Krzysztofowi Lubomirskim, którzy ze świetnym efektem podjęli się zadania przygotowania balu.
Wodzireje Paweł i Grzegorz stanęli na wysokości zadania i sprawili, ze wszyscy się świetnie bawili puszczając najlepsze hity muzyczne z ostatnich 10 lat. Rozpoczynający bal polonez pozwolił w długich korowodach i tunelach zobaczyć wszystkich uczestników, powitać uśmiechem znajomych i bezpośrednio doświadczyć ogromnej mocy wspólnoty. Przeróżne zabawy oraz porywająca do tańca muzyka umożliwiły w bardzo zabawny sposób integrację wszystkich uczestników balu. Nie można pominąć jak ważne jest również świetne zaplecze gastronomiczne: bogaty szwedzki stół smakował wyśmienicie.
Wspaniały bal, pełen otwartych i uśmiechniętych ludzi był pięknym świadectwem na to, jak ciepłe i pełne miłości mogą być relacje małżonków do siebie nawzajem.
Kinga Lubomirska


INTENCJA MODLITW NA KWIECIEŃ:
Prośmy Boga o nowe powołania do kapłańskie, zakonne i misyjne.

7 IV   PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych, które poprowadzi ks. Marcin Wosiek z Krakowa. Nauki w niedzielę na każdej Mszy św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W poniedziałek, wtorek i w środę dla dorosłych na Mszach św. o godz. 9.00 i 19.00.
Nauki rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę dla dzieci z klas 1 – 4 o godz. 10.45, a dla dzieci z klas 5 – 8 o godz. 12.00. (W przypadku ewentualnej możliwości strajku nauczycieli prosimy, aby rodzice lub dziadkowie przyprowadzili dzieci do kościoła na powyższe godziny).
I niedziela miesiąca. Po sumie o 12.00 adoracja i procesja eucharystyczna.
08 IV PONIEDZIAŁEK -  DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Msze św. z naukami dla dorosłych o godz. 9.00 i 19.00
Nauki dla dzieci o godz. 10.45 (kl. I-IV) i 12.00 (V-VIII)
Spowiedź od godz. 8.30 i od godz. 18.15.
9 IV   WTOREK - TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Msze św. z naukami dla dorosłych o godz. 9.00 i 19.00
Nauki dla dzieci o godz. 10.45 (kl. I-IV) i 12.00 (kl. V-VIII)
Spowiedź od godz. 8.30 i od godz. 18.15.
10 IV ŚRODA – CZWARTY DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Msze św. z naukami dla dorosłych o godz. 9.00 i 19.00
Msze św. dla dzieci o godz. 10.45 (kl. I-IV)  i 12.00 (kl. V-VIII)
Tego dnia, 9 lat temu, wydarzyła się tragedia, w której zginął prezydent Lech Kaczyński a wraz z nim 95 osób najważniejszych w państwie.
12 IV   PIĄTEK
Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00
Droga krzyżowa dla dorosłych ulicami parafii o godz. 18.30.
Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza na godz. 19:30 na Msze św.
o uzdrowienie w sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.
13 IV   SOBOTA
Diecezjalny Dzień Młodzieży. Spotkanie kandydatów do bierzmowania i młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej od 11.00 do 14.30. Zbiórka bierzmowanych i młodzieży (zapraszamy chętnych) o godz. 10.30 pod naszym kościołem. Wyjazd pod opieką ks. Stanisława.
Droga Krzyżowa na Bielawie o godz. 15.00
Spotkanie Kręgu Domowego Kościoła o 15.30.
Msza św. o godz. 7.00 w intencji s. Idy, naszej siostry Felicjanki, która obchodzi swoje imieniny. Niech Bóg siostrę prowadzi obdarza zdrowiem, swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.
14 IV  NIEDZIELA PALMOWA
Dzisiaj Kościół wspomina uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie poniósł mękę, śmierć krzyżową i gdzie zmartwychwstał.
Obrzędy poświęcenia żywych gałązek palmowych – przed każdą Msza św. Ministranci będą rozprowadzać palmy. Ofiara na fundusz ministrancki.
Dzisiaj zamiast kazań będziemy z uwagą słuchać Pasji, czyli opisu Męki Pańskiej z Ewangelii św. Łukasza, natomiast na Mszach o godz. 9:00 i 12: 00 trzech lektorów będzie śpiewać Pasję.
CHARYTATYWNY KIERMASZ WIELKANOCNY CARITAS organizowany przez parafialny zespół Caritas w Powsinie i Centrum Kultury Wilanów, miejsce kiermaszu - budynek starej plebanii przy ul. Ptysiowej 3. Godziny otwarcia 8:00 – 14:00. Będzie można nabyć m.in. palmy, domowe ciasta i ozdoby świątecznego stołu. Dochód zostanie przeznaczony na wielkanocne paczki podopiecznych Caritas w Powsinie i bieżącą działalność charytatywną w parafii.
Dla osób chorych i w podeszłym wieku Msza św. w Bielawie o godz. 14:30. W budynku remizy strażackiej. Spowiedź od godz. 14:00
Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o godz. 16.00.
Gorzkie Żale o godz. 17:00 z nauka pasyjną i procesją eucharystyczną.
15 IV WIELKI PONIEDZIAŁEK
Spotkanie z rodzicami dzieci z Powsina przygotowującymi się do I Komunii świętej o godz. 19:00 w salce parafialnej
16 IV WIELKI WTOREK
Spotkanie z rodzicami dzieci ze szkoły Lindego przygotowującymi się do I Komunii świętej o godz. 19:00 w salce parafialnej

Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu jest czynna jedynie od poniedziałku do środy.
 18 IV WIELKI CZWARTEK
Tego dnia nie ma Mszy św. porannej z racji wieczornej liturgii.
Ferie świąteczne od 18 kwietnia do 23 kwietnia.
Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne (WIELKANOCNE). Przez te trzy dni święte zachęcamy do udziału w nabożeństwach i przystępowania do Komunii św.
W dniu dzisiejszym w Katedrze Warszawskiej o godz. 10:00 gromadzą się biskupi i kapłani archidiecezji warszawskiej na uroczystej Mszy św. Krzyżma. Biskup poświęca oleje, których używa się podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa i namaszczenia chorych oraz w czasie konsekracji ołtarza.
MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ - godz. 19:00
Wspólnota parafialna gromadzi się na Mszy św. wieczornej sprawowanej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku.
Jest to dzień
19 IV WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Wszyscy katolicy są zobowiązani do zachowania dzisiaj ścisłego postu. W Wielki Piątek powinniśmy przeżyć w głębszym skupieniu, znajdując czas na modlitwę i wyciszenie.
Zapraszamy parafian na godzinę 8:00 do kościoła na nabożeństwo Ciemnej Jutrzni.
Spowiedź rano 8:00 – 9.00  i wieczorem od godz. 18:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek:
10:00 – 10:45 dzieci z klas I-III
10:45 – 11:30 dzieci z klas IV-VIII

11:30-12:00 Kółka Żywego Różańca z Kabat, Bielawy, Lisów i Latoszek,
12:00 -13:00 Kółko Żywego Różańca Macierzyństwa NMP z Powsina,
13:00-14:00 Kółko Żywego Różańca Wniebowzięcia NMP z Powsina,
14:00-15:00 Kółko Żywego Różańca NMP Królowej Polski z Powsina.
Droga Krzyżowa w naszym Kościele o godz. 15:00
NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ – godz. 19:00
Dzisiaj nie ma Mszy św. Jest nabożeństwo Męki Pańskiej, podczas którego jest czytana Pasja, czyli męka Pańska według św. Jana. Po niej nastąpi uroczysta Adoracja Krzyża św. Podchodzimy, klękamy i całujemy postać Jezusa na Krzyżu. Za udział w Adoracji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary składane na tacę podczas adoracji są przeznaczone na utrzymane Bazyliki Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie. W czasie nabożeństwa Wielkiego Piątku mimo, ze nie ma Mszy św. wierni przystępują do Komunii św.
Na zakończenie nabożeństwa przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu umieszczonego w bocznej nawie.
Po zakończeniu nabożeństwa śpiew trzech części Gorzkich Żali .
Droga Krzyżówa ulicami Starego Miasta o godz. 20:00. Początek przy kościele św. Anny przy pl. Zamkowym
Dzisiaj będzie również transmisja telewizyjna Drogi Krzyżowej w Rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża Franciszka.
20 IV WIELKA SOBOTA
W dniu dzisiejszym Kościół trwa przy grobie Pana Jezusa, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Nie ma Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony aż do uroczystego nabożeństwa Wigilii Wielkanocnej, które rozpocznie się o godzinie 19:00.
Nabożeństwo Ciemnej Jutrzni o godzinie 8:00.
Zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych aż do Nabożeństwa Wigilii       Paschalnej.
Wznowienie wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 7:00. Adoracja trwać będzie do wieczornego nabożeństwa.
Spowiedź od godz. 8:00 do 9:00 oraz od godz. 17:30 do 18:30. W czasie liturgii ze względu na Mszę św., w której będą brali udział wszyscy kapłani nie będzie spowiedzi.
Ministranci będą rozprowadzać wodę święconą w buteleczkach. Ofiara jest przeznaczona na fundusz ministrancki.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny:
W Powsinie w kościele od godz.10:00 do 16:00 co pół godziny
W Bielawie w remizie strażackiej o godz. 12:00
NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ – GODZ. 19:00
Przynosimy ze sobą świece na odnowienie obietnic Chrztu św.
Nabożeństwo rozpocznie się na zewnątrz kościoła od poświęcenia ognia i wielkanocnej świecy Paschału. Po wejściu do kościoła śpiew Orędzia Wielkanocnego.
Czytanie fragmentów Pisma Świętego nawiązującego do historii Zbawienia.
Obrzęd poświecenia wody do chrztu i odnowienie obietnic chrzcielnych. Z tej okazji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Formularz Mszy św. nawiązuje do Zmartwychwstania i ma radosny charakter.
Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych.
Po Mszy św. wspólnoty parafialne zapraszamy do domu parafialnym na dzielenie się święconym jajkiem.
21 IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Rezurekcja o godz. 6:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00 rano.
Pozostałe Msze św. w naszym kościele o godz.: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
W okresie wielkanocnym często słyszymy słowo „Alleluja”. Pochodzi ono z języka hebrajskiego. Oznacza okrzyk radości, który w dosłownym tłumaczeniu znaczy: „Chwalcie JAHWE” czyli Boga
22 IV PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Porządek Mszy św. w naszym kościele według rozkładu niedzielnego.
Ofiary składane na tace są przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i papieskiego wydziału Teologicznego w Warszawie.
Według tradycji ludowej dzisiejszy dzień nazywany jest „lanym poniedziałkiem”  albo  „śmigus – dyngus”. Oblewanie wodą ma przypominać nasz chrzest, zatem powinno polegać na symbolicznym pokropieniu odrobiną wody (no chyba, że dzieci i młodzież lubią robić żarty)
23 IV WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY.
Od poniedziałku przez cały tydzień do niedzieli obchodzimy oktawę Wielkanocy czyli przez cały        tydzień świętujemy fakt zmartwychwstania Chrystusa.
Z racji Oktawy Wielkanocy uroczystość św. Wojciecha jest przeniesiona na 30 kwietnia czyli na przyszły wtorek.
28 IV  2 NIEDZIELA WIELKANOCY – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.
Niedziela Miłosierdzia Bożego otwiera Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Zmartwychwstałego Jezusa do Miłosierdzia, przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.
Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas. Jest to dobra okazja, żeby podziękować Bogu za działalność wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas w Powsinie.
Na ekranach kin od 29 marca gości film o św. Faustynie „Miłość i Miłosierdzie”.
Jak zwykle w czwartą Niedziele Miesiąca suma sprawowana będzie po łacinie.

26 IV PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Ośmiodniowy obchód Świąt Wielkanocy (oktawa) ma tak wielką rangę w Kościele Katolickim, że dzisiaj mimo piątku można spożywać pokarmy mięsne. Oktawa znosi post.
27 IV SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
Msza św. wieczorna o godz. 18.00 z formularza wielkanocnego. Różaniec o godz. 17.30
28 IV   2. NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Koło Przyjaciół Radia Maryja spotyka się dzisiaj w domu parafialnym po Mszy św. o godz. 9:00. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz.15:00.
Niedziela Miłosierdzia Bożego otwiera Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Zmartwychwstałego Jezusa do Miłosierdzia, przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.
Dzień wdzięczności za koronację obrazu Matki Bożej Tęskniącej. O godz. 20:30 różaniec,   a o 21:00 Apel Jasnogórski. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej Powsińskiej na wspólną modlitwę.
29 IV  PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
Katarzyna ze Sieny wł. Caterina Benincasa (ur. 25 marca 1347 r. w Sienie, zm. 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, katolicka święta, doktor Kościoła i patronka Europy
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Polecam wspaniały film, niezwykle dramatyczny „DZIEWIĄTY DZIEŃ” („Der neunte Tag”) przedstawiający los kapłanów w obozie w Dachau. Fabuła filmu przedstawia się nastêpuj¹co: W lutym 1942 roku Henri Kremer, ksi¹dz z Luksemburga, zostaje zwolniony z obozu koncentracyjnego w Dachau i odes³any do domu. Kremer wkrótce zdaje sobie sprawę, że naziści nie są zadowoleni z decyzji jego biskupa, który nie zgadza się na współpracę z Niemcami. Chce zatem żeby Kremer uzyskał publiczne poparcie dla polityki Hitlera wobec kościoła. Untersturmfuehrer Gephardt daje Kremerowi dziewięć dni na wykonanie zadania... Jeśli mu się nie uda z powrotem wróci do piekła, z którego cudem udało mu się wydostać...    Niestety film ten nie ukazał się na DVD w polskiej wersji językowej, ale można go obejrzeć w Internecie:  https://www.cda.pl/video/233994af
Uwaga: W tym tygodniu przypadają dwa dni świąteczne ( 01 i 03 maja), zatem dłuższy weekend potrwa 5 dni.
30 IV WTOREK UROCZYSTOŚC ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI (przeniesiona z 23 IV)
Św. Wojciech pochodził z Czech, był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Nawiązał przyjazny kontakt z dworem Bolesława Chrobrego, wyruszył  na misje do Prus , gdzie został zamęczony 23 kwietnia 997 r. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej.
Dzisiejszym solenizantom, Wojciechom, życzymy wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności.

MAJ 2018
01 V   ŚRODA
Nabożeństwa majowe w dniu powszednie o godz. 18:30 po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę i Święta o godz. 17:30.
Kościół wspomina dziś św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy.
Zachęcamy wiernych do utrzymywania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach.
02 V  PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
Z racji uroczystość w piątek do chorych kapłani pojadą w czwartek 2 maja od godz. 9.00
O 18.30 nabożeństwo o nowe powołania do kapłaństwa i służby zakonnej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
Nauka przedchrzcielna o godz. 19.15 w kancelarii.
03 V PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI ORAZ PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Spowiedź wg porządku niedzielnego 30 minut przed każdą Mszą św.
Msze św. w dniu dzisiejszym według rozkładu niedzielnego.
Msza św. w intencji naszej Ojczyzny będzie u nas o godz. 12:00.  Nastąpi też odnowienie Aktu oddania Polski w macierzyńska niewolę Maryi, Matki Kościoła.
 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.
Centralne uroczystości dzisiaj odbędą się na Jasnej Górze w Częstochowie.
Dzień emigranta. Dzisiaj łączymy się z naszymi rodakami, którzy wyemigrowali do różnych krajów świata. Módlmy się o to, aby nie zapomnieli o swoich polskich
 i katolickich korzeniach.
Nabożeństwo majowe dzisiaj z racji święta o godz. 17:30
04 V   PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
Św. Florian jest patronem strażaków i hutników. Na terenie parafii w Bielawie istnieje Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała w 1955 roku. Dziękujemy naszym parafianom, strażakom za uświetnianie uroczystości w naszym kościele.
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją różaniec w intencjach dziękczynno – błagalnych o godz. 17:30. Zapraszamy pielgrzymów.
05 V   TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z racji przypadającej dzisiaj Pierwszej Niedzieli Miesiąca nabożeństwo adoracyjne po sumie o godz. 12:00, a po nim procesja eucharystyczna.
Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 17:30.
Kalendarium przygotował ks. Jan Świstak oraz ks. Stanisław Podgórski

Przeznacz je dla potrzebujących z parafii w Powsinie
Jak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego, a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy. Zaufaj nam! Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy. Przekaż swój 1% na Caritas w Powsinie (za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Warszawskiej).
Znajdź w swoim formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Są to rubryki: PIT-28 - pozycje 125, 126; PIT-36 - pozycje 310, 311; PIT-36L - pozycje 95, 96; PIT-37 - pozycje 131, 132; PIT-38 – pozycje 58, 59; PIT-39 - pozycje 51, 52.
Wpisz w odpowiednie rubryki: numer KRS 0000225750 oraz obliczoną kwotę 1% podatku.
W następnej części formularza PIT, zatytułowanej „Informacje uzupełniające”, w rubryce „Cel szczegółowy 1%” podaj:
Zespół Caritas przy Parafii Św. Elżbiety w Powsinie
W imieniu potrzebujących dziękujemy!


P.S. Warto obejrzeć następujące filmy.


W naszym Sanktuarium codziennie o godzinie 17.30, na pół godziny przed wieczorną Mszą św. odmawiany jest różaniec. Zapraszamy do uczestnictwa.

Msze Św. w naszej świątyni:
- w dni powszednie: 7.00 i 18.00
- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00
Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy
Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00
Telefon: (0-22) 648 38 46
nr konta bankowego Parafii:     89 1240 2135 1111 0000 3870 8501
Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,
nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010
e-mail: [email protected]
e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]
http:    parafia-powsin.pl
Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak oraz  ks. Stanisław Podgórski . Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Krzysztof Kanabus, Robert Krupiński.
 

Nakład: 350 egz.