Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
3
4
5
6
6
7
9
10
11
[12]

Wiadomości Powsińskie Grudzień 2018

ADWENT

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA XII 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

PRYMAS POLSKI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - KALENDARIUM ŻYCIA CZ. IX

NIEDZIELNE POPOŁUDNIA Z KS. BP JÓZEFEM ZAWITKOWSKIM

PODZIĘKOWANIA NA STRONIE PISF DLA NASZEJ PARAFIANKI - MARII ZADRUŻNEJ

BIERZMOWANIE 18 XI 2018 R.

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ!

KIERMASZOWY KONKURS DLA DZIECI

KRONIKA PARAFII - LISTOPAD 2018

Z ŻYCIA PARAFII

WIZYTA DUSZPASTERSKA PARAFIAN - 2018/2019 r.

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA GRUDZIEŃ 2018


 

ADWENT

 

Rok 2018 powoli dobiega końca i zbliża się Adwent, a potem Święta Bożego Narodzenia. Liturgia słowa przypomina nam czasy ostateczne i zapowiada koniec świata. Pan Jezus podaje konkretne znaki: wojny, przewroty, kataklizmy na ziemi i w kosmosie. Czy mamy się bać? Jak traktować zapowiedź tych strasznych wydarzeń? Chrześcijanin, który prawdziwie wierzy, ufa i kocha Jezusa nie ma się czego bać, bo Bóg przyjdzie na sąd, lecz będzie miłosierny dla swoich sług, którzy codziennie niosą swój krzyż i naśladują swojego Mistrza w pokorze i miłosierdziu.

Adwent, to jednak głównie czas modlitwy, rekolekcji i rorat, na które zapraszamy codziennie w dni powszednie o godzinie 6.30. One mają nas przygotować na Święta Bożego Narodzenia. Świat też czeka na święta, lecz jako okazję do sprzedaży atrakcyjnych towarów, choinek i prezentów. Nie możemy się zagubić w wirze zakupów, bo tak czynią ludzie niewierzący, którzy nie znają Jezusa, tylko czczą tradycje świąteczne.

Katolikom w Adwencie towarzyszy Matka Boża, która w Nazarecie przyjęła zwiastowanie Archanioła Gabriela, a w Betlejem urodziła w ubóstwie Jezusa. Ją spotkali pasterze, Ona chce nam ukazać Dziecię Jezus, jako pokornego Syna Bożego i pełnego miłości do grzeszników. Cóż możemy Mu przynieść? Największym prezentem mogą być nasze oczyszczone serca w sakramencie pokuty, czyste sumienie i codzienna modlitwa. Pomyślmy, jak chcemy przeżyć ten czas, co przyniesiemy do szopki bożonarodzeniowej. On najbardziej pragnie nas samych, a nie prezentów. Wpatrujmy się w Dziecię Jezus, Maryję i Józefa. Święta Rodzina chce być z nami w Adwencie. Pamiętajmy, naprawdę tylko Bóg jest ważny i Jego miłość.

Ksiądz Proboszcz Lech Sitek

 

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA XII 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

Zdjęcie z kalendarza parafialnego na grudzień 2018 r. przedstawia opłatkowe spotkanie ks. Kardynała Józefa Glempa z dziećmi szkół warszawskich i okolic w Sanktuarium w Powsinie.

„ …ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski na prośbę parafian i księdza proboszcza Jana Świstaka w 1997 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie starań o koronację cudownego obrazu Matki Bożej Powsińskiej. Polecił wówczas przygotować opracowanie historyczne kultu obrazu oraz dzieje kościoła i parafii w Powsinie, a także dokumentację fotograficzną. Pod koniec listopada 1997 r. podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, Kardynał Józef Glemp przedstawił materiały dotyczące ewentualnej koronacji koroną papieska cudownego obrazu Matki Bożej Powsińskiej. Biskupi obecni na Konferencji, po zapoznaniu się z historia kultu, jednomyślnie wyrazili zgodę na kontynuowanie starań związanych z koronacją. 27 grudnia 1997 r. całość dokumentacji została przetłumaczona na język włoski i wysłana do Kongregacji ds., Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. W miesiąc później 5 lutego 1998 r. Ksiądz Kardynał Józef Glemp otrzymał oficjalne pismo powiadamiające o zgodzie Watykanu na koronację korona papieską obrazu Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.

Następnie Ksiądz Kardynał Józef Glemp otrzymał oryginał uroczystego „brewe papieskiego”, czyli dokumentu sporządzonego na pergaminie pismem odręcznym, zaopatrzonego u dołu w tzw. pieczęć rybaka Jana Pawła II. ….

W niedzielę 14 czerwca 1998 r. we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej został odczytany „List Pasterski Prymasa Polski z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Tęskniącej”, w którym ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, napisał: ”W roku jubileuszu naszej warszawskiej archidiecezji, zbliżamy się do wydarzenia niezwykłego, jakim jest nałożenie w dniu 28 czerwca 1998 r. koron papieskich na głowę Matki Bożej Tęskniącej z powsińskiego sanktuarium. Koronacja ta ma podwójny wymiar: Najpierw i przede wszystkim jest wyrazem wdzięczności dla Matki Najświętszej za ogrom łask, jakie wyprosiła u swego Syna dla tych, którzy klękając przed Jej cudownym wizerunkiem, do Niej z pokora się uciekali. Po wtóre – jest wyrazem uznania Kościoła i Jego Najwyższego Pasterza, Ojca Świętego, dla sanktuarium w Powsinie. Rozumiemy, ze jest to miejsce umiłowane przez Maryję i naznaczone Jej szczególną obecnością”….

Punktualnie o godzinie 11:00 (w niedzielę 28.06.1998 r. – dopisek redakcji) z kościoła wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Tęskniącej do ołtarza polowego ustawionego na placu koronacyjnym. Wzięło w niej udział dwunastu biskupów na czele z Księdzem Kardynałem Józefem Glempem, Prymasem Polski i współkoronatorem ks. arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, nuncjuszem apostolskim. Dostojnikom towarzyszyło około stu kapłanów oraz siostry zakonne i asysta. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, na zakończenie uroczystości poświęcił także nowy dzwon upamiętniający 600-lecie istnienia kościoła w Powsinie. Dzwon po raz pierwszy „przemówił” na placu koronacyjnym, a zgromadzeni wierni zaśpiewali pieśń „Po górach, dolinach rozlega się dzwon”….

Owocem koronacji była też decyzja Księdza Kardynała Józefa Glempa o podniesieniu kościoła św. Elżbiety w Warszawie-Powsinie do rangi Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej.”

ks. Jan Świstak

Przewodnik po Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej Warszawa-Powsin”

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

 

„Ogłaszając pod koniec Roku Maryjnego, będącego przygotowaniem Jubileuszu Dwutysiąclecia, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, pragnę zachęcić cały lud Boży do refleksji nad szczególnym aspektem ewangelizacji: nad obecnością Maryi w powszechnej misji Kościoła.

Misja ta polega na głoszeniu Dobrej Nowiny zbawienia – osiąganego przez wiarę w Chrystusa- na mocy mandatu, który Pan zmartwychwstały powierzył Apostołom: „ Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19); „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” (Mk 16,16). […]

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego pragnę wyrazić moją cześć misjonarzom i misjonarkom rozsianych po wszystkich kontynentach za ich wspaniałomyślne zaangażowanie i za ich bohaterstwo, które niekiedy – także w naszych czasach – posuwa się aż do męczeństwa. Pragnę w imieniu całego Kościoła skierować do nich i do wszystkich rodzin zakonnych oraz instytutów świeckich męskich i żeńskich, dla których misja jest głównym elementem konsekracji, serdeczne pozdrowienie i gorące wyrazy zachęty oraz wezwać ich do tego, by nie zniechęcali się w obliczu trudności, jakie napotykają w swoim apostolstwie, ale by pokładając swoją ufność w Maryi, szli Jej śladem. […]

Pragnę w szczególny sposób otworzyć moje serce przed wami, ludzie młodzi, którzy jesteście dla Kościoła znakiem żywotności i jego wielką nadzieją. Przyszłość misji i powołań misyjnych jest związana z waszą wspaniałomyślną odpowiedzią na wezwanie Boga, na Jego zaproszenie, byście swoje życie poświęcili głoszeniu Ewangelii. Uczcie się od Maryi wypowiadać owo „tak”, które oznacza pełne, radosne i wierne przylgniecie do woli Ojca i do Jego planu miłości.”( Z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 1988 r.)

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pisząc, bądź mówiąc o misjach lub krajach misyjnych myśleliśmy głównie o dalekich egzotycznych lądach i żyjących tam ludziach, do których nie dotarła jeszcze nauka Chrystusa. Dziś coraz częściej misje i nowa ewangelizacja potrzebna jest krajom europejskim, głównie położonym na jej zachodzie i północy. Niestety również w Polsce zaczynają się uaktywniać ludzie występujący z otwartą wrogością do Chrystusa i Jego Krzyża. Niszczone i usuwane są Krzyże z przestrzeni publicznej, a o ten z przed pałacu prezydenckiego, kilka lat temu, stoczona została prawdziwa batalia. Naszym obowiązkiem, jako ludzi wierzących, jest zdecydowane przeciwstawienie się tym praktykom.

Krzysztof Kanabus

 

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

 

Ok 400 w dniu 22 października 26 osób z naszej parafii, wzięło udział w dziewięciodniowej pielgrzymce do Włoch. Chociaż realizacja programu wymagała od nas wiele samozaparcia i wytrzymałości - szczególnie, gdy przemierzaliśmy długie odcinki w autokarze, to co było nam dane zobaczyć, doświadczyć, przeżyć, wynagradzało wszelkie trudy. Prześliczne krajobrazy, szczególnie gdy przejeżdżaliśmy przez Alpy, fascynujące budowle, miejsca szczególnej obecności Boga i włoskich świętych, sprawiły, że trwaliśmy w zachwycie i ogromnym dziękczynieniu Bogu za tyle piękna tego czasu.

W poniedziałek po południu przekroczyliśmy granicę austriacką, a kilka godzin później włoską, gdzie po krótkiej Mszy św. i pierwszej włoskiej kolacji w przytulnym hotelu w Tarvisio spędziliśmy noc.

Kolejne dni to wizyty w Padwie, gdzie nawiedziliśmy Bazylikę św. Antoniego, w Asyżu - mieście św. Franciszka i św. Klary, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św. Franciszka, w której znajduje się grób tego świętego i Bazylikę św. Klary a po południu byliśmy już w Sanktuarium św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Po Mszy świętej i krótkiej modlitwie w Sanktuarium przejechaliśmy do Roccaporena, miejsca narodzin św. Rity. Tu dane nam było zobaczyć dawny dom świętej. Część grupy wdrapała się także na wysoką górę, gdzie św. Rita spędzała długie godziny na modlitwie.

Kolejny dzień spędziliśmy w Manopello - Sanktuarium „Świętego Oblicza”, gdzie przechowywana jest chusta z autentycznym wizerunkiem Chrystusa, a następnie przejechaliśmy do San Giovani Rotondo - miejsca związanego ze św. Ojcem Pio. Tutaj nocowaliśmy w jednym z hoteli, więc dany nam był dłuższy czas na modlitwę i zwiedzanie.

Piątego dnia po śniadaniu udaliśmy się wysoko w góry do Sanktuarium św. Michała Archanioła - do Monte Sant Angelo, które znajduje się w grocie skalnej. Podjazd był w miarę łagodny, ale zjazd wąskimi uliczkami zrobił na nas duże wrażenie. Po modlitwie w tym anielskim miejscu przejechaliśmy do Monte Casino, gdzie zwiedzaliśmy Opactwo Benedyktynów i udaliśmy się na Cmentarz Żołnierzy Polskich. Tu zapaliliśmy znicze i po krótkiej modlitwie i odśpiewaniu pieśni patriotycznych ruszyliśmy na nocleg do hotelu.

Następne w kolejności było Wieczne Miasto Rzym, gdzie spędzaliśmy dwa dni, a w nim: Bazylika św. Pawła za Murami, Koloseum, Fora Cesarskie, Kapitol, Plac Wenecki, zwiedzanie Katakumb św. Kaliksta, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Panteon, Piazza Novana z Fontanną Czterech Rzek i Bazylika św. Piotra. Tu na początku byliśmy bardzo rozczarowani, ponieważ okazało się, że wejście do grobu św. Jana Pawła II jest zamknięte ze względu na kończący się Synod Młodzieży. Na szczęście drugiego dnia naszego pobytu w Rzymie, p. Ewa nasza przewodniczka otrzymała informację, że wejście jest już możliwe. Mieliśmy mało czasu, a kolejka na placu bardzo długa. Byliśmy jednak tak zdeterminowani i poruszeni tą możliwością, że po krótkim czasie byliśmy już przy grobie Jana Pawła II. To było dla nas największe przeżycie. To szczególne chwile modlitwy, powierzenia siebie i spraw, z którymi przyjechaliśmy oraz spotkania z Ojcem Świętym.

Po pobycie w Rzymie, ostatni już dzień naszej pielgrzymki spędziliśmy w Weronie, gdzie przeszliśmy urokliwymi uliczkami Starego Miasta, a następnie na dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem świata.

Po dziewięciu dniach wędrówek i podróży wracaliśmy do domu. Czas pielgrzymki był pełen przeżyć, szczególnie tych duchowych. Codziennie w którymś z odwiedzanych Kościołów uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawianej przez towarzyszącego nam w pielgrzymce ks. Proboszcza Lecha Sitka. W drodze nie brakowało czasu na wspólne modlitwy, rozmowy, filmy, które przybliżały nam postacie świętych, u których z wizytą w tych dniach byliśmy.

Późnym wieczorem 30 października wróciliśmy do Powsina, dziękując organizatorom pielgrzymki i wszystkim jej uczestnikom, a w sposób szczególny Panu Bogu, za tę kilkudniową wspólnotę przeżyć- religijnych, patriotycznych i estetycznych.

s. M. Ida Szczepaniak

 

PRYMAS POLSKI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - KALENDARIUM ŻYCIA CZ. IX

 

Lipiec 1974 r., trwają rozmowy dwustronne pomiędzy rządem PRL-u a Stolicą Apostolską, mimo nadziei ze strony księdza Prymasa nie doprowadzają do normalizacji stosunków dyplomatycznych. Jesień 1974 r., ksiądz Prymas spędza pracowicie czas w Watykanie podczas kolejnej sesji Synodu Biskupów.

Styczeń 1975 r., Prymas Wyszyński wygłasza drugą część „Kazań Świętokrzyskich”, w której porusza sprawy dotyczące życia społecznego w Polsce. Październik 1975 r., z okazji Roku Świętego, ksiądz Prymas staje na czele pielgrzymki z Polski do grobu św. Piotra.

25 listopada 1975 r., przesłanie stanowiska Episkopatu Polski do rządu PRL-u w sprawie planowanych zmian w konstytucji.

Styczeń 1976 r., Kardynał Wyszyński wygłasza trzecią część „Kazań Świętokrzyskich” w warszawskiej katedrze św. Jana. Sprawy społeczno-gospodarcze w kraju niebezpiecznie się zaogniają. 3 sierpnia, premier Piotr Jaroszewicz przesyła życzenia księdzu Prymasowi z okazji 75 rocznicy urodzin. Październik 1976 r., ksiądz Prymas składa godności Kościelne na ręce Ojca Świętego Pawła VI w związku z ukończeniem 75 roku życia. Ojciec Święty prosi Prymasa Wyszyńskiego o dalsze pełnienie dotychczasowych godności kościelnych.

W lutym i wrześniu 1977 r., ksiądz Prymas poddaje się operacjom chirurgicznym. 29 października, ksiądz Prymas spotyka się z I sekretarzem PZPR-u Edwardem Gierkiem w celu omówienia sytuacji społeczno-gospodarczej, a właściwie politycznej w Polsce. 1 grudnia 1977 r., odbywa się spotkanie Ojca Świętego z E. Gierkiem, po którym odbyła się rozmowa Ojca Świętego z Prymasem Wyszyńskim.

6 stycznia 1978 r., ksiądz Prymas wygłasza kazanie, w którym domaga się od władz państwowych trzech podstawowych rzeczy. Nadanie Kościołowi statusu publiczno-prawnego, dostępu Kościoła do środków przekazu oraz możliwości powołania do życia organizacji laikatu katolickiego. W dniu 6 sierpnia 1978 r., odchodzi do wieczności Ojciec Święty Paweł VI. 26 sierpnia 1978 r., kardynałowie wybierają Albino Luciani na papieża, który przyjmuje imię Jan Paweł I. Niestety nowy papież umiera 28 września, po 33 dniach urzędowania na Stolicy Piotrowej. 16 października 1978 r., kolegium kardynałów Kościoła Katolickiego dokonało wyboru kolejnego Papieża. Został nim biskup Krakowa Kardynał KAROL WOJTYŁA, który przyjął imię JAN PAWEŁ II. 12 listopada 1978 r., odbywają się uroczystości w Lublinie z okazji 60. rocznicy powołania do życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

„Myślę, że powyższe teksty liturgii słowa, rzutujące w przyszłość, usprawiedliwiają to, co przed 60 laty, gdy odradzała się nasza Ojczyzna, czyniło społeczeństwo, otwierając tutaj w Lublinie w 1918 r. pierwszą polską, katolicką uczelnię wyższą, pod nazwą „Katolicki Uniwersytet Lubelski”. W tym samym niemal czasie w 1919 r. w Wilnie wznowiono uczelnię pod nazwą Uniwersytet Stefana Batorego. Było to działanie oparte na nadziei ukierunkowanej ku przyszłości. Rozumiano, że w przyszłości, która się przed Polską kształtuje, potrzeba będzie mądrości przewidywania dalekich przeznaczeń osoby ludzkiej, nie tylko dla życia doczesnego, ale i dla życia wiecznego. A więc takiego przygotowania się do życia, aby nie zabrakło nam „oliwy” nie tylko na dziś, ale na daleki wymiar Narodu, dla następnych pokoleń” - powiedział ksiądz Prymas na tych uroczystościach.

6 lutego 1979 r., XXX-lecie posługi arcybiskupiej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Maj 1979 r., trwają intensywne przygotowania do pierwszej w historii wizyty Ojca Świętego w Polsce. 2 – 10 czerwca 1979 r., czas Narodowego Święta, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do swej Ojczyzny, wizyta odbyła się pod hasłem: „Gaude Mater Polonia”. Papież odwiedził podczas tej pielgrzymki Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Nareście mogliśmy się policzyć. 13-14 grudnia 1979 r., Konferencja Episkopatu Polski, podczas której biskupi polscy bardzo krytycznie wypowiadają się o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju. 23 grudnia 1979 r., ksiądz Prymas nazywa „barbarzyństwem, dla którego brak słów oburzenia” pomysł władz, wybudowania tzw. „gierkówki” odcinającej Jasną Górę od Częstochowy.

17-18 lutego 1980 r., Konferencja Episkopatu Polski, której przewodniczył ksiądz Prymas ponownie wypowiada się krytycznie o sytuacji w kraju oraz przeciw projektom wybudowania drogi szybkiego ruchu pod murami Jasnej Góry. 27-28 czerwca 1980 r., odbywa się konferencja Episkopatu Polski na Górze św. Anny, biskupi informują o braku postępu w stosunkach Kościół-państwo oraz o narastających utrudnieniach w życiu codziennym Polaków. Lipiec-sierpień 1980 r., społeczeństwo, szczególnie robotnicy rozpoczynają strajki, domagając się swoich praw. Strajki rozprzestrzeniają się na cały kraj. Kilkutygodniowe rozmowy pomiędzy strajkującymi a stroną rządową, doprowadzają do podpisania porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Kilka miesięcy później podpisano porozumienie z przedstawicielami rolników indywidualnych. 6 września 1980 r., VI plenum PZPR odwołało E. Gierka z funkcji I sekretarza partii. 21 października 1980 r., ksiądz Prymas spotkał się z nowym I sekretarzem partii – Stanisławem Kanią. 10 listopada 1980 r., Prymas Wyszyński przyjął delegację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

„… Życzę Wam, abyście skorzystali z doświadczeń starego członka związków zawodowych. Przez dłuższy nawet czas nosiłem odznakę związkową. We Włocławku, mijając się na ulicy, witaliśmy się hasłem „Cześć pracy”! Odpowiadało się: „Pracy cześć”! To znaczy: Cześć człowiekowi pracującemu! Kończę, winszując Wam i zapraszając do rzetelnej, sumiennej, coraz lepiej zorganizowanej pracy. Pamiętajmy zawsze, gdy zwyciężamy, to po to, by służyć, a nie po to, by nam służono. Służyć rozwojowi człowieka, by się nie upadlał. Służyć rodzinie domowej, której jesteście ojcami i synami Służyć Narodowi, którego jesteście dziećmi. Służyć społeczeństwu, które oczekuje od Was pomocy, bo Wam pomaga. Służyć państwu w granicach, jakie nakazują obowiązki. I pamiętajcie, że nad wszystkim jest Kościół Jezusa Chrystusa, którego nazywamy „Robotnikiem”, „Pracownikiem”, „Oraczem”, „Rybakiem”, „Pasterzem”, bo rzeczywiście wszystko to robił. W imię Chrystusa pragnę Wam na zakończenie pobłogosławić” – mówił ksiądz Prymas na zakończenie spotkania. 16-17 grudnia 1980 r., uroczystości w Trójmieście, upamiętniające tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., w których obok robotników, duchowieństwa i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z całego kraju, wzięli również udział przedstawiciele władz rządowych.

6 lutego 1981 r., ksiądz Prymas spotkał się z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” oraz z rolnikami z „Solidarności Wiejskiej”, której udzielił osobistego błogosławieństwa. 22 marca 1981 r., podczas radiowej Mszy świętej odczytano „Słowo” Prymasa Polski, wzywające do spokoju społecznego i poszanowania przez władze każdego obywatela. „Słowo” to miało związek z wydarzeniami w Bydgoszczy, gdzie funkcjonariusze ZOMO pobili działaczy „Solidarności”. Kwiecień 1981 r., ksiądz Prymas wytrwale zabiega o utrzymanie spokoju społecznego w kraju oraz popiera NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w staraniach o możliwość pełnego działania. Związek został zarejestrowany 12 maja 1981 r.

Bardzo szybko pogarsza się stan zdrowia księdza Prymasa. 13 maja 1981 r., na placu Świętego Piotra w Watykanie, dokonano zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Na dzień następny o godzinie 18.00 wyznaczono Msze święte w całej archidiecezji warszawskiej, w intencji zdrowia rannego w zamachu Ojca Świętego i chorego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 16 maja 1981 r., ksiądz Prymas przyjął sakrament chorych oraz zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 25 maja, odbył ostatnią rozmowę telefoniczną z Papieżem Janem Pawłem II.

28 maja 1981 r., w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, o godzinie 4.40, w swojej rezydencji przy ulicy Miodowej, odszedł do Domu Ojca Stefan Kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski.

Krzysztof Kanabus

 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIA Z KS. BP JÓZEFEM ZAWITKOWSKIM

 

Cały rok 2018, a także kolejne lata w naszej Ojczyźnie przeżywamy i będziemy przeżywali w kontekście obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji w dniu 30 czerwca 2018 r. oglądałam transmisję z uroczystości Dnia Pokutnego w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, który był refleksją nad prawdą, że nie ma wolności narodu bez wolności sumienia każdego z obywateli. Tej uroczystej celebrze towarzyszyło hasło: „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”.

Pamiętajmy, że to w Gietrzwałdzie 141 lat temu (od 27 VI do 16 IX 1877 r.), dziewczynkom: Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej objawiła się Matka Boża Niepokalana, która po polsku, apelowała o odmawianie modlitwy różańcowej i odnowę moralną (objawienia w Gietrzwałdzie są jedynymi w Polsce uznanymi przez Watykan). To wezwanie określiło czytelną drogę duchową Polaków do wolności. W czasach zaborów przypominali o tym wielcy przewodnicy duchowi oraz papież Pius IX, który apelował, by Polacy starali się usuwać przyczynę swojej niewoli, którą jest grzech.

W oparciu o to gietrzwałdzkie orędzie Maryi bp Józef Zawitkowski podczas Mszy św. przy źródle, które Matka Boża pobłogosławiła 8 czerwca 1877r. w swojej pouczającej homilii przypomniał nam, na czym polega prawdziwa wolność i jak należy jej strzec? Oto wybrane fragmenty: Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie: - Dlaczego Polacy, mądrzy, bogaci i pobożni, popadli w niewolę, a Polskę wymazano z mapy Europy? Odpowiedź jest prosta, bośmy byli głupi i chwaliliśmy się naszymi grzechami: dumnym liberum veto, kłamstwem, warcholstwem, zdradą, złodziejstwem, pogardą dla chłopów, pychą i głupotą. Nie słuchaliśmy proroków…

Podkreślił, że należy żyć wg przykazań bożych. - Boga trzeba słuchać, a nie ludzi, wtedy zbyteczną będzie ustawa o aborcji i eutanazji. Wystarczy: Nie zabijaj! Nikogo i nigdy! Reszta jest od diabła. Wierzącym nie trzeba ustawy, wystarczy sumienie… Trzeba rozliczyć afery, złodziejstwa bezbożnych, ale wystarczyłoby przykazanie: Nie kradnij! Nikogo, nigdzie i nigdy!

Następnie: Nie cudzołóż!...Byliby ludzie piękni urodą czystego serca i czystych oczu, ale myśmy poplątali miłość z łajdactwem, małżeństwo z partnerstwem i tym grzechem zgniją narody. Nie mów fałszywego świadectwa ani w domu, ani w kościele, ani w Sejmie, ani w gazecie, ani w radiu, ani w telewizji, ani w Internecie, ani w parlamencie Unii Europejskiej, bo poprzysięgałem z Konopnicką i Nowowiejskim: „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz.., teraz sami sobie naplujemy" – ze smutkiem mówił bp Zawitkowski. I dalej:

Nie będzie uchodźca rządził w moim domu, bo przysięgałem, że: „Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg!” Więc przysięgi nie zmienię. A gdyby ktoś w moim domu krzyż zdjąć usiłował i dzieci nam germanił, to ten nie jest z Ojczyzny mojej. Dajcie nam żyć, pracować i modlić się spokojnie w rodzinnym domu, gdzie Panem jest Jezus, a Królową Jego Matka - apelował zatroskany obecną sytuacją bp. Józef Zawitkowski.

To było jedno niezwykłe popołudnie, zaś następne miało miejsce w dniu 30 IX 2018 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PROMIEŃ w Mariówce koło Przysuchy, prowadzonym przez Służki Bożej Miłości. Przybyliśmy tu rodzinnie na zaproszenie posługującego tam naszego przyjaciela Ks. Kazimierza Kurka, który na bieżąco informował nas o powracającym do zdrowia bp. Józefie Zawitkowskim, za zdrowie, którego modlili się wierni w całej Polsce a w szczególności słuchacze Radia Maryja i pielgrzymi przybywający na Jasną Górę. Przypomnę, że biskup został przewieziony do szpitala w Międzylesiu 25 lipca br. w stanie krytycznym, z niewydolnością serca i zapaleniem płuc i tam został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Siła modlitwy i zaangażowanie personelu medycznego oraz niezwykła opieka, w tym Ks. Kazimierza i sióstr Służek Bożej Miłości sprawiły, że w dniu 30 września mogliśmy uczestniczyć we Mszy Św. odprawianej przez Ks. Kazimierza i misjonarza Ks. Antoniego, a błogosławieństwa samodzielnie udzielił zgromadzonym biskup Józef, począwszy od znanego nam wszystkim: „Kochani moi…” To dzięki intensywnej i profesjonalnej rehabilitacji w Promieniu. O wielu innych przykładach takich niemal „cudownych uzdrowień” mówiliśmy przy wspólnym obiedzie. Miłym zaskoczeniem dla biskupa był mój łowicki pas, zdobiący sukienkę i torebka z charakterystycznymi kwiatami a następnie prezentacja naszego stroju wilanowskiego z opisem haftu i całą historią jego odtworzenia i kultywowania przez Zespół Powsinianie i Grupę 30+, członków Pracowni etnograficznej Centrum Kultury Wilanów. Kiedy wspomniałam o naszej parafii i Matce Boże Tęskniącej to biskup z entuzjazmem powiedział: Ja znam Powsin, byłem tam kilka razy i zaczął recytować tekst z Litanii polskiej ks. Jana Twardowskiego: „Tęskniąca, za czym Ty tęsknisz w pociesznym Powsinie, uśmiech Jezusa był mi nabożeństwem, a wy straszycie smutnymi minami, módl się za nami”. Tematów było wiele a w każdym z nich dało się odczuć wielką wdzięczność za „powrót do życia” oraz troskę i chęć dalszej służby Panu Bogu, Jego Matce i Ojczyźnie. Zdawaliśmy sobie sprawę z wysiłku, jaki musiał pokonać przy szczerym, spontanicznym okazywaniu ojcowskiego ciepła i chęci uczestniczenia w pamiątkowej sesji zdjęciowej. Jeszcze tego dnia biskupa Józefa miała odwiedzić grupa alumnów i inne osoby proszące o spotkanie. Przy wzruszającym pożegnaniu i udzielonym nam błogosławieństwie powiedział: Pozdrów wierny Powsin, Tęskniącą Maryję i Janka, Janka pozdrów. Dalej taki prędki, zasadniczy i zorganizowany w działaniu?” Byłam i przekazałam pozdrowienia Ks. Janowi od Jego bliskiego, seminaryjnego kolegi, którzy święcenia prezbiteratu przyjęli w dniu 20 maja 1962 r. z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Przekazuję od Biskupa Józefa pozdrowienia i wspomnienie w modlitwie siostrom zakonnym, księżom i wszystkim naszym parafianom.

Wdzięczni Panu Bogu za dar tego owocnego spotkania, pragnę podziękować także Ks. bp. Józefowi Zawitkowskiemu za serdeczne spotkanie i za cały twórczy dorobek, za wszystkie Jego liczne książki, niezwykłe homilie oraz znane w całej Polsce pieśni kościelne. Do tej pouczającej lektury powinniśmy powracać przy każdej okazji. Dziękujemy Ks. Kazimierzowi Kurkowi, który z wielkim oddaniem łączy ludzi i środowiska a także Bóg zapłać zawsze gościnnym siostrom Służkom Bożej Miłości z Promienia w Mariówce koło Przysuchy.

Z darem modlitwy

Teresa Gałczyńska

 

PODZIĘKOWANIA NA STRONIE PISF DLA NASZEJ PARAFIANKI - MARII ZADRUŻNEJ

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), to państwowa instytucja kultury, która odpowiedzialna jest za rozwój polskiej kinematografii, odpowiada także za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 21/23. Do niedawna w tej instytucji pracowała nasza parafianka Maria Zadrużna (chórzystka, członek Redakcji Wiadomości Powsińskich), która przeszła na emeryturę. W podziękowaniu za Jej wieloletnią pracę, Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którą tworzą m.in. przedstawiciele twórców, producentów filmowych, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych, w dniu 6 listopada 2018 r. wydała Uchwałę Nr 187 w sprawie podziękowania dla Pani Marii Zadrużnej.

Uchwała wskazuje, iż w związku z zakończeniem pracy Pani Marii Zadrużnej Rada PISF wyraża jej wdzięczność za zaangażowanie i wielki wkład, który wniosła w rozwój polskiej kinematografii oraz za Jej oddanie polskim twórcom i producentom filmowym. Uchwałę podpisał Przewodniczący Rady Rafał Wieczyński. Rada zadecydowała o podaniu Uchwały do publicznej wiadomości, tym samym uchwałę można znaleźć na stronie internetowej PISF.

Agata Krupińska

 

BIERZMOWANIE 18 XI 2018 R.

 

W listopadowy chłodny wieczór podczas wieczornej Mszy św. 18 młodych osób (w wieku około 17 lat) przyjęło z rąk ks. Biskupa Michała Janochy sakrament bierzmowania. Wśród nich było 10 dziewcząt oraz 8 chłopców. Co ciekawe 4 osoby były spoza naszej parafii m.in. ze Skolimowa, Konstancina oraz Służewa. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczęło się we wrześniu i trwało ponad rok. Spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu z księdzem opiekunem oraz 1 raz w miesiącu spotkania w grupach z animatorami (wyrazy wdzięczności dla s. Jolanty oraz Tomasza Cydejki ze wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre).

Korzystam z autorskiego programu „Szkoła życia z Bogiem” księdza Zbigniewa Maciejewskiego z diecezji płockiej, który moim zdaniem jest najlepszym i najbardziej, dla osób młodych, przystępnym spośród różnych programów obecnych na „rynku teologicznym”. Jego zaletą, moim zdaniem (dla niektórych wadą;), jest również konkretna propozycja pracy osobistej dla uczestników poprzez czytanie fragmentów Pisma św. i uzupełnianie ćwiczeń w otrzymanych materiałach. Niezwykle istotne jest, aby uczestnicy również angażowali się poprzez pracę własną w otwieraniu serca dla Chrystusa.

W tym roku nowi kandydaci mają dodatkowe nowe zadanie, aby uczestniczyć w PROJEKTACH, czyli różnego rodzaju zaangażowaniach na rzecz parafii – np. pomoc przy różnych zbiórkach – Papieskie Dzieło Tysiąclecia, bułeczki Elżbietki. W najbliższym czasie zapraszam ich do pomocy przy dekoracji szopki świątecznej lub też zbiórce żywności Caritasu w sklepach albo zaangażowaniu się w Kiermasz Adwentowy.

Ks. Stanisław Podgórski

 

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ!

 

Charytatywny Kiermasz Adwentowy organizowany przez nasz Parafialny Zespół Caritas wraz z Centrum Kultury Wilanów odbędzie się w tym roku 16 grudnia. Startujemy o 8.00 i do 14.00 zapraszamy na kiermaszowe atrakcje. W roli głównej loteria z mnóstwem wspaniałych fantów, poza tym wiele interesujących stoisk, na których znajdą się powsińskie domowe wypieki, góralskie wędliny, malowane pierniczki, podlaskie sękacze, bombki, drewniane zabawki, świąteczne dekoracje, ceramika, wieńce i wiele innych wspaniałości. Będzie okazja, aby nabyć oryginalne prezenty, tym piękniejsze, bo kupowane ze świadomością pomagania potrzebującym. Czekamy na Was wszystkich i każdego z osobna i liczymy jak zwykle na Wasze wielkie serca. Z góry najserdeczniej dziękujemy, że pomagacie nam pomagać.

Już wkrótce wszyscy zasiądziemy przy wigilijnym stole, wśród nocnej ciszy, Bóg się nam narodzi! Na czas świętowania życzymy Wam prawdziwej radości, pokoju i wszelkiego dobra, a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie wiele pięknych chwil!

Szczęść Boże!

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas.

 

KIERMASZOWY KONKURS DLA DZIECI

 

Tradycyjnie w dniu kiermaszu, po Mszy Świętej dla dzieci, nastąpi rozstrzygnięcie kiermaszowego konkursu. Tegoroczny temat konkursu "Choinka biało-czerwona" związany jest z kończącym się rokiem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie poprzez przygotowanie projektu choinki w barwach narodowych. Materiały konkursowe otrzymacie 9 grudnia po Mszy Świętej dla dzieci. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki i słodkości.

Mamy nadzieję, że jak zwykle nasi najmłodsi parafianie uruchomią swoją kreatywność, która już tyle razy nas zaskakiwała i o 11.30 w dniu kiermaszu na placu przed starą plebanią wyrośnie las biało-czerwonych choinek.

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas

 

 

KRONIKA PARAFII

LISTOPAD 2018

 

CHRZTY:

11 XI – Nikola Łapczyńska

18 XI – Kamil Siudziński

25 XI – Rita Kubert

 

Nowoochrzczone dzieci, ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w matczyną opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY: W tym miesiącu nie było ślubów.

POGRZEBY:

9 XI – Halina Reiter l. 86

13 XI – Lidia Morawska l. 82

13 XI – Jerzy Kiljański l. 76

17 XI – Jan Szymański l. 14

26 XI – Tadeusz Masiak l. 83

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Kronikę opracował ks. Stanisław Podgórski

 

 

Z ŻYCIA PARAFII

 

1. WIECZÓR PATRIOTYCZNY

10 listopada 2018 r. po wieczornej Mszy Św. Siostry Felicjanki zaprosiły Parafian do salki na wspólne świętowanie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W programie znalazły się:

odśpiewanie HYMNU NARODOWEGO,

śpiew pieśni patriotycznych,

recytacja wierszy przez dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych,

słodki poczęstunek.

Odpowiedni nastrój wprowadzała przygotowana z ziaren dekoracja, która wykonana została przed kilkoma laty przez Powsinian na miejscowe dożynki: kontur Polski, a na jego tle Matka Boska Częstochowska. Przybyli goście zostali udekorowani przygotowanymi przez dzieci biało – czerwonymi kokardkami. Starsi Powsinianie z zadumą słuchali pieśni wykonywanych przez najmłodszych.

Siostry dziękują wszystkim przybyłym za odpowiedź na zaproszenie. Warto robić takie międzypokoleniowe spotkania, bo jak wspomniała jedna z uczestniczek: ONE DAJĄ NADZIEJĘ.

Siostry Felicjanki

 

2. KONKURS „RODZINNY ORZEŁ”
Tradycją naszej parafii stają się KONKURSY RODZINNE. Z okazji WIELKIEGO ŚWIĘTA POLSKI – 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – trzynaście rodzin wykonało prace: z liści, ryżu, bibuły, piórek, origami. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem Parafian. W dniu składania prac, po Eucharystii, przedstawicielom tych rodzin zostały przypięte ORZEŁKI. Po naradzie komisja wyłoniła 3 zwycięzców. Także pozostali byli nagrodzeni prezentami ufundowanymi przez Ks. Proboszcza Lecha Sitka.

Siostry Felicjanki

 3. „ELŻBIETKI”

Idąc za przykładem Patronki naszej Parafii – Świętej Elżbiety Węgierskiej, która troszczyła się o potrzebujących, również w tym roku zostały przygotowane bułeczki „ELŻBIETKI”. Pieczeniem zajęło się 23 dzieci /większość z ERM-u/, które spotkały się w domu sióstr. Ofiary składane w tym dniu zawsze są wsparciem dla ubogich. Tegoroczne 5010 zł było przeznaczone na: LECZENIE POPARZONEJ 8 – LETNIEJ JULKI I REMONT MIESZKANIA PO POŻARZE.

Siostry Felicjanki

 

4. XVII SPOTKANIA CHÓRALNE W ZALESIU DOLNYM

W sobotę 17 listopada 2018 r. w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym odbyły się XVII Spotkania Chóralne. Spotkania te odbywają się tradycyjnie w listopadzie w związku ze wspomnieniem św. Cecylii - patronki chórów. W bieżącym roku w przeglądzie wzięło 18 chórów. Zespoły przybyły z takich miejscowości jak: Piaseczno, Lewiczyn, Powsin, Niepokalanów, Żyrardów, Jazgarzew, Wilanów, Pyry, Lesznowola, Warszawa, Zalesie Górne, Wołomin, Zalesie Dolne. Każdy chór wykonywał po dwie pieśni. Prezentowany repertuar był bardzo zróżnicowany. Wykonywano pieśni kościelne po polsku i po łacinie, ale również świeckie, nawiązując do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz chór parafialny „Con Brio” pod dyrekcją Pana Tadeusza Zwierzchowskiego zaśpiewał pieśni: „Nie lękajcie się”( Piotr Pałka) oraz „O Maryjo moja radość” (Tomasz Flasza). Sadząc po pozytywnym odbiorze i oklaskach wypadliśmy całkiem nieźle.

Agata Krupińska

 

5. ODPUST PARAFIALNY ŚW. ELŻBIETY.

Dnia 19 listopada obchodziliśmy, jak co roku, poprzedzony 40-godzinnym nabożeństwem, uroczysty dzień odpustu parafialnego z racji święta naszej patronki – Świętej Elżbiety Węgierskiej. Sumę odpustową w intencji wszystkich parafian sprawował ksiądz proboszcz Lech Sitek, oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny „Con brio” pod przewodnictwem organisty – pana Tadeusza Zwierzchowskiego. W homilii ksiądz proboszcz przypomniał główne fakty z życia Św. Elżbiety, jej dzieła i cnoty: żyła w początkach XIII w., zmarła mając zaledwie 24 lata, a zdążyła uczynić tak wiele dobrego dla najuboższych, najbardziej pokrzywdzonych przez los; jest pionierką zorganizowanej dobroczynności, miłosierdzia realizowanego w praktyce, jedną z największych kobiecych postaci Kościoła Katolickiego, wyniesiona na ołtarze już po niespełna 4 latach od śmierci.

W Mszy św. odpustowej uczestniczyły Siostry Elżbietanki, duchowe córki naszej Patronki. Osiemnaście sióstr z pięciu domów z Warszawy i domu z Zalesia Górnego uświetniło naszą uroczystość m.in. obsługą liturgii słowa, a także - po zakończeniu mszy - pięknym wykonaniem pieśni o Św. Elżbiecie. Siostry otrzymały od parafii pamiątkowe podarki, a ich pobyt w naszym kościele zwieńczyło wspólne zdjęcie pod ołtarzem Św. Elżbiety.

Bóg zapłać Siostrom za wspólną modlitwę i zapraszamy co roku!!

Maria Zadrużna

6. ODNOWIENIE LAMPKI WIECZNEJ I KRZYŻA PROCESYJNEGO

Z inicjatywy Bractwa Trójcy Przenajświętszej lampka wieczna, wisząca przed tabernakulum w głównym ołtarzu kościoła, oraz krzyż procesyjny zostały poddane renowacji. Specjalistyczne prace wykonała firma „Sacrum” w Lesznie, prowadząca hurtownię, a także konserwację dewocjonaliów. Lampka wieczna zyskała nowe, srebrne pokrycie. Również krzyż procesyjny (na co dzień usytuowany przy ołtarzu, a na którym sprawowana jest ofiara Mszy Świętej) został pokryty powłoką srebrną i złotą. Całość kosztów renowacji pokryło Bractwo Trójcy Przenajświętszej, ze składek własnych.

Warto przypomnieć, że Bractwo Trójcy Przenajświętszej istnieje w naszej parafii od prawie 260 lat. Współcześnie jest to zespół liczący około dwudziestu osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Bractwo posługuje głównie przy procesjach. Bractewni wspomagają księdza w niesieniu monstrancji oraz podtrzymują baldachim nad nią, stanowią też czoło procesji, czyli niosą krzyż procesyjny i dwie okalające go latarnie-lampiony. Bractewne z kolei niosą zapalone świece przed niesionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem.

W dawnych czasach, gdy nie było elektryczności, do zadań Bractwa należało podtrzymywanie ognia w wiecznej lampce przed tabernakulum. Widzimy więc, że zadanie to jest kontynuowane również i dziś przez Bractwo – lampka wieczna jest pod dobrą opieką! Parafianie pięknie dziękują Bractwu za inicjatywę i troskę o wystrój świątyni.

Maria Zadrużna

7. NOWI KANDYDACI NA MINISTRANTÓW25 listopada, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w Święto Chrystusa Króla Wszechświata, podczas Mszy św. o godz.10.30, odbyło się uroczyste przyjęcie sześciu chłopców do grona kandydatów na ministrantów. Była to dla nich i dla ich rodzin bardzo podniosła chwila. Chłopcy uczestniczyli od września w przygotowaniach – zbiórki w soboty prowadzi ks. Stanisław Podgórski.

Paweł Krupiński z mamą

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA PARAFIAN - 2018/2019 r.

 

Jak należy przygotować się na przyjście kapłana?

Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, świece i święconą wodę z kropidłem. Wodę święconą można otrzymać w zakrystii. Jeśli mamy księgę Pisma Świętego, również kładziemy ją na stole. Sami wcześniej wybieramy krótki fragment, który ktoś z domowników przeczyta na początku wizyty kapłana.

Dzieci i młodzież szkolna wcześniej przygotują zeszyt do religii

Na przyjście kapłana oczekuje cała rodzina w komplecie.

Na czas wizyty duszpasterskiej wyłączamy odbiornik radiowy i telewizyjny.

Ofiary złożone podczas „kolędy” będą przeznaczone na inwestycje związane z konserwacją i remontem naszego kościoła.

 

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

 

Okrzeszyn (w granicach naszej parafii) oraz Bielawa (blisko Okrzeszyna) - 27 grudnia, czwartek od 16.00 (2 księży)

Bielawa, ul. Powsińska - 28 grudnia, piątek, od 16.00 (2 księży)

Bielawa, ul. Makowa - 29 grudnia, sobota, od 10.00 (dwóch księży)

Bielawa, ul. Lipowa (w granicach naszej parafii) - 2 stycznia, środa, od 16.00 (1 ksiądz)

Bielawa, ul. Wspólna (numery parzyste od nr 8 do 50) oraz Zakole - 3 stycznia, czwartek, od 16.00 (jeden ksiądz)

Bielawa, ul. Wspólna (numery parzyste od nr 52 do nr 78) - 4 stycznia, piątek, od 16.00 (1 ksiądz)

Bielawa, ul. Wspólna (numery nieparzyste) - 5 stycznia, sobota, od 10.00 (dwóch księży) -

Bielawa, ul. Ścienna - 7 stycznia, poniedziałek, od 16.00 (jeden ksiądz)

Bielawa, ul. Bociania - 8 stycznia, wtorek od 16.00 (2 księży)

Bielawa, ul. Okrzewska oraz Powsin, ul. Waflowa – 9 stycznia, środa od 16.00 (1 ksiądz)

 

Prosimy serdecznie, aby parafianie z wyżej wymienionych ulic zawieźli kapłanów na miejsce wizyty duszpasterskiej. Z góry dziękujemy.

 

Ciąg dalszy rozkładu wizyty duszpasterskiej będzie zamieszczony w styczniowym numerze Wiadomości Powsińskich.

Kalendarium opracował ks. Stanisław Podgórski

 

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI

NA GRUDZIEŃ 2018

 

INTENCJA MODLITW NA GRUDZIEŃ:

O przeżywanie Adwentu i Bożego Narodzenia

w duchu wiary chrześcijańskiej

 

2 XII 1. NIEDZIELA ADWENTU.

Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia. Oznacza też oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

W okresie Adwentu (4 niedziele poprzedzające Boże Narodzenie) kolor szat do Mszy św. jest filetowy. Nie ma hymnu „Chwała na wysokości Bogu”.

Od pierwszej Niedzieli Adwentu czytania Mszalne bierze się z cyklu „C”.

Niedziela miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie, modlitwy i procesja Eucharystyczna.

Z racji Adwentu, w naszym kościele od jutra rozpoczynają się Roraty o godz. 6:30.

Dzisiejsza taca będzie przeznaczona na potrzeby Warszawskiego Seminarium Duchownego.

3 XII PONIEDZIAŁEK. ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, KAPŁANA

W dni powszednie RORATY O GODZ. 6.30 - za wyjątkiem niedziel

Zapraszamy rodziny z dziećmi do uczestnictwa w roratach. Rozważania podczas Mszy św. będą poświęcone Duchowi Świętemu. Po zakończonych Mszach świętych zapraszamy dzieci na poczęstunek do salki. Prosimy rodziców o zgłaszanie się do s. Norberty lub s. Jolanty w celu pomocy w przygotowaniu poczęstunku w poszczególne dni. Dzieci, które będą regularnie uczestniczyć w roratach otrzymają na zakończenie upominki, a dla najlepszych nagrody.

Roraty to nazwa Mszy św. o NMP odprawianej w grudniowy poranek. Kolor szat tej Mszy św. – biały - oznaczający radość w oczekiwaniu na Boże Narodzenie.

Roratka to udekorowana białą wstęgą świeca. Umieszcza się ją przy ołtarzu. Przypomina nam ona Najświętszą Maryję Pannę.

Lampion adwentowy – to świeca, z którą przychodzimy na roraty o 6.30.

Lampion może być wykonany z kartonu. W powyższą obudowę wkłada się zapaloną świecę. Nieporozumieniem jest kupowanie w marketach zamiast naturalnego lampionu – elektrycznej jego wersji.

Na zakończenie Mszy św. roratnej dzieci losują figurkę Dzieciątka Jezus i zabierają do domu, aby z całą rodziną modlić się wieczorem. Następnego dnia rano figurkę przynosimy do kościoła w asyście rodziców.

4 XII WTOREK. ŚWIĘTEJ BARBARY DZIEWICY I MĘCZENNICY.

6 XII PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA

Św. Mikołaj, biskup żył na przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze.

Dzień Modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

7 XII PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź od 6.30 i od 17.00.

8 XII SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Święto patronalne młodzieży żeńskiej.

Msze św. w naszym kościele 6.30 i 18.00.

12.00-13.00 Godzina Łaski. Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia...”.

XII 2. NIEDZIELA ADWENTU

Niedziela modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Kościołów w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Poświęcenie relikwiarza św. Jana Pawła II podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Msza św. o godz. 16.00 dla dzieci komunijnych i ich rodziców.

12 XII ŚRODA. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE (MEKSYK)

13 XII PIĄTEK. WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Dzień Modlitw za Ofiary Stanu Wojennego (13 grudzień 1981 r.)

14 XII PIĄTEK. WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁAN I DOKTORA KOŚCIOLA.

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza dzisiaj na Mszę św. o uzdrowienie na godz. 19.30. Po Mszy św. uwielbienie i indywidualna modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie fizyczne i wewnętrzne dla chętnych.

15 XII SOBOTA.

Msza św. sanktuaryjna do Matki Bożej Tęskniącej w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa w intencjach dziękczynno-błagalnych – godz. 17.30. Zapraszamy pielgrzymów.

16 XII 3. NIEDZIELA ADWENTU

Charytatywny Kiermasz Adwentowy organizowany przez Parafialny Zespół CARITAS oraz Centrum Kultury Wilanów. Miejsce: stara plebania przy ul. Ptysiowej 3. Czas trwania od 8.00 do 14.00. Na kiermaszu będzie można nabywać domowe wypieki, stroiki świąteczne oraz inne atrakcyjne przedmioty. Pozyskane na kiermaszu środki zostaną przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH (17 – 19 GRUDNIA)

Nauki rekolekcyjne będzie prowadził o. Józef Łaski, kapucyn z klasztoru na ul. Miodowej

Nauki będą głoszone podczas każdej Mszy św. w niedzielę, natomiast w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 19.00.

Apel Jasnogórski przez te dwa dni o godz. 21.00.

Spowiedź: w poniedziałek i wtorek rano od 8.30 i wieczorem od 18.30.

Z kwatery głównej ZHP do naszego kościoła zostanie przywiezione Światło Betlejemskie pochodzące z Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Od dzisiaj można je zabierać do naszych domów. Dobrze jest posłużyć się lampionem lub zniczem, którego obudowa uchroni płomień przed wiatrem.

17 XII PONIEDZIAŁEK. DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

Msze św. o godz. 9.00 i 19.00.

18 XII WTOREK. TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

Msze św. o godz. 9.00 i 19.00.

22 XII SOBOTA.

Msza św. sanktuaryjna do Matki Bożej Tęskniącej w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa w intencjach dziękczynno-błagalnych – godz. 17.30. Zapraszamy pielgrzymów.

23 XII 4. NIEDZIELA ADWENTU.

Koło Przyjaciół Radia Maryja spotka się na Mszy św. o godz. 9.00. Następnie odbędzie się spotkanie opłatkowe w Domu Parafialnym. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Składamy serdeczne Bóg zapłać za modlitwy i finansowe wsparcie..

Wspólne dzielenie się opłatkiem po każdej Mszy św. niedzielnej.

Przerwa świąteczna w szkołach 22.12.2017 – 02.01.2018 r.

24 XII PONIEDZIAŁEK. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA.

Dzisiaj ostatnie Roraty o godz. 6.30.

Nie ma Mszy św. o godz. 18.00

Kancelaria tego dnia jest nieczynna.

Przebieg Wieczerzy Wigilijnej:

Na stole wigilijnym nie może być alkoholu.

Od ognia betlejemskiego zapalamy świecę CARITASU.

Czytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa.

Dzielenie się opłatkiem. Jest on zwykłym chlebem, który oznacza braterstwo i miłość. Składamy sobie nawzajem życzenia. Śpiew kolęd.

Na pół godziny przed Pasterką o 23.30 Nabożeństwo Słowa Bożego. Lektorzy będą czytać fragmenty Pisma Św. zapowiadające przyjście na świat Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

O północy w czasie śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy” ks. Proboszcz, jako pasterz parafii wraz z dziećmi, które gorliwie przychodziły na Roraty, zaniosą do szopki w bocznej nawie figurę Dzieciątka Jezus i światło betlejemskie i umieszczą je przy żłobku. Następnie rozpocznie się Msza św. zwana Pasterką. Połowa ofiar zebranych na tacę będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

25 XII WTOREK. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA.

Msze św. dzisiaj w naszym kościele według rozkładu niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o 7.00.

Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. w czasie wyznania wiary klękamy na słowa: „I za sprawą Ducha Św.”.

26 XII ŚRODA. OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA.

Msze św. dzisiaj według rozkładu niedzielnego.

Ofiary składane dziś na tacę będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Solenizantom Szczepanom składamy życzenia Bożej opieki za wstawiennictwem św. Patrona.

27 XII CZWARTEK. OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA. ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWNAGELISTY.

Dzisiejszym solenizantom Janom, a zwłaszcza siostrze Janinie Tur składamy najlepsze życzenia imieninowe połączone z modlitwą w ich intencji.

Podczas Mszy św. porannej o godz. 7.00 obrzęd błogosławieństwa wina, a po zakończeniu Mszy św. możliwość degustacji wina.

28 XII PIĄTEK. OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA. ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW.

Dzień wdzięczności za koronacje Obrazu M.B. Tęskniącej. Apel Jasnogórski o 21.00. Na pół godziny przed apelem modlitwa różańcowa. Zapraszamy pielgrzymów i parafian.

29 XII OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA.

Msza św. sanktuaryjna do Matki Bożej Tęskniącej w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa w intencjach dziękczynno-błagalnych – godz. 17.30. Zapraszamy pielgrzymów.

30 XII NIEDZIELA. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

Msze św. według rozkładu niedzielne bez zmian.

31 XII PONIEDZIAŁEK

Zakończenie Starego Roku. Nabożeństwo o godz. 17.30. Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych o 18.00.

 

STYCZEŃ 2018

1 I WTOREK. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI.

Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie.

Msze św. w naszym kościele według rozkładu niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.

Mimo, że dzisiejszy dzień nie jest niedzielą, to ze względu na uroczystość mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

2 I ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU, BISKUPOW I DOKTOROW KOŚCIOŁA.

3 I PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS.

Imię JEZUS po hebrajsku „Jeszua” oznacza, że PAN JEZUS jest ZBAWICIELEM. Należy się Mu szczególna cześć, gdyż tylko w tym imieniu możemy być zbawieni, czyli ocaleni od kary wiecznej.

Z racji PIERWSZEGO CZWARTKU Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższy i Wiecznym Kapłanie o 18.00.

Po Mszy św. wieczornej: wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Adoracja do godz. 20.00.

4 I PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ.

Z racji pierwszego piątku:

udamy się z Komunią św. do chorych od godz. 9.00

spowiedź rano od 6.30 i popołudniu od 17.00

wystawienie Najświętszego Sakramentu od 17.00 – 18.00

Msza św. o Najświętszym sercu Pana Jezusa o godz. 18.00

ponowna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00

6 I NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

Msze św. w naszym kościele według rozkładu niedzielnego.

Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. Zachęcamy do oznaczenia kredą drzwi domów K+M+B 2018 r. Będzie to znakiem, że przyjęliśmy narodzonego Syna Bożego. Ofiary za kadzidło i kredą będą przeznaczone na fundusz ministrancki i rozwój duszpasterstwa ministrantów.

Dziś we wszystkich kościołach ofiary składane na tacę są przeznaczone dla Polaków pracujących na misjach na różnych kontynentach świata.

W dzisiejsze Święto Objawienia Pańskiego po raz 9-ty z Pl. Zamkowego o godz. 12.00 wyruszy Orszak Trzech Króli pod przewodnictwem ks. kardynała Kazimierza Nycza. Na wspólne świętowanie organizatorzy zapraszają wszystkich wiernych, a szczególnie rodziny z dziećmi.

Msza św. sanktuaryjna do Matki Bożej Tęskniącej w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa w intencjach dziękczynno-błagalnych – godz. 17.30. Zapraszamy pielgrzymów.

 

Sztuka teatralna pod tytułem „Słodycz”

(sceniczna adaptacja poezji Cypriana Kamila Norwida w reżyserii Wiesława Klaty) w Seminarium Duchownym w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 52/54.

Terminy spektaklu od 9.12. 2018 do 27.01.2019 r. w każdą sobotę głównie o godz. 16.00 i 19.30 i niedzielę o godz. 16.00 i 19.30.

Rezerwacja biletów: www.wmsd.waw.pl lub tel. 511-839-995

 

PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW WIGILIJNYCH 2018

Na terenie naszej parafii opłatki będzie roznosił pan organista Tadeusz Zwierzchowski.

Kabaty – 1 grudnia (sobota) w godz. 10:00-16:00

Bielawa – 3, 4 grudnia (poniedziałek, wtorek) w godz. 13:00-16:00

Okrzeszyn – 5 grudnia (środa) w godz. 13:00-16:00

Lisy, Latoszki – 6 grudnia (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00 ul. Rosochata (od Zakamarek do Wiechy), ul. Ruczaj

POWSIN: 3 grudnia (poniedziałek) w godz. 16:00-20:30 ul. Waflowa, Przyczółkowa (numery parzyste), ul. Gronowa. 4 grudnia (wtorek) w godz. 16:00-20:30 ul. Czekoladowa, Przyczółkowa (numery nieparzyste). 5 grudnia (środa) w godz. 16:00-20:30 ul. Przekorna i Ponczowa. 6 grudnia (czwartek) w godz. 16:00-17:30 ul. Kremowa. 7 grudnia (piątek) w godz. 16:00-20:30 ul. Kremowa i Andrutowa. 8 grudnia (sobota) w godz. 12:00-15:00 ul. Zapłocie – osiedle Patio, w godz. 15:00-16:45 – ul. Potukały.

15 grudnia (sobota) w godz. 10:00-16:45 ul. Waniliowa, Zakamarek, Starodawna, Dobrodzieja, Rosochata (od Zakamarek do Gronowej).

Plan może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i techniczne