Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
[12]

Wiadomości Powsińskie Grudzień 2014 r.         Rozpoczynamy adwent – okres przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Kościół zachęca nas w tym czasie do modlitwy i radosnego czuwania. W polskiej tradycji w świątyniach pojawiają się symbole adwentu: wieniec adwentowy, roratka. Wierni gromadzą się na porannych Mszach św. zwanych roratami, które odprawiane są ku czci Najświętszej Maryi Panny. Liturgia Kościoła ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela, który wzywa naród wybrany do przemiany serca, pokuty, chrztu i nawrócenia.

Głównymi postaciami tego czasu są Maryja i Józef, którzy po zwiastowaniu w Nazarecie oczekują na narodzenie Mesjasza. Chrystus przychodzi jako „światło”, które oświeca każdego człowieka dając wszystkim ludziom udział w życiu Bożym. Po przyjściu Chrystusa na świat Bóg objawia się na początku pasterzom: „Oto zwiastuję wam wielką radość…, dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Pasterze zobaczyli oczami Dziecię, a w sercu uwierzyli, że jest to Syn Boży. Lecz nie wszyscy chcieli przyjąć Boże światło, bo złe były ich uczynki i chcieli nawet zabić Jezusa.

W naszych czasach także jest wielu, którzy przyjmą Jezusa jako Zbawiciela, a wierząc, naśladują Chrystusa idąc drogą Bożych przykazań. Inni szukają Boga, są także tacy, którzy odrzucają Boże światło, proponują zwodnicze i fałszywe nauki, niezgodne z Ewangelią. Chrystus wyciąga ręce do wszystkich ludzi dobrej woli, „bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Dziecię przychodzi na świat w ubóstwie, aby nikt nie czuł się skrępowany Jego majestatem. Ono przynosi ze sobą miłość i światło. Miłość, bo ukazuje Boga jako kochającego Ojca, który wydaje za nasze grzechy swojego Syna. Światło, bo przez Ewangelię ukazuje sens istnienia świata i życia każdego człowieka.

         Zaczerpnijmy ze spotkania z Jezusem miłość i światło. Niech pomogą nam w tym rekolekcje adwentowe oraz przystąpienie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Na czas adwentu i Bożego Narodzenia niech to światło zagości w naszych sercach, rodzinach i Ojczyźnie, aby nowy rok był dla nas czasem pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości. Parafianom na czas adwentu i świąt Bożego Narodzenia życzę radosnego przeżycia świąt i Bożego światła.

ks. Proboszcz Lech Sitek
28.11.2014 r.

 

Z księdzem Marcinem Łyżniakiem, rozmawiamy o Adwencie, czasie przygotowania na przyjście na świat Dzieciątka Jezus oraz o rekolekcjach adwentowych, które poprowadzi w naszej parafii.


Czy mógłby ksiądz powiedzieć nam kilka słów o sobie, czym obecnie się ksiądz zajmuje?

Ks. Marcin Łyżniak:Jestem przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym jakąś szczególną radością wynikającą z wiary w Trójcę Przenajświętszą, z przyjaźni z Jezusem, z miłości do Maryi Dziewicy, Aniołów i Świętych. Jestem szczęśliwy, bo nasycam się wciąż darem Sakramentów Świętych i Łaską trwania w Kościele. Księdzem jestem od prawie 10 lat. I wciąż nie mogę się nacieszyć, nasycić wspaniałością tego daru – Kapłaństwa. W tym Kapłaństwie realizuję się przede wszystkim jako kapelan szpitala – Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jestem również biologiem. Tytuł mgr biologii uzyskałem jeszcze jako człowiek świecki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - już jako ksiądz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Pracuję trochę naukowo, mam kilka wykładów z różnych dziedzin biologii. Od tego roku uczę również w seminarium podstaw biologii i medycyny oraz zasad opieki duszpasterskiej nad chorymi w ramach przedmiotu zwanego medycyną pastoralną. Jestem czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Dziewicy Maryi, pasjonatem, jeśli można tak powiedzieć, objawień fatimskich oraz entuzjastą gorącej modlitwy za Dusze cierpiące w czyśćcu i za ludzi zatwardziałych w grzechach. Ostatnio coraz częściej słucham „Radia Maryja”. Marzę o tym, żebym okazał się wiernym sługą Pana Boga i oddanym synem Kościoła i Ojczyzny.   

W jaki sposób odkrył Ksiądz swoje powołanie kapłańskie? Jaka była droga do seminarium, reakcje rodzin? Czy były wątpliwości na początku?

Ks. Marcin Łyżniak: Księdzem chciałem być odkąd pamiętam. Od początku mojego świadomego życia. Przeżywam w sobie tajemnicę Bożego powołania – Boga, który powołuje od zarania ludzkiego życia, a może wcześniej? Przed założeniem świata? Myślę, że składową tego wybrania były dzieje mojej Rodziny: Mój Chrzest w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP przy warszawskiej Królikarni, kiedy umierała na ciężką i bezlitosną chorobę Moja Babcia – Helena Micińska. Babcia w szpitalu przystąpiła do spowiedzi świętej, żeby móc przyjąć w mojej intencji Komunię Świętą (stąd moje pragnienie, żeby odprawiać Msze święte za Dzieci, prosić bliskich o przyjmowanie Komunii Świętej w ich intencji oraz poświęcać Dzieci Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Sercu Niepokalanemu Maryi).

Wychowywany byłem w atmosferze pasji do nauk ścisłych, szczególnie do medycyny, biologii, chemii, również fizyki. Ta pasja wiązała się z jakimś ponurym oświeceniowym przekonaniem, że nauki ścisłe stoją w szczególnym konflikcie z religią i wiarą. Na szczęście tego przekonania nie podzielała Moja Mama, która do matury uczyła się w liceum prowadzonym przez siostry zakonne i do dziś drży na wspomnienie siostry od fizyki.

Z powyższych powodów studia przyrodnicze traktowałem jako element konieczny dla mojego wykształcenia i dobrego przygotowania do Kapłaństwa. Warto wspomnieć, że czas studiów (wspaniały, niezapomniany, na wspaniałym Wydziale, wśród wyśmienitych Nauczycieli) był również czasem kryzysu powołania. Upraszczając opowieść, mało brakowało, a wszedłbym w związek małżeński.

         Decyzja o wstąpieniu do seminarium nie była łatwa i wiązała się z głęboką nieakceptacją ze strony Mojego Taty. W samym seminarium też czułem się źle, nie byłem przyzwyczajony do zamknięcia, dyscypliny. Zasiadanie w gronie kolegów będących w wieku moich byłych uczniów też nie było łatwe. No, ale ku utrapieniu niektórych profesorów z seminarium, którzy chętni by mnie wywalić, wytrwałem i zostałem wyświęcony na kapłana. To jest cudowne!

Adwent – czym ten okres powinien być dla osoby wierzącej – katolika?

Ks. Marcin Łyżniak:Adwent to czas jakiejś szczególnej, dojmującej tęsknoty za Bogiem. Czas uświadomienia sobie, że jesteśmy wciąż głodni Boga, Jego Miłości, Blasku, Piękna, Mądrości. Jego wspaniałych darów. Adwent powinien skłaniać nas do głębokiego żalu, że oddaliliśmy się przez grzechy, a może przez zwykłe zabieganie i skupienie na rzeczach nieistotnych, od Słodyczy Serca Jezusowego. Bo to właśnie Boże Narodzenie jest Tajemnicą, w której Bóg ukochał nas Ludzkim Sercem…

         Adwent to wielki czas wołania: przyjdź! Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź Tęsknoto naszych Serc. Warto przypomnieć sobie Wielkie Antyfony Adwentowe (Antyfony „O”): O, Emmanuel, O, Rex Gentium, O, Oriens, O, Clavis, O, Radix, O, Adonai, O, Sapientia. Wyrażają one tęsknotę Narodu Wybranego w Czasach Starego Przymierza za Mesjaszem. W adwencie warto zadać sobie pytanie, czy Bóg jest moją największą Miłością, czy jest Bogiem z Nami, w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszej pracy? Czy jest moim Królem? Mądrością? Panem? Kluczem do sensu mojego życia?

Jedna z moich znajomych opowiadała, że na zajęciach języka angielskiego lektor (Anglik) poprosił uczestników o wymienienie najważniejszych postaci, które zmieniły świat. Odpowiedzi były różne: Albert Einstein, Mikołaj Kopernik itp. Znajoma odpowiedziała, że dla niej taką postacią był Jezus Chrystus. Lektor bardzo się zdziwił, bowiem dla niego to jedynie legenda i nikt taki nigdy nie istniał. A zatem czy narodziny Dzieciątka Jezus w stajence to jedynie legenda?

Ks. Marcin Łyżniak: Owszem, nauka radziecka udowodniła, że Boga nie ma, a Jezus historyczny nie istniał. A w legendach wschodnich prawie każda dziewica rodziła boga. Poucza nas o tym już na pierwszych stronach swojej znakomitej książki „Mistrz i Małgorzata” Michał Bułhakow. O prawdziwości i wspaniałych dobrodziejstwach radzieckiej nauki można byłoby wiele i ciekawie opowiadać.

         Jeśli Jezus nie istniał, to dlaczego świadkowie Jego Życia, cudów, wreszcie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, oddawali za Niego swoje życie? Dlaczego ten Jezus wciąż jest treścią życia, nadzieją, jak sam powiedział Drogą, Prawdą i Życiem tylu ludzi na świecie? Pan lektor – Anglik z jakiegoś przedziwnego powodu nie zauważył 2000 lat historii, tradycji, kultury, literatury, nauki opartej na wierze, że Jezus żyje i jest Jedynym Panem i Zbawicielem świata. Dziwne to w przypadku filologa.   

         Jeśli Jezus narodzony z Dziewicy w Stajence to tylko legenda, to wszyscy przegraliśmy: wierzący i niewierzący. Bez Jezusa – Boga, który wszedł w naszą historię - nie warto budować historii, cywilizacji, kultury. Nie warto kochać, być wiernym, mieć nadziei. Warto być tylko egoistą (por. „samolubny gen” Richarda Dawkinsa), hedonistą i wiedzieć, kiedy popełnić samobójstwo – oczywiście po raz pierwszy z miłości do ludzkości.

         No i oczywiście jeśli Jezus jest legendą, to ja też jestem legendą. Historia mojego życia, wiara, założenia życiowe, cała moja miłość, sens mojego życia… Bez Jezusa to bzdura…

Co zrobić aby katolicy pamiętali, że czas Świat Bożego Narodzenia to nie jedynie tradycja wspólnej wieczerzy, szał zakupów i prezentów, ale pamiątka rzeczywistych, historycznych wydarzeń niezwykle istotnych dla naszej wiary? Jak przekonać do tego niewierzących?

Ks. Marcin Łyżniak: Jak przekonać wierzących do czego? Żeby wierzyli, czy żeby nie kradli nam i nie bezcześcili skarbów Naszej Wiary? Jak przekonać niewierzących, żeby wierzyli, tego nie wiem. Jestem bezradny, jak ktoś nie wierzy i jeszcze jest z tego dumny. Jak przekonać barbarzyńców i dzikusów, żeby nie niszczyli tego, co święte, ważne, czcigodne, okupione pracą, wysiłkiem, trudem? Żeby nie niszczyli swoich korzeni? No też tego nie wiem. Z bólem patrzę na to, jak największe skarby naszej kultury chrześcijańskiej są sprzedawane na bazarach lub wyrzucane na śmietniki. A to właśnie się dzieje. Może nie trzeba przekonywać, tylko powiedzieć: „precz z łapami” lub „nie oddamy bez walki świniom tego, co święte”?

         Co zrobić, żeby Katolicy pamiętali? Budować mocne rodziny. Z Mamą, Tatą, Rodzeństwem i Bogiem na pierwszym miejscu. I walczyć o wychowanie. O porządną naukę religii. O dobre szkoły i uczelnie katolickie. Zatroszczyć się o odpowiednią literaturę. Szukać Boga. Szukać, szukać. To nie jest łatwe.

         Kościół na szczęście nam pomaga. Mamy bogactwo treści liturgicznych, rekolekcje, spowiedź przedświąteczną, Różaniec z głębią wszystkich wspomnianych treści. Tylko brać garściami i korzystać.

         No i Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie i pamiątka wydarzeń historycznych. To uobecnienie. Jezus – Zbawiciel Świata – rodzi się nie tylko w żłobie w Betlejem, ale również w nas. W moim i Twoim sercu. W liturgii Kościoła. W naszym życiu i naszej historii. To jest nauczanie Kościoła!

Jaki temat przewodni wybrał ksiądz na czas naszych parafialnych, adwentowych rekolekcji?

Ks. Marcin Łyżniak:: Rekolekcje chciałbym zatytułować: „Unia Trzech Serc” Chodzi o Serce Jezusa, Serce Maryi oraz Moje Serce (Serce każdego z nas) stające wobec propozycji Nieba.

Czy same rekolekcje wystarczą, aby być przygotowanym na przyjście Emanuela, na czas Świąt Bożego Narodzenia? Jak powinniśmy traktować rekolekcje i jak podejść do naszego udziału w nich?

Ks. Marcin Łyżniak: Na pewno gorąco pragnę, żeby rekolekcje były dotknięciem Miłości Serca Jezusowego. Może dla kogoś będą drogą do nawrócenia? Ukochania Boga? Odnowienia swojej wiary? Dotknięcia Nieba? Modlę się o to. Ale oczywiście rekolekcje nie wystarczą, bo – powiem przekornie – trzeba jeszcze posprzątać mieszkanie, ubrać choinkę, przygotować potrawy świąteczne, zorganizować prezenty, wysłać karty z życzeniami. Bo to przecież kultura! Tak budujemy święte tradycje i zwyczaje! Ale mówiąc poważniej i bardziej na temat, to oczywiście oprócz rekolekcji, jeszcze trzeba przecież iść do spowiedzi, zrobić dobre postanowienia, pojednać się z bliskimi, wspomóc ubogich (bo przecież ten pusty talerzyk, bez realnego miłosierdzia to czysta hipokryzja), rozważać Tajemnice Radosne Różańca. Czytać Pismo Święte: proroctwa o Emmanuelu, opisy Narodzenia Jezusa. Może warto wspomóc się katechezami z Internetu (np. ojca Adama Szustaka lub księdza Piotra Pawlukiewicza) oraz lekturą duchową (np. „O Naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis lub „Jezus z Nazaretu” Romana Brandstaettera czy wspaniałymi książkami pani profesor Anny Świderkówny)

A jak Ksiądz, jako prowadzący, przygotowuje się, do rekolekcji adwentowych?

Ks. Marcin Łyżniak:: No na razie piszę wywiad J i proszę wszystkich wokół o modlitwę za te rekolekcje. Bo tak naprawdę, to ja bardzo dobrze wiem, że ode mnie bardzo mało zależy.

Bardzo dziękuję za rozmowę a czytelników zachęcam do udziału w rekolekcjach.

Agata Krupińska.
 

W naszej parafii powstał kalendarz na 2014 r. prezentujący osoby, które aktywnie uczestniczyły w życiu naszej parafii i całym swoim życiem świadczyły, że są ludźmi wierzący mi w Chrystusa. W kalendarzu znalazły się krótkie notki na ich temat, natomiast w Wiadomościach Powsińskich będziemy w szerszy sposób przybliżać ich życiorysy.Zygmunt Karaszewski urodził się 20 stycznia 1937 r. w Gawrońcu, na terenie, który od 600 lat należał do parafii Powsin. Dopiero w 1974 r. została tam erygowana parafia Klarysew. Dla pana Zygmunta w dalszym ciągu umiłowanym miejscem pozostał Powsin.

W Powsinie został ochrzczony, przystąpił do sakramentów  spowiedzi, I Komunii św. oraz bierzmowania. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Jeziornie, następnie ukończył liceum w Wilanowie. Zdobył wykształcenie prawnicze i pracował jako radca prawny, specjalizując się w prawie pracy.

Opiekował się chorą matką, sam również przez długi czas zmagał się z ciężką chorobą. W tej sytuacji trudno zachować pogodę ducha – niejeden upada w wierze. Jednak nie on. Zawsze był pełen humoru i zaangażowania w sprawy parafii. Zmarł nagle, ale w stanie łaski – dzień wcześniej, podczas niedzielnej sumy przyjął Komunię świętą. Wiara była dla niego istotnym elementem życia. Czytał Pismo Święte i inne lektury o charakterze religijnym. Systematycznie przystępował do sakramentów świętych. Jego wiara przekładała się na konkretne działania w parafii. Był aktywnym członkiem Bractwa Trójcy Przenajświętszej, które istnieje w naszej parafii już ponad 250 lat.

Był wieloletnim współpracownikiem „Wiadomości Powsińskich”. Od 2003 r. wchodził w skład redakcji naszego parafialnego miesięcznika. Opublikował wiele wspaniałych artykułów dotyczących tak historii Polski, jak i naszej Małej Ojczyzny, czyli parafii Powsin i okolic. W archiwach wyszukiwał wiadomości o historii powsińskiej parafii i jej mieszkańcach, aby później opisać wszystko w swoich artykułach. Pisał je w świetnym stylu, był bardzo chętnie czytany. Swoim „piórem” wspierał opracowanie książki upamiętniającej 600-lecie powsińskiej parafii (2010 r.).

Śp. Zygmunt Karaszewski służył bezinteresowną pomocą proboszczom naszej parafii w organizacji uroczystości religijnych i patriotycznych. W sposób szczególny angażował się w przygotowanie koronacji obrazu Matki Bożej Tęskniącej w czerwcu 1998 roku. Był Jej wielkim czcicielem. Przez wiele lat przygotowywał projekty szopek bożonarodzeniowych, „grobów” Pana Jezusa, a także ołtarzy na Boże Ciało. Co roku uczestniczył w organizacji powsińskich obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Od wielu lat aktywnie pomagał różnym parafiom w sprawach związanych z konserwacją zabytkowych świątyń. Nic więc dziwnego, że ks. prymas Józef Glemp, 19 listopada 2009 r. odznaczył Zygmunta Karaszewskiego złotym medalem „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”. Wraz z medalem ks. prymas wręczył panu Zygmuntowi ozdobny dyplom pisany po łacinie (fotografie medalu znajdują się w „Wiadomościach Powsińskich” z listopada 2009 r.).

Zygmunt Karaszewski zmarł 13 grudnia 2011 r. w wieku 74 lat. Pogrzeb odbył się w naszym kościele 17 grudnia 2011 roku. Śp. Zygmunt Karaszewski został pochowany na nowym cmentarzu w Powsinie. Mszę św. pogrzebową odprawiało sześciu kapłanów przy bardzo licznym udziale wiernych.

Powsińska parafia ma wielki dług wdzięczności wobec śp. Zygmunta Karaszewskiego. Dlatego jego osoba została umieszczona w kalendarzu na rok 2014.

ks. Jan ŚwistakPozdrowienie Anielskie to modlitwa zaczynająca się od słów „Zdrowaś Maryjo” - pełny tekst modlitwy zamieszczono poniżej. Analizując sens kolejnych fragmentów, warto je rozważyć w odniesieniu do Ewangelii i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Zdrowaś Maryjo
Łaski pełna; Pan z Tobą;

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej
Amen

Skąd nazwa Pozdrowienie Anielskie? Od początku chrześcijaństwa proszono o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Zwyczaj odmawiania pozdrowienia anioła Gabriela ze sceny zwiastowania, na stałe ugruntował się w XII wieku, do której z czasem dodano słowa jakie św. Elżbieta wypowiedziała w czasie Nawiedzenia. Znana nam dzisiaj forma modlitwy „Zdrowaś Maryjo” została zatwierdzona przez papieża Piusa V w 1566 roku.1/

Pierwsze słowa tej modlitwy zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 26-27) gdzie Archanioł Gabriel mówi do Maryi "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami"2/. Radość, pokój, pozdrowienie, błogosławieństwo ze sceny Zwiastowania, w polskiej wersji modlitwy zostało ujęte w staropolskie „Zdrowaś”. Rozpoczynając naszą modlitwę zwracamy się Najświętszej Maryi Panny tymi samymi słowami, którymi przez Archanioła Gabriela zwrócił się do niej sam Bóg.

Zdrowaś Maryjo, to nie życzenie w stylu „zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia” tylko przepełnione radością powitanie Tej, która nieustanie wskazuje na Chrystusa. Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2682: „Kościół chętnie modli się w komunii z Dziewicą Maryją ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym, aby razem z Nią uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej, oraz by powierzać Jej błagania i uwielbienia.”

Zbawienie stało się naszym udziałem, kiedy w ciszy małego domku w Nazarecie młoda dziewczyna usłyszała słowa: „Zdrowaś Maryjo…”

Zdrowaś Maryjo - módl się za nami

Aleksandra Kupisz- Dynowska

1/http://www.niedziela.pl/artykul/86921/nd/Historia-rozanca
2/ http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/

 


        Kiedy jakiś czas przed napisaniem artykułu zachęcającego do udziału w kolejnym Charytatywnym Kiermaszu Adwentowym, zastanawiałam się nad jego treścią, nagle z pomocą, nieoczekiwaną, ale bardzo potrzebną, przyszły słowa Ewangelii czytanej w Niedzielę Chrystusa Króla. W niej zaś - ten jakże wymowny opis dialogu przekazany uczniom przez Pana Jezusa: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo, że byłeś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla mnie”.

        Te słowa, proste i jasne, są jak drogowskaz. Wierzę gorąco, że dźwięczą nam w głowie, kiedy radośnie, każdego roku przed Bożym Narodzeniem zmierzamy w kierunku Starej Plebanii. Nie wątpię, że tak będzie i w tym roku, 14 grudnia od godziny 8.00 do 14.00. Spotykamy się już po raz kolejny, aby wspólnymi siłami pomóc wszystkim potrzebującym z naszej parafii przeżyć radosne Boże Narodzenie. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na sfinansowanie świątecznych paczek dla osób i rodzin, znajdujących się pod opieką powsińskiego CARITAS.

        Wspólnie z Centrum Kultury Wilanów zapraszamy wszystkich z rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi. Jak zwykle wiele pięknych świątecznych upominków, dekoracji, domowych ciast, ciasteczek, wędlin i innych pyszności w dobrej cenie, więc naprawdę warto wstrzymać się ze świątecznymi zakupami do kiermaszu. Tylko tutaj niepowtarzalne, ręcznie kręcone wieńce i stroiki, oryginalne bombki, wiele pomysłów na prezenty. Będzie można również posilić się pysznościami „Powsinianki”, oryginalnymi śledziami wg szwedzkich receptur oraz spróbować mazurskich kartaczy. Nie zabraknie tez „hitu” lub jeśli ktoś woli, przeboju naszych kiermaszy czyli loterii, w której każdy los wygrywa. Tradycyjnie również zapraszamy po Mszy Świętej dla dzieci, czyli ok. 11.30,wszystkie dzieci wraz z rodzicami na finał konkursu „Śnieżne serce”.

        Mamy szczerą nadzieję, że nikogo z nas, w tym dniu, w Starej Plebanii nie zabraknie

W imieniu Parafialnego Zespołu
CARITAS w Powsinie
Barbara Bartkiewicz


        Czas biegnie nieubłaganie i wydaje się, jakby z każdym rokiem szybciej. I tak nasza wielkanocna akcja „List do Świętego” dopiero przed Bożym Narodzeniem doczekała się finału. Przede wszystkim raz jeszcze gorąco, z serca dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i w przededniu kanonizacji naszego Ojca Świętego napisali do Niego listy. Tak jak zapowiadaliśmy, zostały one zebrane, nie bez wzruszenia, czasem do łez, przeczytane, odpowiednio ułożone, a następnie wydane w postaci książeczki pod tytułem „List do Świętego”. Ta z kolei została przekazana za osobistym pośrednictwem księdza Pawła Ptasznika do watykańskiego Sekretariatu Stanu. Ksiądz Paweł Ptasznik od roku 1996 był jednym z najbliższych współpracowników naszego Ojca Świętego, następnie Benedykta XVI. Obecnie sprawuje funkcję rektora kościoła Św. Stanisława w Rzymie i duszpasterza Polaków w tym mieście. Poniżej drukujemy pełny tekst podziękowania, które nadeszło niedługo potem.

        Duma, radość i wzruszenie towarzyszyły nam, kiedy staliśmy w tłumie na Mszy Świętej kanonizacyjnej lub gdy modliliśmy się przed telewizorami. Czyż to nie piękne, że materialny wyraz naszej dumy i radości gdzieś tam w rzymskich archiwach dla potomnych pozostanie?

        Wszyscy, którzy będą mieli ochotę mieć „List do Świętego” również w swoim rodzinnym archiwum, będą mogli go nabyć w czasie najbliższego kiermaszu adwentowego. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność naszego powsińskiego CARITAS.

Módl się za nami wszystkimi, Święty Janie Pawle.

W imieniu Parafialnego Zespołu CARITAS
w Powsinie
Barbara Bartkiewicz
 


Po wielkim sukcesie jakim okazała się akcja "Makulatura na Misje - Pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym”, która odbyła się w Powsinie w maju, przyszedł czas na przedświąteczną edycję tej inicjatywy. W dniach   13 - 14 grudnia 2014 r. na parkingu za Starą Plebanią w Powsinie zostanie wystawiony kontener, do którego można będzie składać zbędną w domu makulaturę tzn. książki, gazety, złożone opakowania papierowe, stare zeszyty, papier drukarski itp.

Pieniądze z ostatniej zbiórki (maj 2014) zostały przelane na konto Fundacji Nauki i Wychowania w Łodzi z przeznaczeniem na pomoc w budowie jednej ze studni w Sudanie Południowym. W sumie, udało nam się zebrać ok. 3,5 tony makulatury. Jest to wielki sukces naszej społeczności oraz każdego człowieka dobrej woli, który zaangażował się w czyn niesienia pomocy.

Warunki egzystencji w Sudanie Południowym są niezwykle trudne. Najdotkliwiej odczuwany jest brak wody pitnej, o którą nierzadko wybuchają walki. Częstym widokiem w tym kraju są dzieci pijące wprost z błotnistych sadzawek. Braki w tym zakresie powodują trudności w zachowaniu higieny, przez co choroby takie jak np. czerwonka dziesiątkują populację. Jeden kilogram makulatury przekazany na potrzeby tego kraju oznacza, wg różnych szacunków, ok. 60 do 75 litrów czystej wody pitnej dla mieszkańców Sudanu Płd. Z tego powodu każda ilość się liczy. Przychodząc na kiermasz w Powsinie 14 grudnia 2014 r. można wziąć ze sobą reklamówkę zbędnego w domu papieru i pomóc komuś, choćby o drobinę, zmienić życie na lepsze.

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do ponownego wzięcia udziału oraz pomocy w promocji akcji!!!

Grzegorz Gałczyński


W dniu 10 stycznia 2015 roku odbędzie się w naszej parafii bezalkoholowy BAL. Zapraszamy małżeństwa, które wspólnie chcą się bawić i radować przy muzyce lat 60-tych,70 –tych, 80-tych, a nawet 90-tych. Zaczynamy o 17:30 a kończymy uroczystym tańcem o 22:30.

W ramach balu będą organizowane konkursy, tańce indywidualne i grupowe. Jednak w swoim założeniu, jest to propozycja dla małżonków aby znaleźli chwilę dla siebie i uradowali się swoją obecnością. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek. Koszt od pary 80 zł. Zapisy w zakrystii lub u mnie. Ze względu na pojemność Sali i planowane konkursy liczba miejsc ograniczona.

Zapraszam serdecznie
ks. Grzegorz Demczyszak

 
Chrzty:

22 XI – Adam Rauf Dębski-Őztűrk, ur. 19 lipca 2012 r. w Warszawie. Syn Magdaleny z d. Dębskiej i Mustafy Őztűrk, muzułmanina, zamieszkałych w Powsinie przy ul. Kremowej. Sakramentu chrztu udzielił ks. Lech Sitek, proboszcz.

Nowoochrzone dziecko i jego rodziców oraz chrzestnych oddajemy w opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY: brak.

 
Pogrzeby:

15 XI – Śp. Wiesław Julian Piotrowski. Żył 79 lat. Zmarł 12 listopada 2014 r. w szpitalu św. Anny w Piasecznie. Kapelan szpitala udzielił mu sakramentów. Śp. Wiesław pozostawił żonę, Teresę Piotrowską, z którą mieszkał w Bielawie przy ul. Okreżnej, syna Tomasza i dwoje wnucząt. Wiesław Piotrowski wraz żoną przychodzili na Mszę św. niedzielną do kościoła w Powsinie i często przystępowali do Komunii świętej. Byli małżeństwem sakramentalnym przez 53 lata. Z racji koronacji w 1998 r. Wiesław Piotrowski ofiarował dla wiernych napoje firmy, której był prezesem. Msza św. pogrzebowa odbyła się w Powsinie 15 listopada 2014 r. Śp. Wiesław został pochowany na nowym cmentarzu.

26 XI – Śp. Jadwiga Lechowicz. Żyła 88 lat. Zmarła 21 listopada 2014 r. w szpitalu przy ul. Stępińskiej w Warszawie. Osierociła córkę Alicję z m. Wertel, z którymi przez wiele lat mieszkała przy ul. Kremowej w Powsinie. Pozostawiła po sobie wnuczka Pawła Wertel oraz dwoje prawnuczków.Ks. Bogdan Jaworek w ostatnim czasie, w każdy Pierwszy Piątek miesiąca przychodził do niej z Komunią świętą. Wcześniej, gdy mogła samodzielnie się poruszać, co niedzielę i często w tygodniu była na Mszy św. i przystępowała do Komunii świętej. Należała do Koła Przyjaciół Radia Maryja i do Żywego Różańca. Nic więc dziwnego, że dużo osób przybyło na jej pogrzeb. Odbył się on w Powsinie 26 listopada 2014 r. Śp. Jadwiga została pochowana na nowym cmentarzu.

27 XI – Śp. Andrzej Konarski. Żył 76 lat. Zmarł 24 listopada 2014 r. w szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Kapelan udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Od 1996 r. mieszkał w Powsinie przy ul. Kremowej. Pozostawił żonę Krystynę, z którą byli sakramentalnym małżeństwem przez 42 lata, troje dzieci, pięcioro wnucząt i jedną prawnuczkę. Wnuczka, Magdalena Konarska mieszkała z dziadkami w Powsinie przez wiele lat. Bardzo przeżyła śmierć śp. Andrzeja. Jak rozmawiałem z panią Krystyną Konarską, żoną zmarłego, okazało się, że podobnie jak jej mąż, ma chorobę nowotworową.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

 
1.     DOJRZALI WYZNAWCY CHRYSTUSA

Zgodnie z tradycją, na odpust św. Elżbiety, 19 listopada młodzież z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Ksiądz biskup Rafał Markowski udzielił go 20 młodym parafianom z drugich klas szkoły średniej. Obdarowani darami Ducha Świętego stali się dojrzałymi wyznawcami Chrystusa.

Dlaczego było ich tylko 20? Ksiądz Grzegorz Demczyszak, wikariusz, w ubiegłym roku od ks. Jarosława Bonarskiego przejął młodzież z I klas szkoły średniej – 26 osób przygotowujących się do bierzmowania. Młodzież ta rozpoczęła nauki przed sakramentem rok wcześniej, w III klasie gimnazjum. Początkowo było ich ponad 30. Co się stało, że w trakcie dwóch lat przygotowań odpadło tylu uczniów? Niewątpliwie jest to problem złożony. Jedną z przyczyn było pójście na skróty, czyli chęć zdobycia sakramentu bierzmowania jak najmniejszym wysiłkiem. Niektórzy przenieśli się do innej parafii, gdzie są stawiane mniejsze wymagania – np. krótszy okres przygotowania czy brak obowiązku uczestniczenia w rekolekcjach. Innym powodem może być brak zainteresowania ze strony niektórych rodziców. Uważają oni, że uczęszczanie na przygotowanie do bierzmowania to strata czasu. Według nich większą korzyść młodzi będą mieli, jeśli zajmą się nauką obcych języków, sportem czy innymi przedmiotami szkolnymi. Idąc tym tokiem rozumowania, niektórzy rodzice pozbawiają swoich dorastających dzieci fundamentów chrześcijańskich, czyli wartości tak bardzo potrzebnych w codziennym życiu, aby być w pełni człowiekiem, Dzieckiem Bożym.

Bierzmowanymi 19 listopada 2014 r. byli: Emilia Bartosik z ul. Przekornej, Piotr Chodyra z ul. Kremowej, Agnieszka Janczewska z ul. Starodawnej, Michał Janek z ul. Kremowej, Mariusz Karaś z Latoszek, Sebastian Kędzierski z ul. Ruczaj, Michał Krawczyk z ul. Zakamarek, Kuba Kucharski z ul. Michała Anioła na osiedlu Konstancja, Maja Leszek z ul. Pończowej, Konrad Łyś z Al. Ken na Kabatach, Magdalena Marczyńska z ul. Warszawskiej na osiedlu Konstancja, Filip Mroczek z ul. Leonarda da Vinci z osiedla Konstancja, Natalia Perkowska z ul. Przyczółkowej, Piotr Pietrzak z ul. Przyczółkowej, Agnieszka Płaczek z ul. Przekornej, Dominik Rojek z ul. Zakamarek, Katarzyna Ruszkowska z Okrzeszyna, Kamil Serewiś z Powsina, Urszula Wiącek z ul. Zakamarek, Kamila Wielogórska z ul. Przyczółkowej.

Z dokładnej lektury powyżej przedstawionej listy wynika, że najwięcej młodzieży było u sakramentu bierzmowania z Powsina i przyległych ulic – 12 osób. Z osiedla Konstancja – 3, z nowych osiedli na tyłach ul. Rosochatej – 2, po jednej osobie z Latoszek, Okrzeszyna i Kabat. Zauważamy całkowity brak młodzieży z Bielawy. Uczniowie w tym wieku, którzy mieszkają w Bielawie, na przygotowanie do bierzmowania poszli do parafii Mirków (Jeziorna Fabryczna). Nie było również nikogo z największego obecnie osiedla – Patio przy ul. Zapłocie. Dużo młodzieży z tego osiedla przyjęło sakrament bierzmowania w poprzednich latach, natomiast nie przybywa tak wielu nowych małżeństw z dziećmi będącymi obecnie w wieku szkolnym.

ks. Jan Świstak

2.     PREZENTACJA ALBUMU „NASI BOHATEROWIE”

Centrum Kultury Wilanów, wydawca albumu „Nasi Bohaterowie”, 20 listopada 2014 r., w swojej nowej siedzibie przy ul. Kolegiackiej w Wilanowie zorganizowało jego ponowną prezentację. Nowy budynek CKW to dwupiętrowa budowla, okazale wyglądająca zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Jest to budynek na miarę XXI wieku.

W dużej sali na drugim piętrze ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się autorzy albumu. Przybyło sporo osób, w większości starszych. Była też obecna Bożena Laskowska, aktualna radna dzielnicy Wilanów. Wicedyrektor CKW, Iwona Maciąg, powitała zebranych oraz autorów albumu: Jacka Latoszka z Kabat, który przybył wraz ze swoją żoną Haliną, a także ks. Jana Świstaka. Pragnę tu nadmienić, że pani Halina z cierpliwością i zrozumieniem podchodziła do częstych wyjazdów męża związanych z pracami nad albumem.

Spotkanie rozpoczął Jacek Latoszek, który przygotował multimedialną prezentację. Na ekranie wyświetlane były liczne fotografie Naszych Bohaterów. Najbardziej zainteresował zebranych film ukazujący wspomnienia Stanisława „Gryfa” Milczyńskiego, który przewodził grupie uderzeniowej w zamachu na Wilhelma Bunjesa, szefa gestapo na rejon piaseczyński. Akcja ta miała miejsce w Powsinie 13 marca 1944 roku. Obecnie 96-letni porucznik Stanisław „Gryf” Milczyński mieszka w Kanadzie. Następnie wystąpił ks. Jan Świstak, który opowiedział o problemach z jakimi autorzy albumu borykali się w czasie pracy nad jego wydaniem. Dwa egzemplarze publikacji zostały udostępnione do obejrzenia uczestnikom spotkania. Na końcu wywiązała się dyskusja na temat dodruku albumu. Niestety, jego wydawca, CKW, aktualnie nie ma pieniędzy, które pozwoliłby na sfinansowanie druku dodatkowych egzemplarzy. Nie jest wykluczone, że album pojawi się w dystrybucji w 2015 r., z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W czasie spotkania panowała bardzo miła atmosfera. Dyrekcji Centrum Kultury Wilanów serdecznie dziękujemy za zorganizowanie prezentacji.

ks. Jan Świstak
3.     RADOSNA WIADOMOŚĆ!

Ksiądz Jarosław Bonarski, który cztery lata był wikariuszem w Powsinie (2009-2013), zorganizował na naszym terenie Wspólnotę Przymierza Rodzin MAMRE. Najpierw w 2009 r. na rekolekcje adwentowe sprowadził ks. doktora Przemysława Sawę z Bielska-Białej, którego wspomagali członkowie Wspólnoty. Następnie ks. Jarosław organizował wyjazdy autokarowe do katedry w Częstochowie, gdzie odbywały się Msze św. o uzdrowienie, prowadzone przez założyciela i moderatora Wspólnoty, ks. doktora Włodzimierza Cyrana.

Natomiast od 2011 r. Msze św. o uzdrowienie zaczęto odprawiać w naszym powsińskim sanktuarium. Od 2013 r. Msze te odbywają się w drugi piątek miesiąca o godz. 19.30. Przybywa na nie z Warszawy i okolic bardzo dużo ludzi: członków Wspólnoty MAMRE, sympatyków i osób, które częstokroć mają powikłane życiorysy. Jest to też dobra okazja do spowiedzi. Czasami trwa ona nawet do godz. 23.00. Bywa, że zagubieni ludzie po latach nawracają się i odbywają spowiedź z całego życia, następnie nawiązują ściślejszy kontakt ze Wspólnotą MAMRE. Uczestniczą w zamkniętych, tygodniowych rekolekcjach. Wracają z nich odmienieni. Odzyskują pogłębioną wiarę. Osoby te często przystępują do spowiedzi. Są na Mszy św. i u Komunii św. również w dni powszednie. Stają się autentycznymi i pełnowartościowymi katolikami, na których Kościół może polegać. Oprócz rekolekcji członkowie Wspólnoty MAMRE uczestniczą w organizowanych dla nich spotkaniach – formacjach, dzięki którym pogłębiają swoją wiedzę na temat wiary. Przygotowują się do tego, aby być apostołami w środowiskach, w których żyją i pracują. Problem polega na tym, że za mało jest kapłanów, którzy włączyliby się do Wspólnoty MAMRE, zwłaszcza w prowadzenie zamkniętych rekolekcji.

Ksiądz Jarosław Bonarski od kilku lat zabiegał w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej o zatwierdzenie Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE na terenie naszej archidiecezji. Pod koniec 2012 r. uzyskał pisemną akceptację powyższego stowarzyszenia na dwa lata. Natomiast 5 listopada 2014 r. ks. Jarosław otrzymał dekret potwierdzający możliwość prowadzenia przez niego tej Wspólnoty na terenie archidiecezji warszawskiej przez następne pięć lat. W sprawę zatwierdzenia stowarzyszenia MAMRE bardzo zaangażował się ks. biskup Józef Górzyński, wikariusz generalny, biskup pomocniczy warszawski. Obok zamieszczam dekret ks. Kazimierza Kardynała Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego.

To radosne wydarzenie Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE będzie świętować wraz z ks. biskupem Józefem Górzyńskim na Mszy św. w sobotę 20 grudnia o godz. 18.00 w sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. Po Mszy św. odbędzie się w domu parafialnym spotkanie opłatkowe z udziałem ks. biskupa.

ks. Jan Świstak
4.     DIAMENTOWI JUBILACI

Nasi parafianie z Bielawy, Maria z d. Wilk i Henryk Pyrak, 26 grudnia 2014 r. obchodzą 60-lecie małżeństwa. Zawarli sakramentalny związek małżeński 26 grudnia 1954 roku. Ślubu udzielił im ks. Ryszard Paciorkowski, rektor kościoła w Jeziornie-Fabrycznej.

Jubilatka, Maria, ma obecnie 81 lat, a jej mąż, Henryk, 84 lata. Mają córkę Alicję z m. Matyjasiak, która mieszka w Bielawie. Państwo Pyrakowie w 2005 r. bardzo przeżyli nagłą śmierć 43-letniego syna, Tomasza. Dwa lata później zmarła ich synowa, Wanda. Tomasz i Wanda osierocili dwóch synów: Piotra i Jarosława. Ich wychowaniem zajęli się dziadkowie. Najstarszy wnuczek, Piotr, jest żonaty i ma syna Adasia. Jubilaci doczekali się czterech wnuków i sześcioro prawnuczków. Maria jest po udarze i z trudnością się porusza. Henryk ma cukrzycę, ale dobrze się miewa.

Na intencję jubilatów, z okazji 60-lecia małżeństwa, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w kościele parafialnym w Powsinie, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza święta. Obchodzącym 60. rocznicę ślubu, małżonkom Pyrakom, życzymy wielu łask Bożych za wstawiennictwem Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej na dalsze lata wspólnej drogi.

ks. Jan Świstak
5.     JAK GŁOSOWALIŚMY 16 LISTOPADA 2014?
          FREKWENCJA

W tym roku w szkole podstawowej nr 3 w Powsinie były dwie komisje wyborcze. Dlaczego? Ponieważ zwiększyła się liczba mieszkańców. W obydwu komisjach wyborczych uprawnionych do głosowania było 2047 osób. Kart do głosowania wydano 1228. Frekwencja wyniosła więc 59,99 %. W Bielawie osób uprawnionych do głosowania było 1263. Kart do głosowania wydano 709, co dało frekwencję na poziomie 56,13 %. W Kabatach uprawnionych do głosowania było 1929 osób, ważnie głosowało 1099, czyli 56,9 % wyborców. Należy podkreślić relatywnie wysoką frekwencję w naszej parafii.

POWSIN

Z Powsina do Rady m. st. Warszawy dostało się dwóch kandydatów: Lech Jaworski z os. Patio oraz Andrzej Melak, który startował z okręgu obejmującego Rembertów, Wesołą, Targówek i Wawer. Pan Andrzej urodził się w Rembertowie, ale wraz żoną Hanną, rodaczką z Powsina, od wielu lat mieszkają przy ul. Przyczółkowej w Powsinie.

Do Rady Dzielnicy m.st. Warszawy weszło 11 osób z Platformy Obywatelskiej, a wśród nich powsinianka, Bożena Laskowska, 7 osób ze Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów, 3 osoby z Prawa i Sprawiedliwości. Z tej ostatniej partii, z Powsina została wybrana Joanna Szubińska-Piszczek.

BIELAWA

Do Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, z osiedla Konstancja przynależącego do naszej parafii dostała się Iwona Wiercińska. Natomiast Iwona Siudzińska, Bogusław Komosa i Kamil Kiełbiewski – mieszkańcy Bielawy, tym razem nie weszli do Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. W bezpośrednich wyborach burmistrza Konstancina-Jeziorny do drugiej tury weszli Kazimierz Jańczuk i Jerzy Wojdak.

KABATY

W pierwszej turze wyborów na prezydenta m.st. Warszawy największą popularnością cieszyła się Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zdobyła 555 głosów. Drugi był Piotr Guział (186 głosów), trzeci Jacek Sasin (177 głosów). W wyborach na inne szczeble władzy samorządowej najwięcej głosów uzyskała Platforma Obywatelska. Do Rady Dzielnicy Ursynów PO uzyskała 319 głosów (29%), Nasz Ursynów 286 (26%), Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa 216 (19%), Prawo i Sprawiedliwość 133 (12%), Sojusz Lewicy Demokratycznej 56 (5%).

ks. Jan Świstak

6.     SPACER PAMIĘCI 2014 r.

W czwartek 13 listopada 2014 r., władze gminy Wilanów wraz Centrum Kultury Wilanów zaprosili chętnych do uczestnictwa w wieczorze patriotycznym z Chórem Con Brio. Wieczornica miała miejsce w Powsinie w budynku Filii Centrum Kultury przy ul. Przyczółkowej 27a. Chór Con Brio pod dyrekcją Pana Tadeusza Zwierzchowskiego wykonał kilka pieśni z różnych okresów historii Polski, w tym mniej znane pieśni takie jak: „Pieśń Konfederatów Barskich”, „Polska Rogatywka”. Oczywiście stałym punktem programu były bardziej znane pieśni legionowe („Legiony”, „Pierwsza Kadrowa”). Jednak największe wrażenie na słuchaczach zrobiła pieśń „Marsz Sybiraków”, która w sposób niezwykle wzruszający obrazuje trudne losy Polsków i Polski. Rzeczywiści chwyta za serce.

Po krótkim koncercie rozpoczęły się wspólne śpiewy i popłynęły rzewne słowa: Deszcz, jesienny deszcz, Smutne pieśni gra, Mokną na nim karabiny, Hełmy kryje rdza…”. To zadziwiające, że tak narzekamy na tę naszą Polskę, a gdy ją tracimy lub zmuszeni jesteśmy ją opuścić wtedy chcielibyśmy: „ …. tak jeszcze raz, Ujrzeć ojczysty las, pola i łąki, I do matczynych rąk, Przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły, Ojczyste kwiaty, w ich zapachu, urodzie jest Polska”.

Następnie odbył się jeszcze „Spacer Pamięci” podczas, którego zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się za rodaków poległych w walce o wolność naszej ojczyzny – modlitwy prowadził ks. Proboszcz Lech Sitek. Pierwszy przystanek miał miejsce przy Dębach Pamięci, drugi na Cmentarzu Powstańczym, a trzeci przy tablicach umieszczonych na murze Cmentarza Powsińskiego. Na koniec zapaliliśmy znicze na grobie Janka Godlewskiego (poległ 11.11.1918 r. w obronie Lwowa). Zziębnięci uczestnicy Spaceru Pamięci mogli się rozgrzać pyszną grochówką, która czekała na nich na starej plebanii. Serdeczne podziękowania dla organizatorów wieczoru oraz pochwały dla członków zespołu Powsinianie za przygotowanie pysznej grochówki.

Agata Krupińska

7.     ŚW. CECYLIA W POWSINIE W 2014 R.

Jak co roku powsińskie zespoły śpiewacze obchodziły swoje święto w dzień patronki muzyki kościelnej św. Cecylii. Tym razem miało to miejsce podczas Mszy św. o godz. 18. w sobotę 22 listopada 2014 r. Tego dnia wykonuje się pieśni ku czci św. Cecylii. To dzień dziękczynienia za piękno głosów i muzyki, za dary i talenty, które otrzymali członkowie naszych parafialnych zespołów śpiewaczych. To również moment wspomnienia, o tych którzy z nami nie mogą już zaśpiewać, lecz mamy nadzieję, że śpiewają na niebiosach.

Oprawę Mszy św. przygotował chór parafialny „Con brio”. Chcielibyśmy aby dzień św. Cecylii był obchodzony przez wszystkie parafialne zespoły śpiewacze, a mamy się czym pochwalić – ostatnio mogłam posłuchać naszej scholii młodzieżowej, która wspaniale śpiewała podczas Mszy św., na której ks. biskup Rafał Markowski udzielał Sakramentu Bierzmowania. Dlatego zapraszamy za rok – zwykle śpiewamy na różnych Mszach św., w dzień św. Cecylii możemy śpiewać razem i modlić się: Cecylio Święta, Patronko Nasza, Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza,…
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania, Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej, W swej opatrzności głos każdy miej (
Modlitwa do św. Cecylii)

Agata Krupińska
8.     ELŻBIETKI 2014

Mając w pamięci niedawną uroczystość odpustową w naszej parafii, parafii p.w. św. Elżbiety, uczciliśmy naszą Patronkę elżbietkami.  Są to bułeczki, wypiekane od kilku już lat, z inicjatywy Oli Kupisz, przez naszych parafian, a właściwie głównie parafianki. Elżbietki rozdawali ministranci po każdej Mszy św. w niedzielę 30 listopada br. Złożone ofiary będą przeznaczone na dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci z naszej parafii. Przy okazji pieczenia tak dużej ilości elżbietek, doświadczyliśmy – nie przesadzam! – niemal cudu rozmnożenia. Z niewielkiej ilości mąki ciasto rosło… rosło… rosło… Ku chwale Boga! Z pomocą św. Elżbiety.

                                                                                                                                                                                             Ewa Krupińska

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI

 

INTENCJA MODLITW NA GRUDZIEŃ:

O religijne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia

 

Środy: 3, 10 i 17 XII o godz. 17.30 – próba scholii dziecięcej w sali parafialnej

 

4 XII – CZWARTEK  od godz. 18.00 w sali parafialnej będzie obowiązkowa zbiórka ministrantów, w czasie której będą przygotowywać SIANKO dla naszych parafian na stół wigilijny.

6  XII – SOBOTA - Obowiązkowy dzień skupienia dla młodzieży z kl. 3 gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania. Zajęcia rozpoczną się punktualnie o godz. 9.00 w sali parafialnej, zakończenie o 19.00. Młodzież ma zapewniony obiad. Prosimy rodziców, aby przypomnieli swoim dzieciom o konieczności uczestniczenia w całym dniu skupieni.

7 XII – 2. NIEDZIELA ADWENTU

·        Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

·        W 1 Niedzielę Adwentu, czyli 30 listopada 2014 r. rozpoczął się w Kościele Powszechnym ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO,czyli zakonnic i zakonników żyjących w klasztorach i osób należących do Instytutów Świeckich.
Na całym świecie obecnie jest ok. 950 000 osób konsekrowanych. Natomiast kapłanów w Kościele katolickim jest 410 000, czyli o połowę mniej niż osób żyjących w zakonach (osób konsekrowanych).

·        Niedziela Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Zbiórka do puszek. Chodzi o pomoc katolikom w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na inwestycje sakralne oraz funkcjonowanie tamtejszych parafii. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność wszystkim ofiarodawcom za dotychczasowe modlitwy i materialne wsparcie oraz prosi o dalszą pomoc.

·          Ministranci rozprowadzają po każdej Mszy św. SIANKO na stół wigilijny dla naszych parafian. Dobrowolne ofiary będą przeznaczone w całości na dofinansowanie wyjazdu dzieci z naszej parafii na zimowisko do Witowa (17-24.01.2015 r.)

8 XII – PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

·        Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja została uwolniona od grzechu pierworodnego, dziedziczonego po pierwszych rodzicach. Jest to przywilej, którym obdarzył ją Bóg. Dlaczego? Maryja została wybrana na Matkę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nie mogła być skażona żadnym grzechem, ani pierworodnym, ani uczynkowym, gdyż tego wymagała godność Bożej Rodzicielki. Tę prawdę zdefiniował jako dogmat wiary papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku. Wkrótce w Lourdes Maryja powiedziała o sobie Bernadecie Soubirous: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

·        Msze św. w naszym sanktuarium o godz. 6.30 i 18.00.

·        Dzisiaj przypada Patronalne Święto młodzieży żeńskiej.

·        Dla małżeństw oczekujących dziecka, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, obok Katedry, Msza św. o godz. 17.30.

9 XII – WTOREK

·        Dzisiaj siostra Leokadia Papierz obchodzi imieniny. Przez 12 lat była zakrystianką w kościele w Powsinie. Obecnie przebywa w krakowskim domu dla sióstr seniorek ze Zgromadzenia Bożej Miłości. Ponieważ jest złożona chorobą, z racji jej imienin życzymy jej zdrowia, cierpliwości i Bożego błogosławieństwa.

12 XII – PIĄTEK. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE

·        W sanktuarium maryjnym w Hiszpanii czczona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, w Meksyku obraz Maryi Niepokalanej. Obydwa miejsca odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Sanktuarium maryjne w Guadalupe w Meksyku każdego roku odwiedza wiele milionów pielgrzymów.

·        W naszym sanktuarium Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza na godz. 19:30 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy św. odbędą się modlitwy wstawiennicze. Dobra okazja do spowiedzi.

13 XII – SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

·        Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego w Polsce (1981-1983).

·        Dzisiaj przypada 3. rocznica śmierci śp. Zygmunta Karaszewskiego, bardzo zasłużonego dla naszej parafii. Był członkiem redakcji „Wiadomości Powsińskich”. Pisał dużo artykułów na temat lokalnej historii. Był pasjonatem dziejów naszej społeczności. Msza św. za śp. Zygmunta Karaszewskiego zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 6.30 na roratach.

·        Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00.

·        Zapraszamy rodziny z dziećmi do lat 12 na trzeci już „Dzień dla Boga”, tym razem w Józefowie w malowniczo położonym domu ojców Szensztackich nad Wisłą. W godz. od 10.00 do 18.00 będziemy poznawać rolę wiary w naszej „świętej – szarej codzienności” życia i modlitwy. Wspólna Msza św., konferencje i dyskusja dla rodziców oraz zabawa i katechezy w grupach wiekowych dla dzieci – serdecznie zapraszamy nowe małżeństwa (w listopadowych „WP” znajduje się relacja z poprzedniego „Dnia dla Boga” zatytułowana: Jak żyć zwyczajnie i uświęcać swoją codzienność, polecamy lekturę!).

14 XII – 3. NIEDZIELA ADWENTU

·        Rozpoczęcie rekolekcji adwentowych (14-16 grudnia). Nauki rekolekcyjne będą głoszone dzisiaj na wszystkich Mszach św., natomiast w poniedziałek i we wtorek o godz. 9.00 i 19.00. Spowiedź w drugim i trzecim dniu rekolekcji rano od godz. 8.30 i po południu od godz. 18.00.

·        Charytatywny kiermasz adwentowy organizowany przez Parafialny Zespół Caritas oraz Centrum Kultury Wilanów. Miejsce: stara plebania przy ul. Ptysiowej, czas trwania: godz. 8.00-14.00. Na kiermaszu będzie można nabyć domowe wypieki, stroiki świąteczne oraz inne atrakcyjne przedmioty. Pozyskane na kiermaszu środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!

·        dzieci przynoszą na Mszę św. o godz. 10.30 wykonane przez siebie „śnieżynki”. Po Mszy św. wspólne zdjęcie przed starą plebanią i losowanie nagród!

15 XII – PONIEDZIAŁEK. DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

·        Msza św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9:00 i 19:00. Spowiedź od godziny 8:30 i po południu od godz. 18:00.

16 XII – WTOREK. TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

·        Msza św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9:00 i 19:00. Spowiedź od godziny 8:30 i po południu od 18:00.

17 XII – ŚRODA W TRZECIM TYGODNIU ADWENTU

·        Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tych dniach formularz mszalny i czytania mszalne są z powyższych dni adwentowych.

·        Dzisiaj przypada 78. rocznica urodzin papieża Franciszka (1936).

20 XII – SOBOTA W TRZECIM TYGODNIU ADWENTU

·        Dzisiaj w naszym sanktuarium ks. bp Józef Górzyński odprawi o godz. 18:00 Mszę św. wraz z księżmi ze wspólnoty MAMRE. Następnie o godz. 19:00 w sali domu parafialnego odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem ks. biskupa.

·        Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00.

·        Zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami na spotkanie opłatkowe w sali parafialnej o godz. 9.00. Zachęcamy do włączenia się rodziców w przygotowanie tego spotkania, mile widziane ciasto i słodycze – szczegóły u ks. Grzegorza.

21 XII – 4. NIEDZIELA ADWENTU

·        Dzisiaj w kościele po każdej Mszy św. dzielimy się opłatkiem wigilijnym.

·        Msza św. dla osób chorych i w podeszłym wieku odbędzie się w Bielawie w remizie strażackiej o godz. 14:30. Spowiedź przed Mszą św. od godz. 14.00.

·        Z kwatery głównej ZHP do naszego kościoła zostało przywiezione Światło Betlejemskie z Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Można je zabrać do naszych domów. Dobrze jest posłużyć się lampionem albo zniczem, którego budowa ochroni płomień przed podmuchami wiatru.

22 XII – PONIEDZIAŁEK W CZWARTYM TYGODNIU ADWENTU

·        Dzisiaj rozpoczyna się pierwszy dzień zimy kalendarzowej.

23 XII – WTOREK W CZWARTYM TYGODNIU ADWENTU

·        Zimowa przerwa świąteczna w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Nowy Rok wypada w czwartek, zaś święto Trzech Króli we wtorek, zatem między 1 a 6 stycznia będą tylko dwa dni robocze – piątek (2.01.2015) i poniedziałek (5.01.2015). Dzieci wracają do szkoły dopiero 7 stycznia – tak jak dawniej bywało, dopiero po Trzech Króli.

24 XII – ŚRODA. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

·        Ostatnie roraty dzisiaj o godz. 6:30. Następna Msza św. o godzinie 7:30. Dziś nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.

·        Katolików w Polsce dziś obowiązuje post.

·        Przebieg wieczerzy wigilijnej w rodzinach:

- na stole wigilijnym nie powinno być alkoholu;

- wieczerzę zaczynamy po zachodzie słońca, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka;
- od betlejemskiego światła zapalamy świece caritasu;

- czytamy Ewangelię o Narodzeniu Chrystusa;

- śpiewamy kolendę, a następnie dzielimy się opłatkiem, który jest znakiem braterstwa i miłości. Składamy sobie nawzajem życzenia.

- po wieczerzy śpiewamy kolędy, wyłączamy radio i telewizję, przed północą idziemy do kościoła na Pasterkę.

·        PASTERKA o północy. Poprzedzi ją nabożeństwo Słowa Bożego. Lektorzy będą czytać proroctwa Starego Testamentu zapowiadające przyjście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Chór parafialny wraz z wiernymi zaśpiewa adwentowe pieśni wyrażające tęsknotę za Zbawicielem świata.

·        O północy podczas śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy” dzieci, które gorliwie przychodziły na roraty procesyjnie zaniosą do szopki figurkę dzieciątka Jezus oraz światło betlejemskie. Następnie rozpocznie się Msza św. zwana Pasterką.Jest onapamiątką pokłonu pasterzy, którzy pierwsi przybyli do Betlejem by oddać hołd nowo narodzonemu Dzieciątku Jezus.

25 XII – PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele o godz.: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00.

·        Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. klękamy na słowa Wyznania wiary: „i za sprawą Ducha Świętego…”.

26 XII – PIĄTEK. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele według rozkładu niedzielnego.

·        Ofiary składane dziś na tacę będą przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

·        Solenizantom, Szczepanom, składamy życzenia Bożego błogosławieństwa.

27 XII – SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

·        Dzisiaj siostra Fabiola Jakimowicz, która w Powsinie była przez 20 lat, a następnie została przeniesiona do Domu Sióstr Seniorek w Krakowie, obchodzi swoje imieniny. Ze względu na kłopoty ze zdrowiem i podeszły wiek w listopadzie siostra znalazła się w szpitalu, gdzie odwiedził ją Cezary Wasilczyk – lektor i lekarz z naszej parafii – wraz z żoną i córkami. Wizyta ta, a zwłaszcza spontaniczne śpiewy dziewczynek, sprawiły siostrze wiele radości. Pamiętajmy o siostrze Fabioli w naszych modlitwach.

·        Również dzisiaj obchodzi swoje imieniny siostra Janina Tur, która w Powsinie przez 7 lat była kucharką na plebanii. W 2009 r. została przeniesiona z naszej parafii do klasztoru w Katowicach. Parafianie często ją wspominają. Pamiętajmy o siostrze Janinie w naszych modlitwach.

·        Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00.

28 XII – NIEDZIELA. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I

JÓZEFA

·        Słowo „rodzina” pochodzi od „rodzić”. Dzieci są darem Bożym. Warto o nie prosić i za nie dziękować. Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości(św. Jan Paweł II).

·        Dzisiaj przypada 4 Niedziela grudnia i z tej racji Koło Przyjaciół Radia Maryja będzie mieć Mszę św. o godzinie 9:00, a po niej spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój radia Maryja i telewizji Trwam.

·        Również dzisiaj z racji 28 dnia grudnia przypada Dzień Dziękczynienia za Koronację. Apel Jasnogórski o godzinie 21:00.Na pół godziny przed Apelem modlitwa różańcowa.

31 XII – ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO SYLWESTRA, PAPIEŻA

·        Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego 2014 o godz. 17:00.

·        Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy dziękczynno- błagalne.

·        Za udział w publicznym śpiewie hymnu: „Ciebie, Boga, wysławiamy …” można dziś uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

NOWY ROK PAŃSKI 2015

1 I – CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI,

 MARYI

·        Z racji przypadającej dzisiaj uroczystości mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej. Nie pójście do Kościoła tego dnia jest lekceważeniem Pana Boga. Poprzez brak udziału w Liturgii w czasie świąt nakazanych zaciągamy winę grzechu ciężkiego. 

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00 rano.

·        W pierwszy dzień nowego roku modlimy się o pokój na świecie.

·        Dzisiaj imieniny obchodzą Maria i Mieczysław. Solenizantom, za wstawiennictwem Maryi Tęskniącej-Powsińskiej, życzymy wszelkich łask Bożych.

2 I – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·        Dzień wolny w szkołach.

·        Z racji I piątku pojedziemy do chorych od godz. 9:00.

·        Spowiedź rano przed Mszą św. o godz. 6:30 i po południu o godz. 17:00.

·        Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00.

·        Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18:00.

3 I – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

·        Dzisiaj przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 18.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.

·        Po zakończeniu Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy z racji pierwszej soboty miesiąca.

4 I – 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

·        Niedziela miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy i procesja eucharystyczna.

 

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA PARAFIAN - 2014/2015 r.

Jak należy przygotować się na przyjście kapłana?

a)     Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, świece i święconą wodę z kropidłem. Wodę święconą można otrzymać w zakrystii. Jeśli mamy księgę Pisma Świętego, również kładziemy ją na stole. Sami wcześniej wybieramy krótki fragment, który ktoś z domowników przeczyta na początku wizyty kapłana.

b)    Dzieci i młodzież szkolna wcześniej przygotują zeszyt do religii i ostatnie świadectwo ze stopniem z katechezy.

c)     Na przyjście kapłana oczekuje cała rodzina w komplecie.

d)    Na czas wizyty duszpasterskiej wyłączamy odbiornik radiowy i telewizyjny.

e)     Ofiary złożone podczas „kolędy” będą przeznaczone na inwestycje parafialne, które zaplanował ks. proboszcz Lech Sitek.

 
PLAN WIZYTACJI PARAFIAN

Okrzeszyn (w granicach naszej parafii) i Bielawa blisko Okrzeszyna - sobota, 27 grudnia, od godz. 10.00 (dwóch księży).

ul. Latoszki -sobota, 27 grudnia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Bociania - poniedziałek, 29 grudnia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Zastruże -wtorek, 30 grudnia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Wspólna (numery nieparzyste) i ul. Zakole -piątek, 2 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Lipowa (w granicach naszej parafii) i ul. Powsińska, sobota, 3 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży)..

Bielawa, ul. Wspólna (numery parzyste) -poniedziałek, 5 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Gąsek (pod Skarpą) -środa, 7 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Makowa -czwartek, 8 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Rosochata - piątek, 9 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Ścienna, ul. Okrzewska i ul. Olszynki -sobota, 10 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

ul. Wiechy (w granicach naszej parafii) i ul. Ruczaj -poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Waniliowa -wtorek, 13 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Ponczowa -środa, 14 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Powsińska 15, dom obok, ul. Potułkały i ul. Kwitnącej Łąki -czwartek, 15 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Czekoladowa, ul. Gronowa i ul. Rosochata 53 i 55 -piątek, 16 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Zapłocie (od ul. Przyczółkowej do ul. Drewny) i ul. Drewny -sobota, 17 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od nr 22 do 42 włącznie i ul. Waflowa -sobota, 17 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

ul. Andrutowa, nr od 1, 1 z literkami, do 1S włącznie -poniedziałek, 19 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Andrutowa, nr od 3 do 3 z literkami, nr 4, 6 i 6A -wtorek, 20 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Andrutowa , nr od 5 do 15 włącznie - czwartek, 22 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa (numery parzyste), od nr 44 do 58 włącznie -piątek, 23 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa, numery nieparzyste, od nr 35 do 59 włącznie -sobota, 24 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa, numery nieparzyste, od nr 61 do 79 włącznie -sobota, 24 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

Osiedle „Patio” na Zapłociu - od poniedziałku do piątku włącznie, od 26 do 30 stycznia włącznie (w poniedziałek, czwartek i piątek (dwóch księży), we wtorek i w środę ( jeden ksiądz).

ul. Przekorna -sobota, 31 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

ul. Warszawska 143, 161 i 163, ul. Opieńki, ul. Maślaków, ul. Rydzowa -wtorek, 3 lutego, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

ul. Kremowa, nr od 3 do 14 włącznie -środa, 4 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Kremowa, nr od 15 do 36 oraz nr 38, 40, 42, 46 i 48 -czwartek, 5 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Kremowa, nr 37, 47 i pozostałe do nr 65 włącznie -piątek, 6 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, os. Ogrody Bielawy -sobota, 7 lutego, od godz. 10.00 (trzech księży).

Os. Konstancja -od poniedziałku do piątku włącznie, od 9 do 13 lutego włącznie, od godz. 17.00 (w poniedziałek, czwartek i w piątek - dwóch księży, we wtorek i środę - jeden ksiądz).

Będziemy wdzięczni za przysłanie pojazdów w wyżej wymienionych terminach.

Plan „kolędy” może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas.
 

Dalszy ciąg planu wizytacji duszpasterskiej parafian zostanie wydrukowany w styczniowym numerze „Wiadomości Powsińskich”.

 

Kronikę, dział „Z życia parafii” oraz kalendarz duszpasterski opracował ks. Jan Świstak

 

ZIMOWISKO DLA DZIECI W WITOWIE W DNIACH 17 – 24.01.2015 r.

 Zapraszamy dzieci w wieku od 4-ej klasy szkoły podstawowej. Sprawdzone miejsce u życzliwych Sióstr, które bardzo serdecznie nas przyjęły i świetnie przygotowany stok Jagny Marczułajtis (WitówSki) to gwarantują nam dobry odpoczynek i zabawę. Po przedpołudniowych zjazdach na nartach, popołudniami będziemy zwiedzać Zakopane i korzystać różnych atrakcji regionu. Wieczory zagospodarujemy wspólnymi konkursami, zabawami i zadaniami dla dzieci. Koszt orientacyjny to 1100 zł. Zachęcamy Dobroczyńców z naszej parafii o wsparcie wyjazdu każdą kwotą; pozwoli to obniżyć koszty dzieci (rok temu spadł ona aż do 900 zł). Istnieje możliwość przekazania dofinansowania dla konkretnego dziecka.

Szczegóły i zapisy u ks. Grzegorza.
                   Spotkanie organizacyjne – niedziela 14.12 o godz. 19.30 w sali parafialnej
.

 
 
Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:         89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawydotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz- Dynowska, Tomasz Wyszyński.

Nakład: 350 egz.                            

BOŻE NARODZENIE – CZAS ŚWIATŁA


ADWENT 2014 - REKOLEKCJE
KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALEDARZA
ZYGMUNT KARASZEWSKI

POZDROWIENIE ANIELSKIE

CHARYTATYWNY KIERMASZ ADWENTOWY 2014

JESZCZE O NASZEJ AKCJI „LIST DO ŚWIĘTEGO”…

WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY DLA SUDANU POŁUDNIOWEGO - 13 - 14 GRUDNIA 2014 R.

BAL DLA MAŁŻEŃSTW

KRONIKA PARAFII LISTOPAD 2014 r.
Z ŻYCIA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA GRUDZIEŃ 2014

 
 
BOŻE NARODZENIE – CZAS ŚWIATŁA

         Rozpoczynamy adwent – okres przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Kościół zachęca nas w tym czasie do modlitwy i radosnego czuwania. W polskiej tradycji w świątyniach pojawiają się symbole adwentu: wieniec adwentowy, roratka. Wierni gromadzą się na porannych Mszach św. zwanych roratami, które odprawiane są ku czci Najświętszej Maryi Panny. Liturgia Kościoła ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela, który wzywa naród wybrany do przemiany serca, pokuty, chrztu i nawrócenia.

Głównymi postaciami tego czasu są Maryja i Józef, którzy po zwiastowaniu w Nazarecie oczekują na narodzenie Mesjasza. Chrystus przychodzi jako „światło”, które oświeca każdego człowieka dając wszystkim ludziom udział w życiu Bożym. Po przyjściu Chrystusa na świat Bóg objawia się na początku pasterzom: „Oto zwiastuję wam wielką radość…, dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Pasterze zobaczyli oczami Dziecię, a w sercu uwierzyli, że jest to Syn Boży. Lecz nie wszyscy chcieli przyjąć Boże światło, bo złe były ich uczynki i chcieli nawet zabić Jezusa.

W naszych czasach także jest wielu, którzy przyjmą Jezusa jako Zbawiciela, a wierząc, naśladują Chrystusa idąc drogą Bożych przykazań. Inni szukają Boga, są także tacy, którzy odrzucają Boże światło, proponują zwodnicze i fałszywe nauki, niezgodne z Ewangelią. Chrystus wyciąga ręce do wszystkich ludzi dobrej woli, „bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Dziecię przychodzi na świat w ubóstwie, aby nikt nie czuł się skrępowany Jego majestatem. Ono przynosi ze sobą miłość i światło. Miłość, bo ukazuje Boga jako kochającego Ojca, który wydaje za nasze grzechy swojego Syna. Światło, bo przez Ewangelię ukazuje sens istnienia świata i życia każdego człowieka.

         Zaczerpnijmy ze spotkania z Jezusem miłość i światło. Niech pomogą nam w tym rekolekcje adwentowe oraz przystąpienie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Na czas adwentu i Bożego Narodzenia niech to światło zagości w naszych sercach, rodzinach i Ojczyźnie, aby nowy rok był dla nas czasem pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości. Parafianom na czas adwentu i świąt Bożego Narodzenia życzę radosnego przeżycia świąt i Bożego światła.

ks. Proboszcz Lech Sitek
28.11.2014 r.

 

ADWENT 2014 - REKOLEKCJE

Z księdzem Marcinem Łyżniakiem, rozmawiamy o Adwencie, czasie przygotowania na przyjście na świat Dzieciątka Jezus oraz o rekolekcjach adwentowych, które poprowadzi w naszej parafii.


Czy mógłby ksiądz powiedzieć nam kilka słów o sobie, czym obecnie się ksiądz zajmuje?

Ks. Marcin Łyżniak:Jestem przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym jakąś szczególną radością wynikającą z wiary w Trójcę Przenajświętszą, z przyjaźni z Jezusem, z miłości do Maryi Dziewicy, Aniołów i Świętych. Jestem szczęśliwy, bo nasycam się wciąż darem Sakramentów Świętych i Łaską trwania w Kościele. Księdzem jestem od prawie 10 lat. I wciąż nie mogę się nacieszyć, nasycić wspaniałością tego daru – Kapłaństwa. W tym Kapłaństwie realizuję się przede wszystkim jako kapelan szpitala – Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jestem również biologiem. Tytuł mgr biologii uzyskałem jeszcze jako człowiek świecki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - już jako ksiądz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Pracuję trochę naukowo, mam kilka wykładów z różnych dziedzin biologii. Od tego roku uczę również w seminarium podstaw biologii i medycyny oraz zasad opieki duszpasterskiej nad chorymi w ramach przedmiotu zwanego medycyną pastoralną. Jestem czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Dziewicy Maryi, pasjonatem, jeśli można tak powiedzieć, objawień fatimskich oraz entuzjastą gorącej modlitwy za Dusze cierpiące w czyśćcu i za ludzi zatwardziałych w grzechach. Ostatnio coraz częściej słucham „Radia Maryja”. Marzę o tym, żebym okazał się wiernym sługą Pana Boga i oddanym synem Kościoła i Ojczyzny.   

W jaki sposób odkrył Ksiądz swoje powołanie kapłańskie? Jaka była droga do seminarium, reakcje rodzin? Czy były wątpliwości na początku?

Ks. Marcin Łyżniak: Księdzem chciałem być odkąd pamiętam. Od początku mojego świadomego życia. Przeżywam w sobie tajemnicę Bożego powołania – Boga, który powołuje od zarania ludzkiego życia, a może wcześniej? Przed założeniem świata? Myślę, że składową tego wybrania były dzieje mojej Rodziny: Mój Chrzest w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP przy warszawskiej Królikarni, kiedy umierała na ciężką i bezlitosną chorobę Moja Babcia – Helena Micińska. Babcia w szpitalu przystąpiła do spowiedzi świętej, żeby móc przyjąć w mojej intencji Komunię Świętą (stąd moje pragnienie, żeby odprawiać Msze święte za Dzieci, prosić bliskich o przyjmowanie Komunii Świętej w ich intencji oraz poświęcać Dzieci Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Sercu Niepokalanemu Maryi).

Wychowywany byłem w atmosferze pasji do nauk ścisłych, szczególnie do medycyny, biologii, chemii, również fizyki. Ta pasja wiązała się z jakimś ponurym oświeceniowym przekonaniem, że nauki ścisłe stoją w szczególnym konflikcie z religią i wiarą. Na szczęście tego przekonania nie podzielała Moja Mama, która do matury uczyła się w liceum prowadzonym przez siostry zakonne i do dziś drży na wspomnienie siostry od fizyki.

Z powyższych powodów studia przyrodnicze traktowałem jako element konieczny dla mojego wykształcenia i dobrego przygotowania do Kapłaństwa. Warto wspomnieć, że czas studiów (wspaniały, niezapomniany, na wspaniałym Wydziale, wśród wyśmienitych Nauczycieli) był również czasem kryzysu powołania. Upraszczając opowieść, mało brakowało, a wszedłbym w związek małżeński.

         Decyzja o wstąpieniu do seminarium nie była łatwa i wiązała się z głęboką nieakceptacją ze strony Mojego Taty. W samym seminarium też czułem się źle, nie byłem przyzwyczajony do zamknięcia, dyscypliny. Zasiadanie w gronie kolegów będących w wieku moich byłych uczniów też nie było łatwe. No, ale ku utrapieniu niektórych profesorów z seminarium, którzy chętni by mnie wywalić, wytrwałem i zostałem wyświęcony na kapłana. To jest cudowne!

Adwent – czym ten okres powinien być dla osoby wierzącej – katolika?

Ks. Marcin Łyżniak:Adwent to czas jakiejś szczególnej, dojmującej tęsknoty za Bogiem. Czas uświadomienia sobie, że jesteśmy wciąż głodni Boga, Jego Miłości, Blasku, Piękna, Mądrości. Jego wspaniałych darów. Adwent powinien skłaniać nas do głębokiego żalu, że oddaliliśmy się przez grzechy, a może przez zwykłe zabieganie i skupienie na rzeczach nieistotnych, od Słodyczy Serca Jezusowego. Bo to właśnie Boże Narodzenie jest Tajemnicą, w której Bóg ukochał nas Ludzkim Sercem…

         Adwent to wielki czas wołania: przyjdź! Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź Tęsknoto naszych Serc. Warto przypomnieć sobie Wielkie Antyfony Adwentowe (Antyfony „O”): O, Emmanuel, O, Rex Gentium, O, Oriens, O, Clavis, O, Radix, O, Adonai, O, Sapientia. Wyrażają one tęsknotę Narodu Wybranego w Czasach Starego Przymierza za Mesjaszem. W adwencie warto zadać sobie pytanie, czy Bóg jest moją największą Miłością, czy jest Bogiem z Nami, w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszej pracy? Czy jest moim Królem? Mądrością? Panem? Kluczem do sensu mojego życia?

Jedna z moich znajomych opowiadała, że na zajęciach języka angielskiego lektor (Anglik) poprosił uczestników o wymienienie najważniejszych postaci, które zmieniły świat. Odpowiedzi były różne: Albert Einstein, Mikołaj Kopernik itp. Znajoma odpowiedziała, że dla niej taką postacią był Jezus Chrystus. Lektor bardzo się zdziwił, bowiem dla niego to jedynie legenda i nikt taki nigdy nie istniał. A zatem czy narodziny Dzieciątka Jezus w stajence to jedynie legenda?

Ks. Marcin Łyżniak: Owszem, nauka radziecka udowodniła, że Boga nie ma, a Jezus historyczny nie istniał. A w legendach wschodnich prawie każda dziewica rodziła boga. Poucza nas o tym już na pierwszych stronach swojej znakomitej książki „Mistrz i Małgorzata” Michał Bułhakow. O prawdziwości i wspaniałych dobrodziejstwach radzieckiej nauki można byłoby wiele i ciekawie opowiadać.

         Jeśli Jezus nie istniał, to dlaczego świadkowie Jego Życia, cudów, wreszcie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, oddawali za Niego swoje życie? Dlaczego ten Jezus wciąż jest treścią życia, nadzieją, jak sam powiedział Drogą, Prawdą i Życiem tylu ludzi na świecie? Pan lektor – Anglik z jakiegoś przedziwnego powodu nie zauważył 2000 lat historii, tradycji, kultury, literatury, nauki opartej na wierze, że Jezus żyje i jest Jedynym Panem i Zbawicielem świata. Dziwne to w przypadku filologa.   

         Jeśli Jezus narodzony z Dziewicy w Stajence to tylko legenda, to wszyscy przegraliśmy: wierzący i niewierzący. Bez Jezusa – Boga, który wszedł w naszą historię - nie warto budować historii, cywilizacji, kultury. Nie warto kochać, być wiernym, mieć nadziei. Warto być tylko egoistą (por. „samolubny gen” Richarda Dawkinsa), hedonistą i wiedzieć, kiedy popełnić samobójstwo – oczywiście po raz pierwszy z miłości do ludzkości.

         No i oczywiście jeśli Jezus jest legendą, to ja też jestem legendą. Historia mojego życia, wiara, założenia życiowe, cała moja miłość, sens mojego życia… Bez Jezusa to bzdura…

Co zrobić aby katolicy pamiętali, że czas Świat Bożego Narodzenia to nie jedynie tradycja wspólnej wieczerzy, szał zakupów i prezentów, ale pamiątka rzeczywistych, historycznych wydarzeń niezwykle istotnych dla naszej wiary? Jak przekonać do tego niewierzących?

Ks. Marcin Łyżniak: Jak przekonać wierzących do czego? Żeby wierzyli, czy żeby nie kradli nam i nie bezcześcili skarbów Naszej Wiary? Jak przekonać niewierzących, żeby wierzyli, tego nie wiem. Jestem bezradny, jak ktoś nie wierzy i jeszcze jest z tego dumny. Jak przekonać barbarzyńców i dzikusów, żeby nie niszczyli tego, co święte, ważne, czcigodne, okupione pracą, wysiłkiem, trudem? Żeby nie niszczyli swoich korzeni? No też tego nie wiem. Z bólem patrzę na to, jak największe skarby naszej kultury chrześcijańskiej są sprzedawane na bazarach lub wyrzucane na śmietniki. A to właśnie się dzieje. Może nie trzeba przekonywać, tylko powiedzieć: „precz z łapami” lub „nie oddamy bez walki świniom tego, co święte”?

         Co zrobić, żeby Katolicy pamiętali? Budować mocne rodziny. Z Mamą, Tatą, Rodzeństwem i Bogiem na pierwszym miejscu. I walczyć o wychowanie. O porządną naukę religii. O dobre szkoły i uczelnie katolickie. Zatroszczyć się o odpowiednią literaturę. Szukać Boga. Szukać, szukać. To nie jest łatwe.

         Kościół na szczęście nam pomaga. Mamy bogactwo treści liturgicznych, rekolekcje, spowiedź przedświąteczną, Różaniec z głębią wszystkich wspomnianych treści. Tylko brać garściami i korzystać.

         No i Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie i pamiątka wydarzeń historycznych. To uobecnienie. Jezus – Zbawiciel Świata – rodzi się nie tylko w żłobie w Betlejem, ale również w nas. W moim i Twoim sercu. W liturgii Kościoła. W naszym życiu i naszej historii. To jest nauczanie Kościoła!

Jaki temat przewodni wybrał ksiądz na czas naszych parafialnych, adwentowych rekolekcji?

Ks. Marcin Łyżniak:: Rekolekcje chciałbym zatytułować: „Unia Trzech Serc” Chodzi o Serce Jezusa, Serce Maryi oraz Moje Serce (Serce każdego z nas) stające wobec propozycji Nieba.

Czy same rekolekcje wystarczą, aby być przygotowanym na przyjście Emanuela, na czas Świąt Bożego Narodzenia? Jak powinniśmy traktować rekolekcje i jak podejść do naszego udziału w nich?

Ks. Marcin Łyżniak: Na pewno gorąco pragnę, żeby rekolekcje były dotknięciem Miłości Serca Jezusowego. Może dla kogoś będą drogą do nawrócenia? Ukochania Boga? Odnowienia swojej wiary? Dotknięcia Nieba? Modlę się o to. Ale oczywiście rekolekcje nie wystarczą, bo – powiem przekornie – trzeba jeszcze posprzątać mieszkanie, ubrać choinkę, przygotować potrawy świąteczne, zorganizować prezenty, wysłać karty z życzeniami. Bo to przecież kultura! Tak budujemy święte tradycje i zwyczaje! Ale mówiąc poważniej i bardziej na temat, to oczywiście oprócz rekolekcji, jeszcze trzeba przecież iść do spowiedzi, zrobić dobre postanowienia, pojednać się z bliskimi, wspomóc ubogich (bo przecież ten pusty talerzyk, bez realnego miłosierdzia to czysta hipokryzja), rozważać Tajemnice Radosne Różańca. Czytać Pismo Święte: proroctwa o Emmanuelu, opisy Narodzenia Jezusa. Może warto wspomóc się katechezami z Internetu (np. ojca Adama Szustaka lub księdza Piotra Pawlukiewicza) oraz lekturą duchową (np. „O Naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis lub „Jezus z Nazaretu” Romana Brandstaettera czy wspaniałymi książkami pani profesor Anny Świderkówny)

A jak Ksiądz, jako prowadzący, przygotowuje się, do rekolekcji adwentowych?

Ks. Marcin Łyżniak:: No na razie piszę wywiad J i proszę wszystkich wokół o modlitwę za te rekolekcje. Bo tak naprawdę, to ja bardzo dobrze wiem, że ode mnie bardzo mało zależy.

Bardzo dziękuję za rozmowę a czytelników zachęcam do udziału w rekolekcjach.

Agata Krupińska.
 

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALEDARZA

W naszej parafii powstał kalendarz na 2014 r. prezentujący osoby, które aktywnie uczestniczyły w życiu naszej parafii i całym swoim życiem świadczyły, że są ludźmi wierzący mi w Chrystusa. W kalendarzu znalazły się krótkie notki na ich temat, natomiast w Wiadomościach Powsińskich będziemy w szerszy sposób przybliżać ich życiorysy.


ZYGMUNT KARASZEWSKI

Zygmunt Karaszewski urodził się 20 stycznia 1937 r. w Gawrońcu, na terenie, który od 600 lat należał do parafii Powsin. Dopiero w 1974 r. została tam erygowana parafia Klarysew. Dla pana Zygmunta w dalszym ciągu umiłowanym miejscem pozostał Powsin.

W Powsinie został ochrzczony, przystąpił do sakramentów  spowiedzi, I Komunii św. oraz bierzmowania. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Jeziornie, następnie ukończył liceum w Wilanowie. Zdobył wykształcenie prawnicze i pracował jako radca prawny, specjalizując się w prawie pracy.

Opiekował się chorą matką, sam również przez długi czas zmagał się z ciężką chorobą. W tej sytuacji trudno zachować pogodę ducha – niejeden upada w wierze. Jednak nie on. Zawsze był pełen humoru i zaangażowania w sprawy parafii. Zmarł nagle, ale w stanie łaski – dzień wcześniej, podczas niedzielnej sumy przyjął Komunię świętą. Wiara była dla niego istotnym elementem życia. Czytał Pismo Święte i inne lektury o charakterze religijnym. Systematycznie przystępował do sakramentów świętych. Jego wiara przekładała się na konkretne działania w parafii. Był aktywnym członkiem Bractwa Trójcy Przenajświętszej, które istnieje w naszej parafii już ponad 250 lat.

Był wieloletnim współpracownikiem „Wiadomości Powsińskich”. Od 2003 r. wchodził w skład redakcji naszego parafialnego miesięcznika. Opublikował wiele wspaniałych artykułów dotyczących tak historii Polski, jak i naszej Małej Ojczyzny, czyli parafii Powsin i okolic. W archiwach wyszukiwał wiadomości o historii powsińskiej parafii i jej mieszkańcach, aby później opisać wszystko w swoich artykułach. Pisał je w świetnym stylu, był bardzo chętnie czytany. Swoim „piórem” wspierał opracowanie książki upamiętniającej 600-lecie powsińskiej parafii (2010 r.).

Śp. Zygmunt Karaszewski służył bezinteresowną pomocą proboszczom naszej parafii w organizacji uroczystości religijnych i patriotycznych. W sposób szczególny angażował się w przygotowanie koronacji obrazu Matki Bożej Tęskniącej w czerwcu 1998 roku. Był Jej wielkim czcicielem. Przez wiele lat przygotowywał projekty szopek bożonarodzeniowych, „grobów” Pana Jezusa, a także ołtarzy na Boże Ciało. Co roku uczestniczył w organizacji powsińskich obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Od wielu lat aktywnie pomagał różnym parafiom w sprawach związanych z konserwacją zabytkowych świątyń. Nic więc dziwnego, że ks. prymas Józef Glemp, 19 listopada 2009 r. odznaczył Zygmunta Karaszewskiego złotym medalem „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”. Wraz z medalem ks. prymas wręczył panu Zygmuntowi ozdobny dyplom pisany po łacinie (fotografie medalu znajdują się w „Wiadomościach Powsińskich” z listopada 2009 r.).

Zygmunt Karaszewski zmarł 13 grudnia 2011 r. w wieku 74 lat. Pogrzeb odbył się w naszym kościele 17 grudnia 2011 roku. Śp. Zygmunt Karaszewski został pochowany na nowym cmentarzu w Powsinie. Mszę św. pogrzebową odprawiało sześciu kapłanów przy bardzo licznym udziale wiernych.

Powsińska parafia ma wielki dług wdzięczności wobec śp. Zygmunta Karaszewskiego. Dlatego jego osoba została umieszczona w kalendarzu na rok 2014.

ks. Jan Świstak


POZDROWIENIE ANIELSKIE

Pozdrowienie Anielskie to modlitwa zaczynająca się od słów „Zdrowaś Maryjo” - pełny tekst modlitwy zamieszczono poniżej. Analizując sens kolejnych fragmentów, warto je rozważyć w odniesieniu do Ewangelii i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Zdrowaś Maryjo
Łaski pełna; Pan z Tobą;

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej
Amen

Skąd nazwa Pozdrowienie Anielskie? Od początku chrześcijaństwa proszono o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Zwyczaj odmawiania pozdrowienia anioła Gabriela ze sceny zwiastowania, na stałe ugruntował się w XII wieku, do której z czasem dodano słowa jakie św. Elżbieta wypowiedziała w czasie Nawiedzenia. Znana nam dzisiaj forma modlitwy „Zdrowaś Maryjo” została zatwierdzona przez papieża Piusa V w 1566 roku.1/

Pierwsze słowa tej modlitwy zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 26-27) gdzie Archanioł Gabriel mówi do Maryi "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami"2/. Radość, pokój, pozdrowienie, błogosławieństwo ze sceny Zwiastowania, w polskiej wersji modlitwy zostało ujęte w staropolskie „Zdrowaś”. Rozpoczynając naszą modlitwę zwracamy się Najświętszej Maryi Panny tymi samymi słowami, którymi przez Archanioła Gabriela zwrócił się do niej sam Bóg.

Zdrowaś Maryjo, to nie życzenie w stylu „zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia” tylko przepełnione radością powitanie Tej, która nieustanie wskazuje na Chrystusa. Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2682: „Kościół chętnie modli się w komunii z Dziewicą Maryją ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym, aby razem z Nią uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej, oraz by powierzać Jej błagania i uwielbienia.”

Zbawienie stało się naszym udziałem, kiedy w ciszy małego domku w Nazarecie młoda dziewczyna usłyszała słowa: „Zdrowaś Maryjo…”

Zdrowaś Maryjo - módl się za nami

Aleksandra Kupisz- Dynowska

1/http://www.niedziela.pl/artykul/86921/nd/Historia-rozanca
2/ http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/

 

CHARYTATYWNY KIERMASZ ADWENTOWY 2014

        Kiedy jakiś czas przed napisaniem artykułu zachęcającego do udziału w kolejnym Charytatywnym Kiermaszu Adwentowym, zastanawiałam się nad jego treścią, nagle z pomocą, nieoczekiwaną, ale bardzo potrzebną, przyszły słowa Ewangelii czytanej w Niedzielę Chrystusa Króla. W niej zaś - ten jakże wymowny opis dialogu przekazany uczniom przez Pana Jezusa: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo, że byłeś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla mnie”.

        Te słowa, proste i jasne, są jak drogowskaz. Wierzę gorąco, że dźwięczą nam w głowie, kiedy radośnie, każdego roku przed Bożym Narodzeniem zmierzamy w kierunku Starej Plebanii. Nie wątpię, że tak będzie i w tym roku, 14 grudnia od godziny 8.00 do 14.00. Spotykamy się już po raz kolejny, aby wspólnymi siłami pomóc wszystkim potrzebującym z naszej parafii przeżyć radosne Boże Narodzenie. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na sfinansowanie świątecznych paczek dla osób i rodzin, znajdujących się pod opieką powsińskiego CARITAS.

        Wspólnie z Centrum Kultury Wilanów zapraszamy wszystkich z rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi. Jak zwykle wiele pięknych świątecznych upominków, dekoracji, domowych ciast, ciasteczek, wędlin i innych pyszności w dobrej cenie, więc naprawdę warto wstrzymać się ze świątecznymi zakupami do kiermaszu. Tylko tutaj niepowtarzalne, ręcznie kręcone wieńce i stroiki, oryginalne bombki, wiele pomysłów na prezenty. Będzie można również posilić się pysznościami „Powsinianki”, oryginalnymi śledziami wg szwedzkich receptur oraz spróbować mazurskich kartaczy. Nie zabraknie tez „hitu” lub jeśli ktoś woli, przeboju naszych kiermaszy czyli loterii, w której każdy los wygrywa. Tradycyjnie również zapraszamy po Mszy Świętej dla dzieci, czyli ok. 11.30,wszystkie dzieci wraz z rodzicami na finał konkursu „Śnieżne serce”.

        Mamy szczerą nadzieję, że nikogo z nas, w tym dniu, w Starej Plebanii nie zabraknie

W imieniu Parafialnego Zespołu
CARITAS w Powsinie
Barbara Bartkiewicz

JESZCZE O NASZEJ AKCJI „LIST DO ŚWIĘTEGO”…


        Czas biegnie nieubłaganie i wydaje się, jakby z każdym rokiem szybciej. I tak nasza wielkanocna akcja „List do Świętego” dopiero przed Bożym Narodzeniem doczekała się finału. Przede wszystkim raz jeszcze gorąco, z serca dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i w przededniu kanonizacji naszego Ojca Świętego napisali do Niego listy. Tak jak zapowiadaliśmy, zostały one zebrane, nie bez wzruszenia, czasem do łez, przeczytane, odpowiednio ułożone, a następnie wydane w postaci książeczki pod tytułem „List do Świętego”. Ta z kolei została przekazana za osobistym pośrednictwem księdza Pawła Ptasznika do watykańskiego Sekretariatu Stanu. Ksiądz Paweł Ptasznik od roku 1996 był jednym z najbliższych współpracowników naszego Ojca Świętego, następnie Benedykta XVI. Obecnie sprawuje funkcję rektora kościoła Św. Stanisława w Rzymie i duszpasterza Polaków w tym mieście. Poniżej drukujemy pełny tekst podziękowania, które nadeszło niedługo potem.

        Duma, radość i wzruszenie towarzyszyły nam, kiedy staliśmy w tłumie na Mszy Świętej kanonizacyjnej lub gdy modliliśmy się przed telewizorami. Czyż to nie piękne, że materialny wyraz naszej dumy i radości gdzieś tam w rzymskich archiwach dla potomnych pozostanie?

        Wszyscy, którzy będą mieli ochotę mieć „List do Świętego” również w swoim rodzinnym archiwum, będą mogli go nabyć w czasie najbliższego kiermaszu adwentowego. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność naszego powsińskiego CARITAS.

Módl się za nami wszystkimi, Święty Janie Pawle.

W imieniu Parafialnego Zespołu CARITAS
w Powsinie
Barbara Bartkiewicz
 

WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY DLA SUDANU POŁUDNIOWEGO - 13 - 14 GRUDNIA 2014 R.


Po wielkim sukcesie jakim okazała się akcja "Makulatura na Misje - Pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym”, która odbyła się w Powsinie w maju, przyszedł czas na przedświąteczną edycję tej inicjatywy. W dniach   13 - 14 grudnia 2014 r. na parkingu za Starą Plebanią w Powsinie zostanie wystawiony kontener, do którego można będzie składać zbędną w domu makulaturę tzn. książki, gazety, złożone opakowania papierowe, stare zeszyty, papier drukarski itp.

Pieniądze z ostatniej zbiórki (maj 2014) zostały przelane na konto Fundacji Nauki i Wychowania w Łodzi z przeznaczeniem na pomoc w budowie jednej ze studni w Sudanie Południowym. W sumie, udało nam się zebrać ok. 3,5 tony makulatury. Jest to wielki sukces naszej społeczności oraz każdego człowieka dobrej woli, który zaangażował się w czyn niesienia pomocy.

Warunki egzystencji w Sudanie Południowym są niezwykle trudne. Najdotkliwiej odczuwany jest brak wody pitnej, o którą nierzadko wybuchają walki. Częstym widokiem w tym kraju są dzieci pijące wprost z błotnistych sadzawek. Braki w tym zakresie powodują trudności w zachowaniu higieny, przez co choroby takie jak np. czerwonka dziesiątkują populację. Jeden kilogram makulatury przekazany na potrzeby tego kraju oznacza, wg różnych szacunków, ok. 60 do 75 litrów czystej wody pitnej dla mieszkańców Sudanu Płd. Z tego powodu każda ilość się liczy. Przychodząc na kiermasz w Powsinie 14 grudnia 2014 r. można wziąć ze sobą reklamówkę zbędnego w domu papieru i pomóc komuś, choćby o drobinę, zmienić życie na lepsze.

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do ponownego wzięcia udziału oraz pomocy w promocji akcji!!!

Grzegorz Gałczyński

BAL DLA MAŁŻEŃSTW

W dniu 10 stycznia 2015 roku odbędzie się w naszej parafii bezalkoholowy BAL. Zapraszamy małżeństwa, które wspólnie chcą się bawić i radować przy muzyce lat 60-tych,70 –tych, 80-tych, a nawet 90-tych. Zaczynamy o 17:30 a kończymy uroczystym tańcem o 22:30.

W ramach balu będą organizowane konkursy, tańce indywidualne i grupowe. Jednak w swoim założeniu, jest to propozycja dla małżonków aby znaleźli chwilę dla siebie i uradowali się swoją obecnością. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek. Koszt od pary 80 zł. Zapisy w zakrystii lub u mnie. Ze względu na pojemność Sali i planowane konkursy liczba miejsc ograniczona.

Zapraszam serdecznie
ks. Grzegorz Demczyszak

 
KRONIKA PARAFII

                                     LISTOPAD 2014 r.

Chrzty:

22 XI – Adam Rauf Dębski-Őztűrk, ur. 19 lipca 2012 r. w Warszawie. Syn Magdaleny z d. Dębskiej i Mustafy Őztűrk, muzułmanina, zamieszkałych w Powsinie przy ul. Kremowej. Sakramentu chrztu udzielił ks. Lech Sitek, proboszcz.

Nowoochrzone dziecko i jego rodziców oraz chrzestnych oddajemy w opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY: brak.

 
Pogrzeby:

15 XI – Śp. Wiesław Julian Piotrowski. Żył 79 lat. Zmarł 12 listopada 2014 r. w szpitalu św. Anny w Piasecznie. Kapelan szpitala udzielił mu sakramentów. Śp. Wiesław pozostawił żonę, Teresę Piotrowską, z którą mieszkał w Bielawie przy ul. Okreżnej, syna Tomasza i dwoje wnucząt. Wiesław Piotrowski wraz żoną przychodzili na Mszę św. niedzielną do kościoła w Powsinie i często przystępowali do Komunii świętej. Byli małżeństwem sakramentalnym przez 53 lata. Z racji koronacji w 1998 r. Wiesław Piotrowski ofiarował dla wiernych napoje firmy, której był prezesem. Msza św. pogrzebowa odbyła się w Powsinie 15 listopada 2014 r. Śp. Wiesław został pochowany na nowym cmentarzu.

26 XI – Śp. Jadwiga Lechowicz. Żyła 88 lat. Zmarła 21 listopada 2014 r. w szpitalu przy ul. Stępińskiej w Warszawie. Osierociła córkę Alicję z m. Wertel, z którymi przez wiele lat mieszkała przy ul. Kremowej w Powsinie. Pozostawiła po sobie wnuczka Pawła Wertel oraz dwoje prawnuczków.Ks. Bogdan Jaworek w ostatnim czasie, w każdy Pierwszy Piątek miesiąca przychodził do niej z Komunią świętą. Wcześniej, gdy mogła samodzielnie się poruszać, co niedzielę i często w tygodniu była na Mszy św. i przystępowała do Komunii świętej. Należała do Koła Przyjaciół Radia Maryja i do Żywego Różańca. Nic więc dziwnego, że dużo osób przybyło na jej pogrzeb. Odbył się on w Powsinie 26 listopada 2014 r. Śp. Jadwiga została pochowana na nowym cmentarzu.

27 XI – Śp. Andrzej Konarski. Żył 76 lat. Zmarł 24 listopada 2014 r. w szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Kapelan udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Od 1996 r. mieszkał w Powsinie przy ul. Kremowej. Pozostawił żonę Krystynę, z którą byli sakramentalnym małżeństwem przez 42 lata, troje dzieci, pięcioro wnucząt i jedną prawnuczkę. Wnuczka, Magdalena Konarska mieszkała z dziadkami w Powsinie przez wiele lat. Bardzo przeżyła śmierć śp. Andrzeja. Jak rozmawiałem z panią Krystyną Konarską, żoną zmarłego, okazało się, że podobnie jak jej mąż, ma chorobę nowotworową.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

 
Z ŻYCIA PARAFII
1.     DOJRZALI WYZNAWCY CHRYSTUSA

Zgodnie z tradycją, na odpust św. Elżbiety, 19 listopada młodzież z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Ksiądz biskup Rafał Markowski udzielił go 20 młodym parafianom z drugich klas szkoły średniej. Obdarowani darami Ducha Świętego stali się dojrzałymi wyznawcami Chrystusa.

Dlaczego było ich tylko 20? Ksiądz Grzegorz Demczyszak, wikariusz, w ubiegłym roku od ks. Jarosława Bonarskiego przejął młodzież z I klas szkoły średniej – 26 osób przygotowujących się do bierzmowania. Młodzież ta rozpoczęła nauki przed sakramentem rok wcześniej, w III klasie gimnazjum. Początkowo było ich ponad 30. Co się stało, że w trakcie dwóch lat przygotowań odpadło tylu uczniów? Niewątpliwie jest to problem złożony. Jedną z przyczyn było pójście na skróty, czyli chęć zdobycia sakramentu bierzmowania jak najmniejszym wysiłkiem. Niektórzy przenieśli się do innej parafii, gdzie są stawiane mniejsze wymagania – np. krótszy okres przygotowania czy brak obowiązku uczestniczenia w rekolekcjach. Innym powodem może być brak zainteresowania ze strony niektórych rodziców. Uważają oni, że uczęszczanie na przygotowanie do bierzmowania to strata czasu. Według nich większą korzyść młodzi będą mieli, jeśli zajmą się nauką obcych języków, sportem czy innymi przedmiotami szkolnymi. Idąc tym tokiem rozumowania, niektórzy rodzice pozbawiają swoich dorastających dzieci fundamentów chrześcijańskich, czyli wartości tak bardzo potrzebnych w codziennym życiu, aby być w pełni człowiekiem, Dzieckiem Bożym.

Bierzmowanymi 19 listopada 2014 r. byli: Emilia Bartosik z ul. Przekornej, Piotr Chodyra z ul. Kremowej, Agnieszka Janczewska z ul. Starodawnej, Michał Janek z ul. Kremowej, Mariusz Karaś z Latoszek, Sebastian Kędzierski z ul. Ruczaj, Michał Krawczyk z ul. Zakamarek, Kuba Kucharski z ul. Michała Anioła na osiedlu Konstancja, Maja Leszek z ul. Pończowej, Konrad Łyś z Al. Ken na Kabatach, Magdalena Marczyńska z ul. Warszawskiej na osiedlu Konstancja, Filip Mroczek z ul. Leonarda da Vinci z osiedla Konstancja, Natalia Perkowska z ul. Przyczółkowej, Piotr Pietrzak z ul. Przyczółkowej, Agnieszka Płaczek z ul. Przekornej, Dominik Rojek z ul. Zakamarek, Katarzyna Ruszkowska z Okrzeszyna, Kamil Serewiś z Powsina, Urszula Wiącek z ul. Zakamarek, Kamila Wielogórska z ul. Przyczółkowej.

Z dokładnej lektury powyżej przedstawionej listy wynika, że najwięcej młodzieży było u sakramentu bierzmowania z Powsina i przyległych ulic – 12 osób. Z osiedla Konstancja – 3, z nowych osiedli na tyłach ul. Rosochatej – 2, po jednej osobie z Latoszek, Okrzeszyna i Kabat. Zauważamy całkowity brak młodzieży z Bielawy. Uczniowie w tym wieku, którzy mieszkają w Bielawie, na przygotowanie do bierzmowania poszli do parafii Mirków (Jeziorna Fabryczna). Nie było również nikogo z największego obecnie osiedla – Patio przy ul. Zapłocie. Dużo młodzieży z tego osiedla przyjęło sakrament bierzmowania w poprzednich latach, natomiast nie przybywa tak wielu nowych małżeństw z dziećmi będącymi obecnie w wieku szkolnym.

ks. Jan Świstak

2.     PREZENTACJA ALBUMU „NASI BOHATEROWIE”

Centrum Kultury Wilanów, wydawca albumu „Nasi Bohaterowie”, 20 listopada 2014 r., w swojej nowej siedzibie przy ul. Kolegiackiej w Wilanowie zorganizowało jego ponowną prezentację. Nowy budynek CKW to dwupiętrowa budowla, okazale wyglądająca zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Jest to budynek na miarę XXI wieku.

W dużej sali na drugim piętrze ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się autorzy albumu. Przybyło sporo osób, w większości starszych. Była też obecna Bożena Laskowska, aktualna radna dzielnicy Wilanów. Wicedyrektor CKW, Iwona Maciąg, powitała zebranych oraz autorów albumu: Jacka Latoszka z Kabat, który przybył wraz ze swoją żoną Haliną, a także ks. Jana Świstaka. Pragnę tu nadmienić, że pani Halina z cierpliwością i zrozumieniem podchodziła do częstych wyjazdów męża związanych z pracami nad albumem.

Spotkanie rozpoczął Jacek Latoszek, który przygotował multimedialną prezentację. Na ekranie wyświetlane były liczne fotografie Naszych Bohaterów. Najbardziej zainteresował zebranych film ukazujący wspomnienia Stanisława „Gryfa” Milczyńskiego, który przewodził grupie uderzeniowej w zamachu na Wilhelma Bunjesa, szefa gestapo na rejon piaseczyński. Akcja ta miała miejsce w Powsinie 13 marca 1944 roku. Obecnie 96-letni porucznik Stanisław „Gryf” Milczyński mieszka w Kanadzie. Następnie wystąpił ks. Jan Świstak, który opowiedział o problemach z jakimi autorzy albumu borykali się w czasie pracy nad jego wydaniem. Dwa egzemplarze publikacji zostały udostępnione do obejrzenia uczestnikom spotkania. Na końcu wywiązała się dyskusja na temat dodruku albumu. Niestety, jego wydawca, CKW, aktualnie nie ma pieniędzy, które pozwoliłby na sfinansowanie druku dodatkowych egzemplarzy. Nie jest wykluczone, że album pojawi się w dystrybucji w 2015 r., z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W czasie spotkania panowała bardzo miła atmosfera. Dyrekcji Centrum Kultury Wilanów serdecznie dziękujemy za zorganizowanie prezentacji.

ks. Jan Świstak
3.     RADOSNA WIADOMOŚĆ!

Ksiądz Jarosław Bonarski, który cztery lata był wikariuszem w Powsinie (2009-2013), zorganizował na naszym terenie Wspólnotę Przymierza Rodzin MAMRE. Najpierw w 2009 r. na rekolekcje adwentowe sprowadził ks. doktora Przemysława Sawę z Bielska-Białej, którego wspomagali członkowie Wspólnoty. Następnie ks. Jarosław organizował wyjazdy autokarowe do katedry w Częstochowie, gdzie odbywały się Msze św. o uzdrowienie, prowadzone przez założyciela i moderatora Wspólnoty, ks. doktora Włodzimierza Cyrana.

Natomiast od 2011 r. Msze św. o uzdrowienie zaczęto odprawiać w naszym powsińskim sanktuarium. Od 2013 r. Msze te odbywają się w drugi piątek miesiąca o godz. 19.30. Przybywa na nie z Warszawy i okolic bardzo dużo ludzi: członków Wspólnoty MAMRE, sympatyków i osób, które częstokroć mają powikłane życiorysy. Jest to też dobra okazja do spowiedzi. Czasami trwa ona nawet do godz. 23.00. Bywa, że zagubieni ludzie po latach nawracają się i odbywają spowiedź z całego życia, następnie nawiązują ściślejszy kontakt ze Wspólnotą MAMRE. Uczestniczą w zamkniętych, tygodniowych rekolekcjach. Wracają z nich odmienieni. Odzyskują pogłębioną wiarę. Osoby te często przystępują do spowiedzi. Są na Mszy św. i u Komunii św. również w dni powszednie. Stają się autentycznymi i pełnowartościowymi katolikami, na których Kościół może polegać. Oprócz rekolekcji członkowie Wspólnoty MAMRE uczestniczą w organizowanych dla nich spotkaniach – formacjach, dzięki którym pogłębiają swoją wiedzę na temat wiary. Przygotowują się do tego, aby być apostołami w środowiskach, w których żyją i pracują. Problem polega na tym, że za mało jest kapłanów, którzy włączyliby się do Wspólnoty MAMRE, zwłaszcza w prowadzenie zamkniętych rekolekcji.

Ksiądz Jarosław Bonarski od kilku lat zabiegał w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej o zatwierdzenie Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE na terenie naszej archidiecezji. Pod koniec 2012 r. uzyskał pisemną akceptację powyższego stowarzyszenia na dwa lata. Natomiast 5 listopada 2014 r. ks. Jarosław otrzymał dekret potwierdzający możliwość prowadzenia przez niego tej Wspólnoty na terenie archidiecezji warszawskiej przez następne pięć lat. W sprawę zatwierdzenia stowarzyszenia MAMRE bardzo zaangażował się ks. biskup Józef Górzyński, wikariusz generalny, biskup pomocniczy warszawski. Obok zamieszczam dekret ks. Kazimierza Kardynała Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego.

To radosne wydarzenie Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE będzie świętować wraz z ks. biskupem Józefem Górzyńskim na Mszy św. w sobotę 20 grudnia o godz. 18.00 w sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. Po Mszy św. odbędzie się w domu parafialnym spotkanie opłatkowe z udziałem ks. biskupa.

ks. Jan Świstak
4.     DIAMENTOWI JUBILACI

Nasi parafianie z Bielawy, Maria z d. Wilk i Henryk Pyrak, 26 grudnia 2014 r. obchodzą 60-lecie małżeństwa. Zawarli sakramentalny związek małżeński 26 grudnia 1954 roku. Ślubu udzielił im ks. Ryszard Paciorkowski, rektor kościoła w Jeziornie-Fabrycznej.

Jubilatka, Maria, ma obecnie 81 lat, a jej mąż, Henryk, 84 lata. Mają córkę Alicję z m. Matyjasiak, która mieszka w Bielawie. Państwo Pyrakowie w 2005 r. bardzo przeżyli nagłą śmierć 43-letniego syna, Tomasza. Dwa lata później zmarła ich synowa, Wanda. Tomasz i Wanda osierocili dwóch synów: Piotra i Jarosława. Ich wychowaniem zajęli się dziadkowie. Najstarszy wnuczek, Piotr, jest żonaty i ma syna Adasia. Jubilaci doczekali się czterech wnuków i sześcioro prawnuczków. Maria jest po udarze i z trudnością się porusza. Henryk ma cukrzycę, ale dobrze się miewa.

Na intencję jubilatów, z okazji 60-lecia małżeństwa, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w kościele parafialnym w Powsinie, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza święta. Obchodzącym 60. rocznicę ślubu, małżonkom Pyrakom, życzymy wielu łask Bożych za wstawiennictwem Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej na dalsze lata wspólnej drogi.

ks. Jan Świstak
5.     JAK GŁOSOWALIŚMY 16 LISTOPADA 2014?
          FREKWENCJA

W tym roku w szkole podstawowej nr 3 w Powsinie były dwie komisje wyborcze. Dlaczego? Ponieważ zwiększyła się liczba mieszkańców. W obydwu komisjach wyborczych uprawnionych do głosowania było 2047 osób. Kart do głosowania wydano 1228. Frekwencja wyniosła więc 59,99 %. W Bielawie osób uprawnionych do głosowania było 1263. Kart do głosowania wydano 709, co dało frekwencję na poziomie 56,13 %. W Kabatach uprawnionych do głosowania było 1929 osób, ważnie głosowało 1099, czyli 56,9 % wyborców. Należy podkreślić relatywnie wysoką frekwencję w naszej parafii.

POWSIN

Z Powsina do Rady m. st. Warszawy dostało się dwóch kandydatów: Lech Jaworski z os. Patio oraz Andrzej Melak, który startował z okręgu obejmującego Rembertów, Wesołą, Targówek i Wawer. Pan Andrzej urodził się w Rembertowie, ale wraz żoną Hanną, rodaczką z Powsina, od wielu lat mieszkają przy ul. Przyczółkowej w Powsinie.

Do Rady Dzielnicy m.st. Warszawy weszło 11 osób z Platformy Obywatelskiej, a wśród nich powsinianka, Bożena Laskowska, 7 osób ze Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów, 3 osoby z Prawa i Sprawiedliwości. Z tej ostatniej partii, z Powsina została wybrana Joanna Szubińska-Piszczek.

BIELAWA

Do Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, z osiedla Konstancja przynależącego do naszej parafii dostała się Iwona Wiercińska. Natomiast Iwona Siudzińska, Bogusław Komosa i Kamil Kiełbiewski – mieszkańcy Bielawy, tym razem nie weszli do Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. W bezpośrednich wyborach burmistrza Konstancina-Jeziorny do drugiej tury weszli Kazimierz Jańczuk i Jerzy Wojdak.

KABATY

W pierwszej turze wyborów na prezydenta m.st. Warszawy największą popularnością cieszyła się Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zdobyła 555 głosów. Drugi był Piotr Guział (186 głosów), trzeci Jacek Sasin (177 głosów). W wyborach na inne szczeble władzy samorządowej najwięcej głosów uzyskała Platforma Obywatelska. Do Rady Dzielnicy Ursynów PO uzyskała 319 głosów (29%), Nasz Ursynów 286 (26%), Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa 216 (19%), Prawo i Sprawiedliwość 133 (12%), Sojusz Lewicy Demokratycznej 56 (5%).

ks. Jan Świstak

6.     SPACER PAMIĘCI 2014 r.

W czwartek 13 listopada 2014 r., władze gminy Wilanów wraz Centrum Kultury Wilanów zaprosili chętnych do uczestnictwa w wieczorze patriotycznym z Chórem Con Brio. Wieczornica miała miejsce w Powsinie w budynku Filii Centrum Kultury przy ul. Przyczółkowej 27a. Chór Con Brio pod dyrekcją Pana Tadeusza Zwierzchowskiego wykonał kilka pieśni z różnych okresów historii Polski, w tym mniej znane pieśni takie jak: „Pieśń Konfederatów Barskich”, „Polska Rogatywka”. Oczywiście stałym punktem programu były bardziej znane pieśni legionowe („Legiony”, „Pierwsza Kadrowa”). Jednak największe wrażenie na słuchaczach zrobiła pieśń „Marsz Sybiraków”, która w sposób niezwykle wzruszający obrazuje trudne losy Polsków i Polski. Rzeczywiści chwyta za serce.

Po krótkim koncercie rozpoczęły się wspólne śpiewy i popłynęły rzewne słowa: Deszcz, jesienny deszcz, Smutne pieśni gra, Mokną na nim karabiny, Hełmy kryje rdza…”. To zadziwiające, że tak narzekamy na tę naszą Polskę, a gdy ją tracimy lub zmuszeni jesteśmy ją opuścić wtedy chcielibyśmy: „ …. tak jeszcze raz, Ujrzeć ojczysty las, pola i łąki, I do matczynych rąk, Przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły, Ojczyste kwiaty, w ich zapachu, urodzie jest Polska”.

Następnie odbył się jeszcze „Spacer Pamięci” podczas, którego zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się za rodaków poległych w walce o wolność naszej ojczyzny – modlitwy prowadził ks. Proboszcz Lech Sitek. Pierwszy przystanek miał miejsce przy Dębach Pamięci, drugi na Cmentarzu Powstańczym, a trzeci przy tablicach umieszczonych na murze Cmentarza Powsińskiego. Na koniec zapaliliśmy znicze na grobie Janka Godlewskiego (poległ 11.11.1918 r. w obronie Lwowa). Zziębnięci uczestnicy Spaceru Pamięci mogli się rozgrzać pyszną grochówką, która czekała na nich na starej plebanii. Serdeczne podziękowania dla organizatorów wieczoru oraz pochwały dla członków zespołu Powsinianie za przygotowanie pysznej grochówki.

Agata Krupińska

7.     ŚW. CECYLIA W POWSINIE W 2014 R.

Jak co roku powsińskie zespoły śpiewacze obchodziły swoje święto w dzień patronki muzyki kościelnej św. Cecylii. Tym razem miało to miejsce podczas Mszy św. o godz. 18. w sobotę 22 listopada 2014 r. Tego dnia wykonuje się pieśni ku czci św. Cecylii. To dzień dziękczynienia za piękno głosów i muzyki, za dary i talenty, które otrzymali członkowie naszych parafialnych zespołów śpiewaczych. To również moment wspomnienia, o tych którzy z nami nie mogą już zaśpiewać, lecz mamy nadzieję, że śpiewają na niebiosach.

Oprawę Mszy św. przygotował chór parafialny „Con brio”. Chcielibyśmy aby dzień św. Cecylii był obchodzony przez wszystkie parafialne zespoły śpiewacze, a mamy się czym pochwalić – ostatnio mogłam posłuchać naszej scholii młodzieżowej, która wspaniale śpiewała podczas Mszy św., na której ks. biskup Rafał Markowski udzielał Sakramentu Bierzmowania. Dlatego zapraszamy za rok – zwykle śpiewamy na różnych Mszach św., w dzień św. Cecylii możemy śpiewać razem i modlić się: Cecylio Święta, Patronko Nasza, Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza,…
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania, Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej, W swej opatrzności głos każdy miej (
Modlitwa do św. Cecylii)

Agata Krupińska
8.     ELŻBIETKI 2014

Mając w pamięci niedawną uroczystość odpustową w naszej parafii, parafii p.w. św. Elżbiety, uczciliśmy naszą Patronkę elżbietkami.  Są to bułeczki, wypiekane od kilku już lat, z inicjatywy Oli Kupisz, przez naszych parafian, a właściwie głównie parafianki. Elżbietki rozdawali ministranci po każdej Mszy św. w niedzielę 30 listopada br. Złożone ofiary będą przeznaczone na dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci z naszej parafii. Przy okazji pieczenia tak dużej ilości elżbietek, doświadczyliśmy – nie przesadzam! – niemal cudu rozmnożenia. Z niewielkiej ilości mąki ciasto rosło… rosło… rosło… Ku chwale Boga! Z pomocą św. Elżbiety.

                                                                                                                                             Ewa Krupińska

j il
 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI

NA GRUDZIEŃ 2014
 

INTENCJA MODLITW NA GRUDZIEŃ:

O religijne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia

 

Środy: 3, 10 i 17 XII o godz. 17.30 – próba scholii dziecięcej w sali parafialnej

 

4 XII – CZWARTEK  od godz. 18.00 w sali parafialnej będzie obowiązkowa zbiórka ministrantów, w czasie której będą przygotowywać SIANKO dla naszych parafian na stół wigilijny.

6  XII – SOBOTA - Obowiązkowy dzień skupienia dla młodzieży z kl. 3 gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania. Zajęcia rozpoczną się punktualnie o godz. 9.00 w sali parafialnej, zakończenie o 19.00. Młodzież ma zapewniony obiad. Prosimy rodziców, aby przypomnieli swoim dzieciom o konieczności uczestniczenia w całym dniu skupieni.

7 XII – 2. NIEDZIELA ADWENTU

·        Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

·        W 1 Niedzielę Adwentu, czyli 30 listopada 2014 r. rozpoczął się w Kościele Powszechnym ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO,czyli zakonnic i zakonników żyjących w klasztorach i osób należących do Instytutów Świeckich.
Na całym świecie obecnie jest ok. 950 000 osób konsekrowanych. Natomiast kapłanów w Kościele katolickim jest 410 000, czyli o połowę mniej niż osób żyjących w zakonach (osób konsekrowanych).

·        Niedziela Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Zbiórka do puszek. Chodzi o pomoc katolikom w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na inwestycje sakralne oraz funkcjonowanie tamtejszych parafii. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność wszystkim ofiarodawcom za dotychczasowe modlitwy i materialne wsparcie oraz prosi o dalszą pomoc.

·          Ministranci rozprowadzają po każdej Mszy św. SIANKO na stół wigilijny dla naszych parafian. Dobrowolne ofiary będą przeznaczone w całości na dofinansowanie wyjazdu dzieci z naszej parafii na zimowisko do Witowa (17-24.01.2015 r.)

8 XII – PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

·        Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja została uwolniona od grzechu pierworodnego, dziedziczonego po pierwszych rodzicach. Jest to przywilej, którym obdarzył ją Bóg. Dlaczego? Maryja została wybrana na Matkę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nie mogła być skażona żadnym grzechem, ani pierworodnym, ani uczynkowym, gdyż tego wymagała godność Bożej Rodzicielki. Tę prawdę zdefiniował jako dogmat wiary papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku. Wkrótce w Lourdes Maryja powiedziała o sobie Bernadecie Soubirous: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

·        Msze św. w naszym sanktuarium o godz. 6.30 i 18.00.

·        Dzisiaj przypada Patronalne Święto młodzieży żeńskiej.

·        Dla małżeństw oczekujących dziecka, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, obok Katedry, Msza św. o godz. 17.30.

9 XII – WTOREK

·        Dzisiaj siostra Leokadia Papierz obchodzi imieniny. Przez 12 lat była zakrystianką w kościele w Powsinie. Obecnie przebywa w krakowskim domu dla sióstr seniorek ze Zgromadzenia Bożej Miłości. Ponieważ jest złożona chorobą, z racji jej imienin życzymy jej zdrowia, cierpliwości i Bożego błogosławieństwa.

12 XII – PIĄTEK. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE

·        W sanktuarium maryjnym w Hiszpanii czczona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, w Meksyku obraz Maryi Niepokalanej. Obydwa miejsca odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Sanktuarium maryjne w Guadalupe w Meksyku każdego roku odwiedza wiele milionów pielgrzymów.

·        W naszym sanktuarium Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza na godz. 19:30 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy św. odbędą się modlitwy wstawiennicze. Dobra okazja do spowiedzi.

13 XII – SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

·        Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego w Polsce (1981-1983).

·        Dzisiaj przypada 3. rocznica śmierci śp. Zygmunta Karaszewskiego, bardzo zasłużonego dla naszej parafii. Był członkiem redakcji „Wiadomości Powsińskich”. Pisał dużo artykułów na temat lokalnej historii. Był pasjonatem dziejów naszej społeczności. Msza św. za śp. Zygmunta Karaszewskiego zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 6.30 na roratach.

·        Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00.

·        Zapraszamy rodziny z dziećmi do lat 12 na trzeci już „Dzień dla Boga”, tym razem w Józefowie w malowniczo położonym domu ojców Szensztackich nad Wisłą. W godz. od 10.00 do 18.00 będziemy poznawać rolę wiary w naszej „świętej – szarej codzienności” życia i modlitwy. Wspólna Msza św., konferencje i dyskusja dla rodziców oraz zabawa i katechezy w grupach wiekowych dla dzieci – serdecznie zapraszamy nowe małżeństwa (w listopadowych „WP” znajduje się relacja z poprzedniego „Dnia dla Boga” zatytułowana: Jak żyć zwyczajnie i uświęcać swoją codzienność, polecamy lekturę!).

14 XII – 3. NIEDZIELA ADWENTU

·        Rozpoczęcie rekolekcji adwentowych (14-16 grudnia). Nauki rekolekcyjne będą głoszone dzisiaj na wszystkich Mszach św., natomiast w poniedziałek i we wtorek o godz. 9.00 i 19.00. Spowiedź w drugim i trzecim dniu rekolekcji rano od godz. 8.30 i po południu od godz. 18.00.

·        Charytatywny kiermasz adwentowy organizowany przez Parafialny Zespół Caritas oraz Centrum Kultury Wilanów. Miejsce: stara plebania przy ul. Ptysiowej, czas trwania: godz. 8.00-14.00. Na kiermaszu będzie można nabyć domowe wypieki, stroiki świąteczne oraz inne atrakcyjne przedmioty. Pozyskane na kiermaszu środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!

·        dzieci przynoszą na Mszę św. o godz. 10.30 wykonane przez siebie „śnieżynki”. Po Mszy św. wspólne zdjęcie przed starą plebanią i losowanie nagród!

15 XII – PONIEDZIAŁEK. DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

·        Msza św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9:00 i 19:00. Spowiedź od godziny 8:30 i po południu od godz. 18:00.

16 XII – WTOREK. TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

·        Msza św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9:00 i 19:00. Spowiedź od godziny 8:30 i po południu od 18:00.

17 XII – ŚRODA W TRZECIM TYGODNIU ADWENTU

·        Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tych dniach formularz mszalny i czytania mszalne są z powyższych dni adwentowych.

·        Dzisiaj przypada 78. rocznica urodzin papieża Franciszka (1936).

20 XII – SOBOTA W TRZECIM TYGODNIU ADWENTU

·        Dzisiaj w naszym sanktuarium ks. bp Józef Górzyński odprawi o godz. 18:00 Mszę św. wraz z księżmi ze wspólnoty MAMRE. Następnie o godz. 19:00 w sali domu parafialnego odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem ks. biskupa.

·        Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00.

·        Zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami na spotkanie opłatkowe w sali parafialnej o godz. 9.00. Zachęcamy do włączenia się rodziców w przygotowanie tego spotkania, mile widziane ciasto i słodycze – szczegóły u ks. Grzegorza.

21 XII – 4. NIEDZIELA ADWENTU

·        Dzisiaj w kościele po każdej Mszy św. dzielimy się opłatkiem wigilijnym.

·        Msza św. dla osób chorych i w podeszłym wieku odbędzie się w Bielawie w remizie strażackiej o godz. 14:30. Spowiedź przed Mszą św. od godz. 14.00.

·        Z kwatery głównej ZHP do naszego kościoła zostało przywiezione Światło Betlejemskie z Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Można je zabrać do naszych domów. Dobrze jest posłużyć się lampionem albo zniczem, którego budowa ochroni płomień przed podmuchami wiatru.

22 XII – PONIEDZIAŁEK W CZWARTYM TYGODNIU ADWENTU

·        Dzisiaj rozpoczyna się pierwszy dzień zimy kalendarzowej.

23 XII – WTOREK W CZWARTYM TYGODNIU ADWENTU

·        Zimowa przerwa świąteczna w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Nowy Rok wypada w czwartek, zaś święto Trzech Króli we wtorek, zatem między 1 a 6 stycznia będą tylko dwa dni robocze – piątek (2.01.2015) i poniedziałek (5.01.2015). Dzieci wracają do szkoły dopiero 7 stycznia – tak jak dawniej bywało, dopiero po Trzech Króli.

24 XII – ŚRODA. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

·        Ostatnie roraty dzisiaj o godz. 6:30. Następna Msza św. o godzinie 7:30. Dziś nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.

·        Katolików w Polsce dziś obowiązuje post.

·        Przebieg wieczerzy wigilijnej w rodzinach:

- na stole wigilijnym nie powinno być alkoholu;

- wieczerzę zaczynamy po zachodzie słońca, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka;
- od betlejemskiego światła zapalamy świece caritasu;

- czytamy Ewangelię o Narodzeniu Chrystusa;

- śpiewamy kolendę, a następnie dzielimy się opłatkiem, który jest znakiem braterstwa i miłości. Składamy sobie nawzajem życzenia.

- po wieczerzy śpiewamy kolędy, wyłączamy radio i telewizję, przed północą idziemy do kościoła na Pasterkę.

·        PASTERKA o północy. Poprzedzi ją nabożeństwo Słowa Bożego. Lektorzy będą czytać proroctwa Starego Testamentu zapowiadające przyjście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Chór parafialny wraz z wiernymi zaśpiewa adwentowe pieśni wyrażające tęsknotę za Zbawicielem świata.

·        O północy podczas śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy” dzieci, które gorliwie przychodziły na roraty procesyjnie zaniosą do szopki figurkę dzieciątka Jezus oraz światło betlejemskie. Następnie rozpocznie się Msza św. zwana Pasterką.Jest onapamiątką pokłonu pasterzy, którzy pierwsi przybyli do Betlejem by oddać hołd nowo narodzonemu Dzieciątku Jezus.

25 XII – PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele o godz.: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00.

·        Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. klękamy na słowa Wyznania wiary: „i za sprawą Ducha Świętego…”.

26 XII – PIĄTEK. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele według rozkładu niedzielnego.

·        Ofiary składane dziś na tacę będą przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

·        Solenizantom, Szczepanom, składamy życzenia Bożego błogosławieństwa.

27 XII – SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

·        Dzisiaj siostra Fabiola Jakimowicz, która w Powsinie była przez 20 lat, a następnie została przeniesiona do Domu Sióstr Seniorek w Krakowie, obchodzi swoje imieniny. Ze względu na kłopoty ze zdrowiem i podeszły wiek w listopadzie siostra znalazła się w szpitalu, gdzie odwiedził ją Cezary Wasilczyk – lektor i lekarz z naszej parafii – wraz z żoną i córkami. Wizyta ta, a zwłaszcza spontaniczne śpiewy dziewczynek, sprawiły siostrze wiele radości. Pamiętajmy o siostrze Fabioli w naszych modlitwach.

·        Również dzisiaj obchodzi swoje imieniny siostra Janina Tur, która w Powsinie przez 7 lat była kucharką na plebanii. W 2009 r. została przeniesiona z naszej parafii do klasztoru w Katowicach. Parafianie często ją wspominają. Pamiętajmy o siostrze Janinie w naszych modlitwach.

·        Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00.

28 XII – NIEDZIELA. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I

JÓZEFA

·        Słowo „rodzina” pochodzi od „rodzić”. Dzieci są darem Bożym. Warto o nie prosić i za nie dziękować. Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości(św. Jan Paweł II).

·        Dzisiaj przypada 4 Niedziela grudnia i z tej racji Koło Przyjaciół Radia Maryja będzie mieć Mszę św. o godzinie 9:00, a po niej spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój radia Maryja i telewizji Trwam.

·        Również dzisiaj z racji 28 dnia grudnia przypada Dzień Dziękczynienia za Koronację. Apel Jasnogórski o godzinie 21:00.Na pół godziny przed Apelem modlitwa różańcowa.

31 XII – ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO SYLWESTRA, PAPIEŻA

·        Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego 2014 o godz. 17:00.

·        Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy dziękczynno- błagalne.

·        Za udział w publicznym śpiewie hymnu: „Ciebie, Boga, wysławiamy …” można dziś uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

NOWY ROK PAŃSKI 2015

1 I – CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI,

 MARYI

·        Z racji przypadającej dzisiaj uroczystości mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej. Nie pójście do Kościoła tego dnia jest lekceważeniem Pana Boga. Poprzez brak udziału w Liturgii w czasie świąt nakazanych zaciągamy winę grzechu ciężkiego. 

·        Msze św. dzisiaj w naszym kościele: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00 rano.

·        W pierwszy dzień nowego roku modlimy się o pokój na świecie.

·        Dzisiaj imieniny obchodzą Maria i Mieczysław. Solenizantom, za wstawiennictwem Maryi Tęskniącej-Powsińskiej, życzymy wszelkich łask Bożych.

2 I – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·        Dzień wolny w szkołach.

·        Z racji I piątku pojedziemy do chorych od godz. 9:00.

·        Spowiedź rano przed Mszą św. o godz. 6:30 i po południu o godz. 17:00.

·        Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00.

·        Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18:00.

3 I – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

·        Dzisiaj przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus.

·        Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 18.00. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.

·        Po zakończeniu Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy z racji pierwszej soboty miesiąca.

4 I – 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

·        Niedziela miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy i procesja eucharystyczna.

 

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA PARAFIAN - 2014/2015 r.

Jak należy przygotować się na przyjście kapłana?

a)     Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, świece i święconą wodę z kropidłem. Wodę święconą można otrzymać w zakrystii. Jeśli mamy księgę Pisma Świętego, również kładziemy ją na stole. Sami wcześniej wybieramy krótki fragment, który ktoś z domowników przeczyta na początku wizyty kapłana.

b)    Dzieci i młodzież szkolna wcześniej przygotują zeszyt do religii i ostatnie świadectwo ze stopniem z katechezy.

c)     Na przyjście kapłana oczekuje cała rodzina w komplecie.

d)    Na czas wizyty duszpasterskiej wyłączamy odbiornik radiowy i telewizyjny.

e)     Ofiary złożone podczas „kolędy” będą przeznaczone na inwestycje parafialne, które zaplanował ks. proboszcz Lech Sitek.

 
PLAN WIZYTACJI PARAFIAN

Okrzeszyn (w granicach naszej parafii) i Bielawa blisko Okrzeszyna - sobota, 27 grudnia, od godz. 10.00 (dwóch księży).

ul. Latoszki -sobota, 27 grudnia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Bociania - poniedziałek, 29 grudnia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Zastruże -wtorek, 30 grudnia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Wspólna (numery nieparzyste) i ul. Zakole -piątek, 2 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Lipowa (w granicach naszej parafii) i ul. Powsińska, sobota, 3 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży)..

Bielawa, ul. Wspólna (numery parzyste) -poniedziałek, 5 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Gąsek (pod Skarpą) -środa, 7 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Makowa -czwartek, 8 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Rosochata - piątek, 9 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Ścienna, ul. Okrzewska i ul. Olszynki -sobota, 10 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

ul. Wiechy (w granicach naszej parafii) i ul. Ruczaj -poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Waniliowa -wtorek, 13 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Ponczowa -środa, 14 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Powsińska 15, dom obok, ul. Potułkały i ul. Kwitnącej Łąki -czwartek, 15 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Czekoladowa, ul. Gronowa i ul. Rosochata 53 i 55 -piątek, 16 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Zapłocie (od ul. Przyczółkowej do ul. Drewny) i ul. Drewny -sobota, 17 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od nr 22 do 42 włącznie i ul. Waflowa -sobota, 17 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

ul. Andrutowa, nr od 1, 1 z literkami, do 1S włącznie -poniedziałek, 19 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Andrutowa, nr od 3 do 3 z literkami, nr 4, 6 i 6A -wtorek, 20 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Andrutowa , nr od 5 do 15 włącznie - czwartek, 22 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa (numery parzyste), od nr 44 do 58 włącznie -piątek, 23 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa, numery nieparzyste, od nr 35 do 59 włącznie -sobota, 24 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

ul. Przyczółkowa, numery nieparzyste, od nr 61 do 79 włącznie -sobota, 24 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

Osiedle „Patio” na Zapłociu - od poniedziałku do piątku włącznie, od 26 do 30 stycznia włącznie (w poniedziałek, czwartek i piątek (dwóch księży), we wtorek i w środę ( jeden ksiądz).

ul. Przekorna -sobota, 31 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

ul. Warszawska 143, 161 i 163, ul. Opieńki, ul. Maślaków, ul. Rydzowa -wtorek, 3 lutego, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

ul. Kremowa, nr od 3 do 14 włącznie -środa, 4 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

ul. Kremowa, nr od 15 do 36 oraz nr 38, 40, 42, 46 i 48 -czwartek, 5 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

ul. Kremowa, nr 37, 47 i pozostałe do nr 65 włącznie -piątek, 6 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, os. Ogrody Bielawy -sobota, 7 lutego, od godz. 10.00 (trzech księży).

Os. Konstancja -od poniedziałku do piątku włącznie, od 9 do 13 lutego włącznie, od godz. 17.00 (w poniedziałek, czwartek i w piątek - dwóch księży, we wtorek i środę - jeden ksiądz).

Będziemy wdzięczni za przysłanie pojazdów w wyżej wymienionych terminach.

Plan „kolędy” może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas.
 

Dalszy ciąg planu wizytacji duszpasterskiej parafian zostanie wydrukowany w styczniowym numerze „Wiadomości Powsińskich”.

 

Kronikę, dział „Z życia parafii” oraz kalendarz duszpasterski opracował ks. Jan Świstak

 

ZIMOWISKO DLA DZIECI W WITOWIE W DNIACH 17 – 24.01.2015 r.

 Zapraszamy dzieci w wieku od 4-ej klasy szkoły podstawowej. Sprawdzone miejsce u życzliwych Sióstr, które bardzo serdecznie nas przyjęły i świetnie przygotowany stok Jagny Marczułajtis (WitówSki) to gwarantują nam dobry odpoczynek i zabawę. Po przedpołudniowych zjazdach na nartach, popołudniami będziemy zwiedzać Zakopane i korzystać różnych atrakcji regionu. Wieczory zagospodarujemy wspólnymi konkursami, zabawami i zadaniami dla dzieci. Koszt orientacyjny to 1100 zł. Zachęcamy Dobroczyńców z naszej parafii o wsparcie wyjazdu każdą kwotą; pozwoli to obniżyć koszty dzieci (rok temu spadł ona aż do 900 zł). Istnieje możliwość przekazania dofinansowania dla konkretnego dziecka.

Szczegóły i zapisy u ks. Grzegorza.
                   Spotkanie organizacyjne – niedziela 14.12 o godz. 19.30 w sali parafialnej
.

 
 
Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:         89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawydotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz- Dynowska, Tomasz Wyszyński.

Nakład: 350 egz.