Sakramenty i sakramentalia

CHRZTY

Odbywają się w każdą niedzielę miesiąca (z pominięciem pierwszej i czwartej) na Mszy o godz. 12.00

Dziecko do chrztu powinno zostać zgłoszone na dwa tygodnie przez planowanym chrztem. Rodzice w trakcie zgłaszania dziecka muszą posiadać wszystkie niezbędne dokumenty (wykaz dokumentów zamieszczony poniżej).
Wymagane dokumenty:
 • Akt urodzenia z USC.
 • Świadectwo ślubu kościelnego.
 • Zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności ojca czy matki chrzestnej.
 • Zgodę na chrzest własnego proboszcza, w przypadku zamieszkania w innej parafii.
 • W przypadku małżeństw nie sakramentalnych potrzebna jest rozmowa duszpasterska oraz ewentualne pisemne zobowiązanie rodziców o katolickim wychowaniu dzieci.
Kto może być ojcem lub matką chrzestną:
 • Osoba bierzmowana powyżej 16 lat.
 • Osoba wierząca i gorliwie praktykująca.
Nie mogą zostać chrzestnymi:
 • Osoby niepraktykujące.
 • Osoby bez sakramentu bierzmowania.
 • Osoby żyjące w związku nie sakramentalnym.
Co należy przynieść na chrzest dziecka:
 • Białą szatę (może być czysta biała chusteczka)
 • Świecę.
 • Kartkę od spowiedzi

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 • Komunia św. - Roczne przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się w trzeciej klasie. Spotkania zasadniczo odbywają się 1 raz na miesiąc w niedzielę. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 17 września po Mszy św. o godz. 10.30 (czyli około 11.30) w salce katechetycznej naprzeciwko kościoła. Dalsze informacje na spotkaniu.

BIERZMOWANIE

 •  Przygotowanie do bierzmowania trwa ponad rok. Rozpoczyna się we wrześniu 2017 r., a kończy się w listopadzie następnego roku. Pierwsze spotkanie dla nowych kandydatów chcących rozpocząć przygotowanie do bierzmowania z I klas liceum i ich rodziców odbędzie się w 4 niedzielę miesiąca 24 września o godz. 19.00 w salce katechetycznej. Pozostałe informacje przekazywane będa na kolejnych spotkaniach.


MAŁŻEŃSTWO

Przed planowanym ślubem należy:
 • ustalić termin ślubu w kancelarii;
 • uczestniczyć w kursie dla narzeczonych;
 • zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego w celu badania kanonicznego narzeczonych;
Wymagane dokumenty w momencie zgłoszenia się na badanie kanoniczne narzczonych (na 3 misiące przed planowaną datą ślubu):
 • metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania (nie dłuższą niż trzy miesiące);
 • ostatnie świadectwo szkolne potwierdzające udział w katechizacji;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego.
Do spisania aktu ślubu należy przygotować:
 • zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego;
 • potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej, dokonanej przynajmniej miesiąc przed ślubem;
 • świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych;
 • dane personalne świadków;
 • w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii - licencję z parafii zamieszkania;
 • w przypadku małżeństw nie konkordatowych - narzeczeni i świadkowie podpisują dokumenty w kancelarii w czasie spisywania aktu ślubu.

KATECHIZACJA NARZECZONYCH

Szczegółowy rozkład kursów przedmałżeńskich oraz adresy poradni rodzinnych znaleźć można w internecie, na stronie:
http://www.archidiecezja.warszawa.pl/duszpasterstwo/duszpasterstworodzin/przygotowaniemalzenstwo/

SĄD METROPOLITALNY WARSZAWSKI

Poradnia prawna w sprawach małżeńskich czynna w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 11.00 – 13.00. Adres: ul. Nowogrodzka 49, tel. (022) 628 53 06

POGRZEB KATOLICKI

Do przygotowania pochówku potrzebna jest przede wszystkim „karta zgonu” podpisana przez lekarza (na odwrocie wypełniona przez USC), a także pisemne zaświadczenie kapłana o udzielonych przed zgonem sakramentach. Jeśli pogrzeb ma się odbyć w parafii innej niż parafia zamieszkania osoby zmarłej, należy również uzyskać zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na katolicki pochówek. Do pochówku jest też potrzebny dokument stwierdzający prawo do grobu, w którym osoba zmarła ma zostać pochowana.