Kapłani

  Proboszcz: Ks. kanonik Lech Sitek
e-mail: [email protected]
telefon: 0-22 648 38 46

Wikariusz: Ks. Mikołaj Derentowicz

Rezydent: Ks Grzegorz Demczyszak