Wyszukiwarka wiadomości

[1]
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Styczeń 2019

NOWY 2019 ROK – Z DUCHEM ŚWIĘTYM

ROZMOWA Z O. JÓZEFEM ŁASKIM, KAPUCYNEM Z KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. MIODOWEJ W WARSZAWIE


PRYMAS POLSKI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - KALENDARIUM ŻYCIA CZ. X

27 LAT RADIA MARYJA

CHARYTATYWNY KIERMASZ ADWENTOWY 2018 – FOTOREPORTAŻ

Z ŻYCIA PARAFII

KRONIKA PARAFII GRUDZIEŃ 2018

Z ŻYCIA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA STYCZEŃ 2019


Rok 2018 dobiegł końca i powitaliśmy NOWY 2019 ROK. W imieniu Redakcji Wiadomości Powsińskich chciałam złożyć wszystkim czytelnikom naszego miesięcznika serdeczne życzenia Noworoczne.

Życzymy, aby w całym 2019 r. towarzyszył Wam Duch Święty. Przynosi On 7 darów: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Dary te pomagają nam, aby być bliżej Jezusa, byśmy byli do Niego bardziej podobni. Dzięki nim możemy stać się lepszymi ludźmi, możemy otworzyć się na innych, na tych najbliższych w rodzinach i na tych nieco dalej np. w życiu zawodowym. Te dary poprowadzą nas w naszym życiu, przyniosą nam wszystko, co tak naprawę w życiu najważniejsze, miłość, dobro, pokój, po prostu szczęście.

Metropolita Ignatios na ekumenicznego zjeździe w Uppsali w 1968 r. powiedział: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”. Zatem niech w tym Nowym 2019 Roku towarzyszy nam modlitwa do Ducha Świętego – jest to modlitwa, którą Jan Paweł II odmawiał codziennie a nauczył się jej od swojego taty.

„Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:

Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.

Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.

Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.

Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.

Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi, jako na braci, a na Kościół, jako miejsce Twojego działania.

Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.”

Agata Krupińska oraz Redakcja Wiadomości Powsińskich
Z Ojcem Józefem Łaskim, rozmawiamy o Adwencie, czasie przygotowania na przyjście na świat Dzieciątka Jezus oraz o rekolekcjach adwentowych, które poprowadzi w naszej parafii.


Agata Krupińska: Czy mógłby Ojciec powiedzieć nam kilka słów o sobie? Jak pojawiło się Ojca powołanie i dlaczego wybór padł na zgromadzenie Kapucynów? Czym na co dzień się Ojciec zajmuje?

O. Józef Łaski: Urodziłem się i wychowałem w wielodzietnej rodzinie katolickiej. Byłem ministrantem. Pochodzę z parafii Odrzywół oddalonej kilkanaście kilometrów od Klasztoru Braci Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, żywo oddziałującego na okolicę. Ten Klasztor był dla mnie, jako chłopca, miejscem pociągającym. Jako chłopiec uczestniczyłem we Mszy świętej prymicyjnej mojego kuzyna z Zakonu Kapucynów. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w Niższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą i tak to się zaczęło.

W Zakonie pełniłem różne obowiązki, m. in.: wicerektora naszego Wyższego Seminarium Duchownego, magistra nowicjuszy, sekretarza i ekonoma prowincjalnego, wikariusza prowincjalnego, dyrektora Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, proboszcza, gwardiana a ostatnio budowniczego Kuchni i jadłodajni dla bezdomnych w Warszawie.

AK: Adwent – czym ten okres powinien być dla osoby wierzącej – katolika? Czy narodziny Dzieciątka Jezus w stajence, to jedynie legenda, czy też historia prawdziwa, choć wiekowa?

O.J.Ł: Adwent to czas oczekiwania, z nadzieją, na Pana. Pomoc do zatrzymania się w wirze życia, do refleksji nad sensem życia i powołaniem do szczęśliwej wieczności. To streszczenie ziemskiego życia, które jest krótkie i szybko przemija. Narodziny Jezusa Chrystusa są faktem historyczny, a dla wierzących wydarzeniem zbawczym, zawsze aktualnym.

AK: Okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia to również czas niebywałej konsumpcji. Co zrobić abyśmy nie zagubili się w szale zakupów prezentów, obniżek cenowych (Black Friday), sprzątania, gotowania?

O.J.Ł: Warto zatrzymać się, dać sobie trochę czasu i nabrać dystansu. Adwent przeżywany po katolicku przychodzi nam z pomocą przez Roraty, rekolekcje, spowiedź, większą troskę o wierność modlitwie codziennej, refleksję nad Słowem Bożym. Próbować odnaleźć hierarchię wartości: Bóg, człowiek a potem wszystkie sprawy i rzeczy. A wszystko w służbie zbawienia.

AK: Co mogą nam dać rekolekcje? Dlaczego powinniśmy w nich uczestniczyć? Czy same rekolekcje wystarczą, aby być przygotowanym na przyjście Emanuela, na czas Świąt Bożego Narodzenia? Jak powinniśmy traktować rekolekcje i jak podejść do naszego udziału w nich?

O.J.Ł: Rekolekcje stanowią pomoc do zatrzymania się, do refleksji i powrotu do codzienności ale z pogłębionym spojrzeniem wiary. Maszyny i urządzenia potrzebują przeglądów i napraw a co dopiero człowiek? Warto w nich uczestniczyć aby nie pozwolić się zwieść myśleniu tego świata. Rekolekcje są pomocą dla duchowego przygotowania. Przygotowanie zewnętrzne, rodzinne jest potrzebne i nabiera wartości z duchowego przygotowania. Rekolekcje, aby spełniły swoje zadanie, powinniśmy przeżywać z wiarą.

AK: Na co głównie chciałby Ojciec zwrócić uwagę podczas naszych parafialnych rekolekcji?

O.J.Ł: Na pełniejsze otwarcie się na obecność Boga w naszym życiu. Na pogłębienie świadomości, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i powołani aby żyć w mocy Bożego Ducha, wydając Jego owoce. Od Maryi, tej tęskniącej w naszym sanktuarium, chcemy uczyć się wiary, miłości i zjednoczenia z Chrystusem naszego życia, będącego świadectwem doświadczania miłości Pana Boga w codzienności.

AK: Ojcowie kapucyni wspierają ubogich i bezdomnych m.in. wszyscy potrzebujący mogą otrzymać gorący, treściwy posiłek w przyklasztornej jadłodajni na ul. Miodowej. Czy my również w okresie Adwentu w sposób szczególny powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń do potrzebujących? Czy to również powinno stanowić element naszych przygotowań do Świąt?

O.J.Ł: Troska Kościoła o biednych towarzyszy głoszeniu Ewangelii od samego początku. Adwent, oczekiwanie na Narodzenie Boga – Człowieka, stanowi pomoc w odkrywaniu obecności Pana Boga w bliźnim, a zwłaszcza temu potrzebującemu pomocy. Wszystko co mamy jest darem od Boga dla nas i dla bliźnich. Przygotowując się do przeżycia Świąt warto podzielić się składając dziesięcinę na rzecz bardziej potrzebujących od nas.

Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za czas poświęcony na nasz wywiad.

Z O. Józefem Łaskim rozmawiała Agata Krupińska
W dniu 31 maja 1981 r., odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Prymasa. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Kardynał Agostino Casaroli, watykański sekretarz stanu. Trumna z ciałem śp Prymasa Tysiąclecia spoczęła w warszawskiej Katedrze św. Jana, gdzie biskup Jerzy Modzelewski odczytał duchowy testament zmarłego.

„W imię Trójcy Przenajświętszej, Pana mojego Jezusa Chrystusa, przez przyczynę Bogurodzicy Dziewicy, Królowej Polski i zwycięskiej Wspomożycielki Jasnogórskiej. Świadom, że przyszła godzina moja, gdy mam wracać do Ojca, od którego otrzymałem życie na ziemi, składam to wyznanie pełnej gotowości i uległości dziecka Bożego w formie mojego testamentu.

Pracując dla Kościoła Chrystusowego, muszę wyznać, że zawsze doznawałem pełnego zrozumienia w trudnych sytuacjach Kościoła w Polsce od Ojca Świętego Piusa XII i Pawła VI. Nigdy nie usłyszałem od nich najmniejszej przygany, ani też krytycznej oceny naszej pracy. Natomiast zawsze budowały mnie przedziwny szacunek i miłość, z jaką odnosili się Papieże do Kościoła w Polsce, do biskupów, kapłanów i do mnie. Wiem, że zawsze ufali Kościołowi polskiemu, chociaż nie mogli niektórych naszych postulatów spełnić. Piszę to, dlatego, bo wiem, że w Polsce istnieje biblioteka politycznych publikacji, które zniekształcają właściwy obraz rzeczywistości.

Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb. Chciałem bronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją…, przed nienawiścią społeczną…, przed rozwiązłością… Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować Naród przez Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości – na nowe milenium. Gorąco pragnę, by Naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom. W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość…

Przekonany o doniosłości przemian społecznych, służyłem bezinteresownie przez wiele lat warstwom robotniczym, zwłaszcza przez pracę kulturalno – oświatową w duchu społecznych encyklik Papieży. Uważam, że pomimo przemian ustrojowo – politycznych dzieło to nie zostało jeszcze dokonane… Ufam jednak, że zdrowy ruch osobowości ludzkiej zwycięży w tej walce o godność i wolność człowieczeństwa.

[…] Nie traciłem jednak wiary w to, że wielu ludzi, realizujących tzw. przebudowę, działało w dobrej wierze lub zmuszeni układem sił politycznych od nich niezależnych. Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo prawdzie, jako więzień polityczny przez trzyletnie więzienie i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich rodaków sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali.

* * *

Korząc się u stóp Świętej Bożej Wspomożycielki mojej, Bogurodzicy Dziewicy, Pani Jasnogórskiej, której służyłem, jako niewolnik oddany Jej w więzieniu w Stoczku Warmińskim dnia 8 grudnia 1953 r., najpokorniej proszę Ucieczkę Grzeszników, aby była mi Orędowniczką przed tronem Trójcy Świętej. Amen.

Jasna Góra, dnia 15.VIII.1969 R. P. + Stefan Kardynał Wyszyński

Prymas Polski

Niewolnik Maryi „

* * *

„Drodzy Bracia i Siostry”

Do całego, tak bardzo mi drogiego Kościoła, który jest na polskiej Ziemi.

Do jego Pasterzy i Wiernych, do wszystkich, których śmierć Prymasa Polski, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, napełnia bólem i smutkiem, do Was, którzy teraz, w godzinę Jego pogrzebu w „Nieujarzmionym Mieście” otaczacie tę trumnę miłością i modlitwą, którzy zgromadziliście się, aby Jego niezłomnego Ducha, silnego Bogiem, oddać Niebieskiemu Ojcu, a umęczone ciało złożyć w przesiąkniętej krwią polskiej, warszawskiej ziemi, aby w czasie przyjścia Chrystusa przyodziało się w niezniszczalność, do Was wszystkich pragnę skierować to bodaj krótkie słowo. Piszę je z najgłębszej potrzeby serca i wiary. Nie mogę złożyć tego świadectwa tak, jakbym chciał. Ufam, że Bóg przywróci mi siły i da stosowną okazję, abym to mógł uczynić tak, jak czuję.

Pragnę, abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, w godzinie smutku i bólu, ale także większej jeszcze nadziei i ufności, pragnąłem być z Wami i osobiście oddać Księdzu Prymasowi ostatnią posługę. Bóg zdecydował inaczej. Niech będzie błogosławione Jego święte Imię. Łączę się z Wami w cierpieniu i modlitwie, w przyjęciu woli Boga i w nadziei. W moim imieniu jest obecna wśród Was Delegacja Stolicy Apostolskiej, której przewodniczy Sekretarz Stanu, Kardynał Agostino Casaroli.

Pozwólcie, że w obecnym momencie przytoczę tylko słowa, które wypowiedziałem w warszawskiej Katedrze w czasie mojej pielgrzymki do Ojczyzny:

„Ksiądz Prymas stał się szczególnym… zwornikiem. Zwornik jest tym, co tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentu budowli. Ksiądz Prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego własna siła. Ksiądz Prymas uczy od trzydziestu kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że dzięki Maryi można najskuteczniej stawać się zwornikiem Kościoła.

Tego uczy życie i posługiwanie Prymasa Polski.

Jest On zwornikiem Kościoła Warszawskiego. I jest zwornikiem całego Kościoła w Polsce. Na tym polega Jego opatrznościowa misja od trzydziestu z górą lat. Pragnę temu dać wyraz u początku mojej pielgrzymki tu, w stolicy Polski i pragnę za to jeszcze raz z całym Kościołem i Narodem podziękować Trójcy Przenajświętszej”.

Bolesną jest rzeczą – odczuwają to wszyscy, – że nadeszła już chwila, kiedy niektóre słowa trzeba by wypowiadać w czasie przeszłym. Tym bardziej, że zawołał Go Bóg do siebie w momencie, w którym, po ludzku sądząc, tak bardzo był potrzebny Kościołowi, kiedy tak bardzo był potrzebny Ojczyźnie i Narodowi.

Kościół w Polsce i ja z nim, przyjmuje niezgłębione wyroki Opatrzności z wiarą, która rodzi pokój, wszelaki pokój, pewność i pogodę ducha. Cierpienie nasze dołączamy do Chrystusowej ofiary, aby dopełnić „braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24), i razem z nią składamy je w Duchu Świętym Odwiecznemu Ojcu.

Matka Chrystusa, Ta, której serce przeniknął miecz boleści, Częstochowska Pani o zranionym obliczu, nas nie opuści.

Drodzy Bracia i Siostry!

Nawiązując do czcigodnej tradycji liturgicznej Kościoła, która pogrzeb katolicki niejako przedłuża i rozciąga na trzydzieści dni, proszę Was, aby żałoba po śmierci nieodżałowanego Prymasa Tysiąclecia trwała w Kościele Polskim przez właśnie taki czas. Niech te trzydzieści dni będą w Polsce okresem szczególnej modlitwy, pokoju, skupienia i refleksji. Módlmy się. Módlmy się jedni za drugich. Polecajcie Bogu duszę świętej pamięci Kardynała Stefana, Prymasa Polski. Módlcie się za Ojczyznę, za Kościół w niej, za cały Kościół, za świat. Módlcie się za mnie, niegodnego sługę Chrystusa i Jego widzialnego zastępcę. A przedmioty Waszej modlitwy uczyńcie przedmiotem refleksji, głębokiej narodowej medytacji. Szczególnym przedmiotem takiej medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, świętej pamięci Kardynała Wyszyńskiego, Jego Osobę, Jego naukę, Jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry Pasterz wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością Pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na swój sposób tak, jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości. Ból Wasz niech przemienia się w nadzieję.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

Witaj Królowo Polski, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Do Ciebie wołamy. Zwróć na nas Twoje miłosierne oczy. Ukaż Jemu, który tak bezgranicznie Ci zawierzył, Twojemu szczególnemu słudze, zmarłemu Prymasowi Polski, i ukaż Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego.

Błogosławię Was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rzym, Stolica Apostolska, dnia 28 maja 1981 r. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.”

Jan Paweł II Papież

Dnia 7 lipca 1981 r., ukazał się komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski. „Rada Główna Episkopatu Polski podaje niniejszym do wiadomości, że Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski, Biskupa Józefa Glempa, dotychczasowego ordynariusza warmińskiego”.

Bp Bronisław Dąbrowski - Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

Kard. Franciszek Macharski - Wiceprzewodniczący Konferencji

Episkopatu Polski

Opracował Krzysztof Kanabus
Radio Maryja powstało w Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8.12.1991 r. Jak twierdzi twórca tej rozgłośni Ojciec Tadeusz Rydzyk: rozwija się ono dzięki Panu Bogu i ofiarnym ludziom – Apostolskiej Rodzinie Radia Maryja. „Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy…”. Macie wiele do zrobienia w Polsce przez modlitwę codzienną, przez wpływ na Rodziny, wpływ na młodzież…” – mówił do Rodziny Radia Maryja Jan Paweł II.

Wzmocniona tymi słowami, a także zachęcona przez ks. Bogdana Jaworka i członków naszego Powsińskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja, dołączyłam wraz z koleżanką Zosią Brodą do pielgrzymki z Wilanowa, zorganizowanej w dniu 1 grudnia 2018 r. przez p. Krystynę, długoletnią, wierną toruńskim działaniom, założycielkę Koła Radia Maryja i członka Akcji Katolickiej w Wilanowie.

Przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II powitał nas wraz z ekipą Telewizji Trwam Ojciec Janusz i dlatego miałyśmy okazję przesłać serdeczne pozdrowienia naszym powsińskim księżom, siostrom zakonnym, rodzinom oraz wszystkim parafianom. Zarówno świątynia jak i ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła II wywarły bardzo pozytywne wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy zobaczyli to wspólne dzieło po raz pierwszy.

Na główne uroczystości modlitewne i artystyczne udaliśmy się do Hali Sportowo-Widowiskowej. Tam w obecności księży arcybiskupów, biskupów, kapłanów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych oraz tysięcy pielgrzymów z całej Polski i zagranicy, dziękowano za rozgłośnię i dzieła przy niej powstałe. W wystąpieniach przedstawicieli kościoła i rządu, w przesyłanych listach, a także podczas niezwykłego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz występu chóru i orkiestry symfonicznej, nie zabrakło wątków patriotycznych, nawiązujących do 100-lecia Odzyskania Niepodległości, jak i do aktualnej sytuacji etycznej oraz społeczno-politycznej. Ponieważ zawsze staram się skupić na przekazywanym słowie, przytoczę niewielki fragment homilii abp Andrzeja Dzięgi… ”Bóg jest Miłością - cały jest sercem. Jest Panem – dlatego wobec tych, którzy uznają Go za Pana, może okazać miłosierdzie. Patrzy i czeka... O, Polsko, co Ty robisz z sercem otrzymanym od Chrystusa? Czemu zabijasz serce? Nie zabijajcie serc, także tych maleńkich pod sercem matki, one mają prawo żyć pod tym sercem. Maleńki człowiek najpierw cały jest sercem. Słyszycie to politycy polscy? Państwo, które świadomie pozwala na zabijanie własnych dzieci, jest państwem bez przyszłości. Gdy serce woła – to zawsze woła - o dziś, o już. Kochani politycy polscy, nie patrzcie na daleki świat, który stoi na granicy szaleństwa. Miejcie serce”…

Warto też zacytować, chociaż niewielki urywek listu Prezydenta Andrzeja Dudy: „Tegoroczny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniał nam okoliczności, w których nasi pradziadowie odnieśli ów bezprzykładny sukces oraz niełatwe początki odrodzonej Rzeczypospolitej…. W tym szczególnym kontekście historycznym kolejny jubileusz Radia Maryja jest sposobnością, aby przypomnieć zmagania, które musieli niegdyś toczyć jego założyciele, entuzjazm i wsparcie najpierw tysięcy, a później milionów słuchaczy w Polsce i na całym świecie, a następnie wzrost tej unikalnej w skali Europy oddolnej inicjatywy społecznej. To okazja, żeby raz jeszcze z należytym szacunkiem i podziwem wskazać na pozytywną twórczą siłę, jaką jest pragnienie prawdy, sprawiedliwości, wiary i nadziei, poszanowanie ludzkiej i obywatelskiej godności każdego z nas oraz wola odnalezienia się w autentycznej solidarnej wspólnocie, ufundowanej na nieprzemijających wartościach chrześcijańskich i patriotycznych… Właśnie tego ducha nam dzisiaj potrzeba. Znów nastał, bowiem czas głębokich przemian. Jesteśmy świadkami i uczestnikami zmagań o nowe oblicze Polski i świata”.

Te piękne, wspólne duchowe przeżycia oraz powyższe i inne usłyszane ważkie słowa, wracają jak bumerang, zmuszają do refleksji i działania. Rozpoczął się Nowy 2019 Rok, pełen wyzwań dla wszystkich, tworzących wspólnoty rodzinne, duchowe i narodowe.

Szczęść Boże na każdy dzień.
Teresa Gałczyńska
Agata Krupińska
CHRZTY:

2 XII – Franciszek Jan Będkowski

9 XII – Kazimierz Jan Bartkiewicz


Nowoochrzczone dzieci, ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w matczyną opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY:

8 XII – Krzysztof Piotr Raczyński – Dorota Monika Borowiec

22 XII – Bartosz Miłosz Sroka – Kinga Biernacka


Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych i stałej pomocy Maryi Tęskniącej Powsińskiej.

POGRZEBY:

3 XII + Krystyna Zgieb l. 89 (z Warszawy)

6 XII + Sebastian Mikołaj Jabłoński l. 43 (z Warszawy)

14 XII + Zbigniew Jerzy Kolbiński l. 67 (z Warszawy)

18 XII + Czesław Paczuski l. 89 (z Warszawy)

19 XII + Lilianna Ziomek l. 72 (z Bielawy)

21 XII + Zygmunt Budyta l. 68 (z Bielawy)

21 XII + Witold Józef Młynarczyk l. 78 (z Bielawy)

28 XII + Andrzej Dariusz Jakubowski l. 66 (z Warszawy)


Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Kronikę opracował ks. Stanisław Podgórski
POŚWIĘCENIE RELIKWIARZA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie otrzymało relikwie Świętego Jana Pawła II w dniu 21 lutego 2013 r. Ten szczególny dar przekazał proboszczowi Lechowi Sitkowi i przedstawicielom Bractwa Trójcy Przenajświętszej kardynał Stanisław Dziwisz, na specjalnej audiencji w rezydencji arcybiskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3.

Uroczyste wprowadzenie relikwii (kropla krwi Św. Jana Pawła II, umieszczona w szklanym naczynku, specjalnie oprawiona) do naszego kościoła, odbyło się 7 kwietnia 2013 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęła się ich peregrynacja na Kępie Okrzewskiej, potem w Bielawie, a następnie w Powsinie.

Na prośbę wiernych, w tym przedstawicielki Bractwa Jana Pawła II, w dniu 9 grudnia 2018 r. został poświęcony ołtarz Świętej Rodziny. Właśnie w antepedium tego ołtarza uroczyście umieszczono mini sarkofag, wykonany przez znanego w okolicy kamieniarza Grzegorza Świerczewskiego. W tym misternie wykonanym sarkofagu, na małej białej poduszeczce, wykonanej w drewnie przez naszego parafianina Tadeusza Brodę, położono relikwie Świętego Jana Pawła II.

Zapraszamy do sanktuarium wszystkich, komu postać naszego Wielkiego Rodaka jest szczególnie bliska, żeby za pośrednictwem Matki Bożej Tęskniącej i Patrona rodzin Świętego Jan Pawła II, wypraszać niezbędne łaski dla najbliższych, naszej Ojczyzny i jakże niespokojnego świata.

Teresa Gałczyńska

RORATY 2018

RORATY 2018 odbywały się pod hasłem: „Z DUCHEM TWOIM”. W roku poświęconym w Kościele Duchowi Świętemu przybliżały one uczestnikom spotkań adwentowych Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. Przez przykład postaci biblijnych dzieci poznawały dary Ducha Świętego, a przez historie ludzi bardziej nam współczesnych - Jego owoce, m.in. męstwo Gedeona, pobożność Dawida, dar rady u Mojżesza, mądrość Józefa Egipskiego oraz radość Helenki Kmieć, wolontariuszki misji w Boliwii; dobroć i uprzejmość Carla i Alberta, dwóch przyjaciół; wierność Chiary Corbella Petrillo.

Poranne spotkania rozpoczynały się już o godz. 6.30 śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w których brały udział także dzieci. Każdego dnia stawiała się grupa 19 dzieci i kilkanaścioro, które przybywały w wybrane dni. Każde słowo na porannej Eucharystii Ks. Stanisław Podgórski kończył modlitwą o dary lub owoce Ducha Świętego. Najmłodsi nauczyli się także piosenki roratniej. A po modlitwie, coś dla ciała - poczęstunek w salce parafialnej, nad którym czuwali dorośli. W sobotę 22 grudnia, podczas podsumowania rorat, wszyscy młodzi uczestnicy zostali obdarowani upominkami.
s. Jolanta Czarnata


SZOPKA 2018

Z racji, że są nowe figury ufundowane przez rodziców dzieci komunijnych, padła propozycja przygotowania nowej szopki. Temat chętnie podjęli panowie: Tadeusz Broda i Tadeusz Kondraciuk. Ostatecznie przeszedł projekt pana Brody. Siostra Norberta, zakrystianka, tak mówi o tegorocznej dekoracji: „Ta szopa wykonana jest z naturalnych elementów, nie upiększonych, w naturalnym kształcie i robi wrażenie starej szopy sprzed lat, a figury Świętej Rodziny są nowe, dostojne, pozłacane. To tak jakby autor chciał zostawić przesłanie, że Boży Majestat schodzi na ziemię, do człowieka takiego, jakim on jest, także ze swoją nędzą”.

s. Jolanta Czarnata

JASEŁKA

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Powsinie zostały wystawione BAJKOWE JASEŁKA. Do szopki, gdzie narodził się Zbawiciel, przybyły, oprócz aniołów, pasterzy i Mędrców, postacie z bajek: Calineczka, Kopciuszek, Dziewczynka z zapałkami, Pinokio, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja i Królowa Śniegu. Każda z tych postaci, składając dar małemu Jezusowi, skierowała słówko z przesłaniem do Dzieciątka i do publiczności.

Królowa Śniegu:

„Moje serce z lodu nigdy nie kochało

Ale coś dziwnego dzisiaj z nim się stało

Chyba odtajało... bo wyraźnie bije

A ja wreszcie czuję, że naprawdę żyję

Jezuniu Maleńki ileż w Tobie mocy!

Kto wie, co się jeszcze wydarzy tej nocy?”

W Jasełkach wzięli udział uczniowie klasy 2A, z których część jest naszymi parafianami. W styczniu chcemy to przedstawienie pokazać w naszej parafii.

s. Jolanta Czarnata


INTENCJA MODLITW NA STYCZEŃ:

Za chrześcijan podzielonych na różne odłamy, aby nastąpiło wśród nich

przebaczenie i pojednanie


06 I NIEDZIELA: UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Podczas każdej Mszy św. w niedzielę obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy, którą naznaczymy nasze mieszkanie na znak, że mieszkają w nim chrześcijanie.

Ofiara za kredę i kadzidło przeznaczona jest na fundusz ministrancki. Bóg zapłać.

Taca przeznaczona jest na misje.

13 I NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Dziś kończy się okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły, który trwać będzie długo w tym roku, bo aż do wtorku 5 marca przed środa popielcową.

Od jutra czytania bierzemy z III tomu lekcjonarza mszalnego „Rok C”.

Centrum Kultury Wilanów i Wilanowskie Towarzystwo Chóralne zapraszają w dniu dzisiejszym na XVI Wieczór Kolędowy, początek o godz. 15:30 w sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. W programie kolędy i pastorałki w wykonaniu chórów warszawskich. Serdecznie zapraszamy na koncert.

17 I CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA

Był to egipski pustelnik, opat i ojciec pustyni; tradycyjnie uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej z odmian ruchu monastycznego. Żył w III w. po Chr.

18 I PIĄTEK. ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Po Soborze Watykańskim II (1963-1965) Kościół katolicki w sposób zdecydowany wkroczył na drogę poszukiwania jedności wśród chrześcijan. Ekumenizm oznacza troskę o zjednoczenie chrześcijan. Należy szukać tego, co nas łączy, ale zarazem mieć świadomość różnic między Kościołem Katolickim, a innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Ekumenizm to nie irenizm, czyli pogląd dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych. Jako katolicy mamy głosić innym, że pełnia zbawienia jest w Kościele Katolickim. Kościół posiada depozyt 7 sakramentów świętych, z których poza prawosławiem, inne wyznania w większości przyjmują chrzest. Prawosławni przykładowo nie uznają prymatu papieża. Katolik, zatem ma być misjonarzem i starać się pokazywać piękno Kościoła Katolickiego.

19 I SOBOTA WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA,

BISKUPA

Św. Józef Sebastian Pelczar – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski w latach 1899–1900, biskup diecezjalny przemyski w latach 1900–1924, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, święty Kościoła katolickiego. W latach 1882–1883 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Msza św. sanktuaryjna o godz. 18: 00 w intencjach zbiorowych. Poprzedzi ją różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17:30.

20 I 2. NIEDZIELA ZWYKŁA

Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o godz. 16.00. (przełożona wyjątkowo na 3 niedzielę miesiąca z racji koncertu kolęd)

21 I PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Patronka dzisiejszego dnia św. Agnieszka, poniosła śmierć męczeńska 21 stycznia 304 r. w Rzymie. Była bardzo młoda. Oddała swoje życie za wiarę i w obronie dziewictwa. Jej imię jest w Polsce bardzo popularne. Dzisiejszym solenizantkom składamy serdecznie życzenia wszystkie najlepszego o Pana Boga i od ludzi.

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. Jest to okazja do modlitwy za nasze babcie oraz do złożenia im życzeń i podziękowań.

22 I WTOREK, ŚW. WINCENTEGO PALLOTIEGO, KAPŁANA

Św. Wincenty Pallotti był założycielem Stowarzyszenia Apostolatu Katolickiego (SAC) zwanego w Polsce pallotynami.

W dniu dzisiejszym przypada Dzień Dziadka. Zachęcamy do pielęgnowania tradycji rodzin wielopokoleniowych.

23 I ŚRODA.

Dzisiaj przypada 6. rocznica śmierci śp. kardynała Józefa Glempa, arcybiskupa warszawskiego, prymasa Polski. Z tej racji w bazylice Archikatedralnej na Starym Mieście w Warszawie, o godz. 19:00 zostanie odprawiona Msza św., której będzie przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz.

24 I CZWARTEK ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Św. Franciszek Salezy był biskupem Genewy. Poświęcił się działalności misyjnej w Szwajcarii, by nawracać na katolicyzm kraj zdominowany przez kalwinów. Bronił katolicka wiarę słowem i licznymi pismami, a przede wszystkim przykładem życia chrześcijańskiego. Św. Franciszek Salezy zmarł wyczerpany nadmierną pracą, 28 grudnia 1622 roku, mając zaledwie 55 lat. Jest on patronem dziennikarzy i ludzi pióra.

25 I PIĄTEK - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Dzisiaj kończy się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

26 I SOBOTA - WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA

Dzień po święcie Nawrócenia św. Pawła, Kościół wspomina w liturgii dwóch jego współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. Tradycja przypisuje św. Paw³owi dwa listy do Tymoteusza oraz jeden do Tytusa, które wchodzi w skład Nowego Testamentu. Bibliści nazywają te listy pasterskimi, ponieważ są skierowane wprost do pasterzy i poruszają duszpasterskie problemy młodego Kościoła.

Msza św. sanktuaryjna o godz. 18: 00 w intencjach zbiorowych. Poprzedzi ją różaniec w intencjach dziękczynna – błagalnych o godz. 17:30.

27 I 3. NIEDZIELA ZWYKŁA

Koło Przyjaciół Radia Maryja zbiera się na Mszy św. o godz. 9:00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Zaprasza ks. Bogdan Jaworek.

Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji TRWAM

Z racji 4-tej Niedzieli miesiąca dzisiejsza suma będzie po łacinie.

28 I PONIEDZIAŁEK WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Św. Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thomas de Aquino – filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji.

Dzisiaj z racji 28 dnia miesiąca przypada DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA ZA KORONACJĘ OBRAZU MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ – POWSIŃSKIEJ. Apel Jasnogórski godz. 21.00. Na pół godziny przed Apelem modlitwa różańcowa. Serdecznie zapraszamy do naszego sanktuarium parafian i pielgrzymów.

31 I CZWARTEK ŚW. JANA BOSKO, KAPŁANA

Patronem dnia dzisiejszego jest św. Jan Bosko, który żył w XIX wieku we Włoszech, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem wszystkie swoje siły poświęcił wychowaniu chłopców. Założył zgromadzenie salezjańskie, poświęcające się młodzieży.


LUTY

1 II PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Kapłani udadzą się do chorych z wizytą od godz. 9.00. Spowiedź rano od godz. 6.30, a po południu od godz. 17.00. Msza św. o NSPJ o godz. 18.00.

2 II PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA

PAŃSKIEGO (Matki Bożej Gromnicznej)

W Polsce kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd, usuwa się żłobki i choinki. Dzisiejsza liturgia po raz ostatni ukazuje Chrystusa, jako Dzieciątko.

Msze św. w naszym kościele o godz.: 7:00; 9:00, 16:00 i 18:00

Błogosławieństwo i poświęcenie świec, czyli gromnic przed każdą Mszą św.

02 lutego kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Dzisiaj podejmujemy szczególna modlitwę za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, w zgromadzeniach i instytutach świeckich.

Taca z jednej Mszy św. będzie przeznaczona na zakony klauzurowe o zaostrzonej regule.

Wyjazd zimowy dzieci i młodzieży po Mszy św. porannej pod kierownictwem ks. Stanisława i s. Jolanty na odpoczynek w Zakopanem. Pamiętajcie o nas!!!

3 II 4. NIEDZIELA ZWYKŁA

Z racji pierwszej Niedzieli miesiąca po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona procesją EucharystycznąWIZYTA DUSZPASTERSKA PARAFIAN - 2018/2019 r.

Jak należy przygotować się na przyjście kapłana?

Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, świece i święconą wodę z kropidłem. Wodę święconą można otrzymać w zakrystii. Jeśli mamy księgę Pisma Świętego, również kładziemy ją na stole. Sami wcześniej wybieramy krótki fragment, który ktoś z domowników przeczyta na początku wizyty kapłana.

Dzieci i młodzież szkolna wcześniej przygotują zeszyt do religii i ostatnie świadectwo ze stopniem z katechezy.

Na przyjście kapłana oczekuje cała rodzina w komplecie.

Na czas wizyty duszpasterskiej wyłączamy odbiornik radiowy i telewizyjny.

Ofiary złożone podczas „kolędy” będą przeznaczone na inwestycje związane z konserwacją i remontem naszego kościoła.


PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

Bielawa, ul. Ścienna - 7 stycznia, poniedziałek od godz. 16.00 (1 ksiądz)

Bielawa, ul. Bociania - 8 stycznia, wtorek od godz. 16.00 (2 księży)

Bielawa, ul. Okrzewska oraz Powsin, ul. Waflowa – 9 stycznia, środa od godz. 16.00 (1 ksiądz)

Bielawa, Ogrody Bielawy – 10 stycznia, czwartek od godz. 17.00 (2 księży)

ul. Przyczółkowa nr parzyste – od nr 22 do 94 - 11 stycznia, piątek od godz. 16.00 (2 księży) - od nr 22 do 58 (1 ksiądz), nr od 60 do 94 (2 ksiądz)

ul. Przyczółkowa nr parzyste od 96 do 136 - 12 stycznia, sobota od godz. 10.00 (2 księży) - (od nr 96 do 122 R – 1 ksiądz; od nr 124 do 136 – 2 ksiądz)

ul. Czekoladowa, ul. Gronowa, - 14 stycznia, poniedziałek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Przyczółkowa nr parzyste od 138 do końca – 15 stycznia, wtorek od godz. 17.00 (2 księży)

ul. Przyczółkowa (numery nieparzyste) od 35 do 67 włącznie - 16 stycznia, środa, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Przyczółkowa (numery nieparzyste) od 69 do 89 - 17 stycznia, czwartek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Przyczółkowa (numery nieparzyste) od 91 do końca – 18 stycznia, piątek od godz. 16.00 (1 ksiądz) oraz ul. Starodawna i ul. Rosochata (osiedle z literkami) - 18 stycznia, piątek od godz. 17.00 (1 ksiądz)

ul. Rosochata, Rosochata 53, 55 (także) - 19 stycznia, sobota, od godz. 10.00 (2 księży)

ul. Ruczaj i ul. Wiechy - 21 stycznia, poniedziałek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Waniliowa, ul. Drewny - 22 stycznia, wtorek, od godz. 17.00 (2 księży)

ul. Kremowa (nr 20, 23, 27, 33, 36, 38, 40, 42, 46, 48) - 23 stycznia, środa, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Kremowa (nr 37, 39, 41, 47, 50 i do końca, nr 65) - 24 stycznia, czwartek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Kremowa (nr od 3 do 19 i nr 21 z literkami) - 25 stycznia, piątek, od godz. 17.00 (2 księży)

ul. Zastruże i ul. Latoszki - 26 stycznia, sobota, od godz. 10.00 (2 księży)

ul. Andrutowa (od nr 1 do 15 włącznie, bez nr 3, 4 i 6) - 28 stycznia, poniedziałek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Dobrodzieja, ul. Lawendy - 29 stycznia, wtorek, od godz. 17.00 (2 księży)

ul. Andrutowa (nr 3, 3 z literkami, 4, 6 i 6A) - 30 stycznia, środa, od godz. 17.00 (1 ksiądz)

ul. Ponczowa - 31 stycznia, czwartek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Warszawska (w granicach naszej parafii), ul. Opieńki, ul. Maślaków, ul. Rydzowa - 1 luty, piątek, od godz. 17.00 (1 ksiądz)

ul. Przekorna (od strony lasu do nr 59 włącznie ) - 4 luty, poniedziałek, od 17.00 (1 ksiądz)

ul. Przekorna (osiedle blisko kościoła od nr 61 do końca) - 5 luty, wtorek, od godz. 17.00 (1 ksiądz)

ul. Gąsek pod Skarpą - 8 luty, piątek, od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Nowoursynowska (od nr 70 do końca do nr 80), ul. Gąsek (na Skarpie) - 11 luty, poniedziałek od godz. 16.00 (1 ksiądz)

ul. Potułkały, ul. Kwitnącej Łąki, ul. Przyczółkowa 15, Drewny 29 – 12 luty, wtorek od godz. 16.00 (2 księży)

Patio ul. Zapłocie od 10B do 10 E, od 12C do 12F, od 12 m.1 do 12 m. 12 – 13 luty, środa od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Patio ul. Zapłocie od 14E do 14L, 20C do 20F, od 24C do 24F, od 28C do 28F, od 32C do 32F – 14 luty, czwartek od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Patio ul. Zapłocie od 12A do 12B, od 14A do 14D, od 16A do 16B, od 20A do 20B, od 24A do 24B, od 28A do 28B, od 32A do 32B – 15 luty, piątek od godz. 17.00 (1 ksiądz) oraz Patio ul. Zapłocie od 40A do 40B, od 42 do 42W – 15 luty, piątek od godz. 17.00 (1 ksiądz)

ul. Zakamarek - 16 luty, sobota od godz. 10.00 (2 księży)

ul. Zapłocie (po stronie naszego kościoła do ulicy Warszawskiej) od nr 1 do 21A) – 18 luty, poniedziałek od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Patio ul. Zapłocie nr 10, 14, 16, 18A, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35B, 36, 37, 37A i 37B do 37B - 19 luty, wtorek od godz. 17.00 (1 ksiądz) oraz Patio ul. Zapłocie od nr 38 do 82 – 19 luty, wtorek od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Patio ul. Zapłocie od nr 88 do 218 - 20 luty, środa od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Patio ul. Zapłocie od nr 226 do nr 298 – 21 luty, czwartek od godz. 17.00 (1 ksiądz) oraz Patio ul. Zapłocie od nr 23 do 49 (numery nieparzyste) - 21 luty, czwartek od godz. 17.00 (1 ksiądz)

ul. Nowoursynowska (od strony Lasu od nr 20 do nr 41 włącznie) – 22 luty , piątek od godz. 16.00 (2 księży)

ul. Nowoursynowska (od nr 42 do 68D włącznie) oraz ul. Kuny - 23 lutego, sobota, od godz. 10.00 (2 księży)

Os. Konstancja – ul. Gaudi, Grechuty, Lema, Rinn – 25 lutego, poniedziałek, od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Os. Konstancja – Ul. Kossaka, Fałata, Berezowskiej, Żaka, Nikifora (1 ksiądz) oraz ul. Niemena, Michała Archanioła, Rembrandta, Picassa (1 ksiądz) - 26 luty, wtorek, od godz. 17.00 (razem 2 księży)

Os. Konstancja ul. Osieckiej, Waldorfa, Witkacego, Miłosza, Dunikowskiego - 27 luty, środa, od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Os. Konstancja – ul. Boznańskiej, Da Vinci, Dali, Van Gogha - 28 luty, czwartek, od godz. 17.00 (1 ksiądz)

Os. Konstancja ul. Makowskiego, Malczewskiego 1 marca, piątek od godz. 17.00 (1 ksiądz); ul. Kulisiewicza – 1 marca, piątek od godz. 19.00 (1 ksiądz)

ul. Relaksowa i ul. Rosoła - 2 marca, sobota od godz. 10.00 (2 księży)

ul. Osiedle Harmonium - 5 marca, wtorek od godz. 17.00 (2 księży)


Będziemy wdzięczni za przysłanie pojazdów w wyżej wymienionych terminach.

Plan „kolędy” może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas. W przypadku wątpliwości czy odnalezienia błędów w kolędzie prosimy o kontakt w kancelarii lub zakrystii


Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii: 89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http: parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!


Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak oraz ks. Stanisław Podgórski . Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Krzysztof Kanabus, Robert Krupiński.


Nakład: 350 egz