Wyszukiwarka wiadomości

1
1
[2]
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Luty 2019

RELACJA Z BETLEJEM

NARODZINY MESJASZA – BOGA I CZŁOWIEKA

"GDY KRÓL SIĘ NARODZIŁ..."

POWITAJMY MALEŃKIEGO...

NIESAMOWITA WYCIECZKA

NA SZLAKU CYSTERSÓW

CYPRIAN NORWID - KTO TO JEST?

ŚWIĘTE DNI I WIECZORY – WSPOMNIENIA I REFLEKSJE

XVII WILANOWSKI WIECZÓR KOLĘDOWY W POWSINIE

CIEKAWOSTKI I PORADY

ROK 2018 W POWSIŃSKIM ZESPOLE CARITAS

KĄCIK: NAPISALI DO NAS

KRONIKA PARAFII STYCZEŃ 2019

Z ŻYCIA PARAFII


KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA LUTY 2019

 


 

RELACJA Z BETLEJEM

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Powsinie   otrzymali na lekcji religii zadanie, by napisać do gazety RELACJĘ Z BETLEJEM. Oto, czego dokonali młodzi ludzi.

 

NARODZINY MESJASZA – BOGA I CZŁOWIEKA

 

Pewnego dnia, gdy pojechaliśmy w podróż naukową do Betlejem, jeden z podróżników potknął się na podejrzanym, zakurzonym przedmiocie. Wzięliśmy ten dziwny przedmiot do naszego hotelu, oczyściliśmy go i okazało się, że jest to stary pamiętnik podpisany K+M+B. Uznaliśmy z naszą ekipą, że są to inicjały starożytnych mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Bardzo nas to zainteresowało, więc postanowiliśmy sprawdzić, co jest w środku.

Na pożółkłym papierze były napisane słowa w różnych językach. Przetłumaczyliśmy je i oto, co było tam napisane: "Szliśmy wiele dni na pustyni za gwiazdą betlejemską, aż w końcu doszliśmy do pałacu Heroda. Gdy spytał, gdzie się wybieramy, wyjawiliśmy mu, że gwiazda, za którą podążaliśmy, zwiastowała Mesjasza. Wypuścił nas ze swego królestwa prosząc, byśmy wracając powiedzieli mu, gdzie znajduje się ten Mesjasz. Szliśmy dalej, aż gwiazda zaprowadziła nas do zwykłego domu. Uważaliśmy, że ten dom jest niegodny Syna Bożego, lecz weszliśmy do środka i spojrzeliśmy na to niezwykłe dziecko. Od razu wiedzieliśmy, że jest to Mesjasz, Syn Boży i człowiek równocześnie!”

Alicja, Helena i Mateusz

 

"GDY KRÓL SIĘ NARODZIŁ..."

Dzisiaj wybierzemy się do Betlejem, aby poznać historię narodzin Jezusa. Teraz cofnijmy się w czasie i zobaczmy, jak to było...

Maryja i Józef wybrali się do miasteczka Betlejem na spis ludności. Wkrótce potem trzech Mędrców udało się do króla Heroda spytać, gdzie narodził się Zbawiciel. Po zapytaniu, Herod zmarszczył czoło i powiedział: "Jaki król?! Jaki Zbawiciel?! Ja o niczym nie wiem!" Mędrcy podziękowali za przyjęcie przez króla. Po kilku dniach Herod rozkazał zgładzić wszystkich małych chłopców.

Maryja i Józef udali się do noclegowni, lecz nie było miejsc. Udali się, więc do pobliskiej gospody szukać schronienia. Nikt nie chciał ich przyjąć, prócz pewnego człowieka, który udostępnił im szopkę. W nocy Maryja porodziła Syna Jezusa. Pasterze zobaczyli anioły i za nimi podążyli. Dotarli do szopki i złożyli dary. Tak samo zrobili królowie. Przynieśli mu złoto, kadzidło i mirrę. Zaczęli świętować narodziny Pana.

Powróćmy jednak do czasów teraźniejszych i podsumujmy. Pan narodził się w Betlejem w obecności zwierząt, aniołów i pasterzy. Dowiedzieliśmy się także, że pewien historyczny kronikarz pomylił daty urodzenia Jezusa. Tak naprawdę Jezus urodził się kilka lat wcześniej niż podają pisma.

Wiktoria, Zosia, Antek

 

POWITAJMY MALEŃKIEGO...

 

Na początku drogi do Betlejem zobaczyliśmy większą od innych lśniącą gwiazdę. Wiedzieliśmy, że mamy iść w jej kierunku. Po około 10 kilometrach ujrzeliśmy piękną, ubogą stajenkę, a w niej zwierzęta, anioły i Józefa z Maryją tulącą Jezusa.

Nieśmiało weszliśmy do stajenki i oddaliśmy pokłon Dzieciątku. Nie zapomnieliśmy o darach. Złożyliśmy: wiarę, czyste serca i kaszkę. Maryja była obolała po porodzie, a wszyscy wokół śpiewali kolędy. Nieco różniły się od naszych współczesnych. Nie umieliśmy się z nimi porozumieć, ponieważ mówili po aramejsku. Stojący obok Gabriel pomógł nam zrozumieć mowę tych Izraelitów.

Okazało się, że Maryja miała przy porodzie około szesnastu lat. W tej chwili zobaczyliśmy Trzech Króli wjeżdżających na wielbłądach. Bez zastanawiania się zeskoczyli ze swych zwierząt, oddali Mu pokłon i dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Przepraszamy, musimy już kończyć, żeby dołączyć do wspólnego kolędowania.

Kolejna część nastąpi...

Gabrysia, Julianna, Dawid

 

NIESAMOWITA WYCIECZKA

 

Przybyliśmy do Betlejem i postanowiliśmy trochę pozwiedzać. Po kilku minutach zauważyliśmy zamieszanie wokół pewnej stajenki. Ciekawość była silniejsza i postanowiliśmy podejść bliżej. Gdy podeszliśmy, usłyszeliśmy dziecięcy płacz. Po chwili zobaczyliśmy także zwierzęta i pasterzy, otaczających rodziców wraz z Dzieckiem. Bardzo nas to zaciekawiło, ale także zdziwiło.

 

Gdy kobieta zauważyła nasza obecność, uśmiechnęła się i zawołała: "Podejdźcie kochani! Na pewno też chcecie zobaczyć Pana! Wymieniliśmy spojrzenia. Nie trzeba było słów, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy chcemy podejść. Podeszliśmy i po prostu zamarliśmy w bezruchu. Przyglądaliśmy się Dzieciątku. Miało wspaniałą aureolę, tak jakby boską... Staliśmy tak jeszcze przez chwilę, a potem zapytaliśmy, co się tu dzieje, a kobieta odpowiedziała: "Nie bójcie się, jestem Maryja, matka Pana Jezusa, który wkrótce zbawi świat!" "Musimy... eee... wyjść, ustalić fakty..." - powiedział Stasiek.

Kiedy chcieliśmy wyjść, do stajenki weszli Trzej Królowie. Byliśmy zszokowani. Królowie zaczęli składać dary i kłaniać się, co chwila. Jakaś dziwna siła także nas zmusiła do ukłonów. To było coś, czego nie da opisać, nasze ciała po prostu same się ruszały, ale nas to nie denerwowało. Byliśmy tam jeszcze dobre kilka godzin, ale tego nie będziemy już opisywać. To było wspaniałe przeżycie. Mamy nadzieję, że czytając, poczuliście to samo, co my.

Julia, Kuba, Staś

 

NA SZLAKU CYSTERSÓW

 

Europejskie Drogi Kulturowe, to idea powstała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, pod patronatem Rady Europy. Drogi te mają przybliżać mieszkańcom poszczególnych rejonów Starego Kontynentu, ale również w wymiarze lokalnym, w poszczególnych krajach, kulturę i historię naszego kontynentu. Jedne zapoznają nas z pewnym okresem w naszych dziejach – Droga Baroku, która zapoznaje nas z dokonaniami naszych przodków w dziedzinie architektury i sztuki. Inne – Droga Longobardów czy Wikingów, przybliżają nam historię ludów, które odegrały znaczącą rolę w dziejach Europy. Natomiast Drogi św. Jakuba do Santiago de Compostella i Cystersów, przybliżają nam średniowieczne nurty duchowe. Ostatnio powstał pomysł wytyczenia Szlaku Książąt Mazowieckich, nawiązujący do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski a mianowicie bitwy pod Grunwaldem. Moim zdaniem na trasie tego szlaku nie powinno zabraknąć dzielnicy Wilanów, ponieważ wojska księcia Janusza I Starego wyruszając z Czerska w kierunku Czerwińska, gdzie zbudowany został most, jak dziś go nazywamy - pontonowy, przechodziły przez nasze strony. W szeregach wojsk podążających pod Grunwald, byli członkowie rodu Ciołków, właściciele dóbr Powsin, którzy w tej wiekopomnej bitwie mieli swój znaczący udział. 

W czerwcu 2011 r. Szlak Książąt Mazowieckich został oznakowany dzięki staraniom Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach tego projektu zostało zainstalowanych około 130 tablic kierunkowych typu E 22 oraz tablice informacyjne opisujące zabytki i miejscowości leżące na Szlaku.

Ale skupmy się na cystersach. Ich początki związane są z reformami zmierzającymi do odnowy i pogłębienia życia monastycznego, poznania jego źródeł oraz reguły św. Benedykta z Nursji. Regułę tą ściślej powiązano z ascezą i życiem eremickim. Powstanie zakonu zawdzięczamy św. Robertowi, opatowi klasztoru benedyktynów w Molesmes, który po opuszczeniu macierzystego zgromadzenia z grupą swych uczniów osiedlił się roku 1098 w Dijon, zakładając nowy klasztor zwany po łacinie Cictercium. Cystersi zamienili czarny habit benedyktyński na biały lub szary z czarnym szkaplerzem. Głęboka wiara w tajemnice życia nadprzyrodzonego oraz powrót człowieka do swojego Stwórcy, jako podstawowy warunek powołania zakonnego, są podstawami tej tak specyficznej duchowości. Powrót do Stwórcy miały zapewnić ćwiczenia duchowe, kontemplacja, czytanie Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Podstawą egzystencji fizycznej były ubóstwo i praca na własnej roli dająca utrzymanie. Jadano dwa skromne posiłki dziennie. Zakon zrezygnował z wszelkich beneficjów, czynszów i wielkiej własności ziemskiej. Surowa reguła przyczyniła się do spadku liczebności tego zgromadzenia. Przełomowym wydarzeniem dla coraz mniej licznego zakonu, było wstąpienie do niego w roku 1112 św. Bernarda z grupą 30 uczniów z Burgundii. Fakt ten przyniósł niebywały rozwój sieci klasztorów tego zgromadzenia na terenie całej Europy. W roku 1113 powstaje protoopactwo w La Ferte, w 1114 r. w Pontygny, w 1115 w Morimond i Clairvaux. Po Francji cystersi pojawiają się we Włoszech, Anglii i na terenie dzisiejszych Niemiec. W połowie XII w. mają już swe domy w Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Portugalii, Danii, Czechach i na Węgrzech. W bardzo krótkim czasie cystersi zostają jednym z najliczniejszych i najprężniej się rozwijających gospodarczo zakonów ówczesnej Europy. Umierając w 1153 r. św. Bernard pozostawił w spadku Europie 350 ośrodków cysterskich.

Po śmierci św. Bernarda cystersi zaczęli stopniowo odchodzić od reguły ubóstwa, przyjmując nadania ziemskie wraz z ludnością na nich osiadłą. Odchodzono też od życia pustelniczego, lokując swe domy przy szlakach handlowych, co niewątpliwie było w sprzeczności od pierwotnej zasady „oddalenia od świata”. Szybko zasłynęli ze swej gospodarności, a okolica, w której osiedli, zawdzięczała im swój szybki rozwój gospodarczy, jak i kulturowy oraz duchowy. Wysoka wydajność w ich gospodarstwach pozwalała, po zaspokojeniu własnych potrzeb, na sprzedaż produktów przez nich wytwarzanych. Byli prekursorami w stosowaniu nawożenia, melioracji, zakładaniu stawów rybnych oraz trójpolówki.  Spod ich ręki wychodziły również wyroby rzemieślnicze. W klasztorach byli specjaliści zajmujący się szewstwem, kowalstwem, garncarstwem, stolarstwem itp. Zajmowali się również ziołolecznictwem, sporządzając zestawy ziół, które pomagały na wiele dolegliwości, a receptury na produkty z ich piwnic stosowane są do dnia dzisiejszego.

W Polsce pojawili się w drugiej połowie XII, przyczyniając się do odbudowy naszego kraju po niszczycielskich najazdach Tatarskich, wiek później. Na naszych ziemiach, poza rolnictwem i rzemiosłem, zajmowali się górnictwem i hutnictwem. Opactwo w Wąchocku dzięki przywilejowi z 1249 r., zezwalającemu na pozyskiwanie kruszców, dało początek sieci hut w Rejowie, Starachowicach, Skarżysku – Kamiennej, które przyczyniły się w czasach późniejszych do powstania staropolskiego zagłębia przemysłowego. W innych rejonach Polski były to papiernie, huty szkła, żelaza, ołowiu, srebra czy kopalnia złota w Złotoryi, która była własnością klasztoru w Lubiążu. W XIII wiecznym rozwoju gospodarczym ziem polskich cystersi mają swój niezaprzeczalny, znaczący udział, a ich rozwiązania organizacyjne w rolnictwie przyczyniły się w wiekach późniejszych, do znacznego wzrostu zamożności kraju i eksportu polskich płodów rolnych na rynki zachodniej Europy.

Krzysztof Kanabus

 

CYPRIAN NORWID - KTO TO JEST?

 

W tym roku klerycy z trzeciego roku Seminarium Duchownego w Warszawie przygotowali sztukę teatralną pod tytułem „SŁODYCZ’’. Czerpiąc z wyjątkowych treści zawartych w poezji Cypriana Norwida, klerycy podjęli się próby odpowiedzi na pytania, które nurtują współczesnego człowieka. Czy mogę przeciwstawić się złemu duchowi, który próbuje mnie uwieść? Czy człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu, ma dość sił, by oprzeć się pokusom tego świata? Czy potrafimy przyjąć prawdę o nas samych i ze skruchą prosić Boga o wolność od egoizmu i pychy?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziemy w dramacie Cypriana Norwida. W swoim czasie (okres romantyzmu) był artystą fascynującym współczesnych, niezwykłą osobowością, ale kompletnie dla większości niezrozumiałym. Umarł z nędzy w przytułku, zapomniany przez współczesnych. Dziś odkrywany przez nielicznych. Jest twórcą ewangelicznym- jego pisanie wyrasta z ewangelii jak gałązka wszczepiona w krzew winorośli.   Na przykład w wierszu pt. „Marionetki”:

„Lub jeszcze lepiej - znam dzielniejszy sposób

Przeciw tej nudzie przeklętej:

Zapomnieć ludzi, a bywać u osób

- Krawat mieć ślicznie zapięty...!.”

To dobrze, że klerycy z Seminarium Duchownego w Warszawie pomagają nam przypomnieć poezję Cypriana Norwida.

ks. Jan Świstak

 

ŚWIĘTE DNI I WIECZORY – WSPOMNIENIA I REFLEKSJE

 

Minął miesiąc, a ja nadal sięgam pamięcią do Świąt Bożego Narodzenia i to nie tylko do tych ostatnich. Otóż grudzień zawsze kojarzył mi się z oczekiwaniem, roratami, wzmożonymi zakupami, wielką domową krzątaniną, a w tym generalnym sprzątaniem, przystrajaniem (np. ubieranie choinki, robienie szopki, montaż ozdobnych lampek…) oraz dławiącą tęsknotą. Tęsknotą za tymi, którzy odeszli do domu Pana, a także za rozproszonymi po Polsce i świecie, których właśnie w tym okresie „dopada” podobna nostalgia. Bo jest w ludziach coś pięknego i na wskroś głębokiego, a wynikającego z silnych więzi rodzinnych. „… Ach Rodzino, rodzino, czy duża czy mała, dziękujemy za to żeś nas wychowała, żeś nas kształtowała w tobie znanym trudzie w szacunku do wiary, do naszej Ojczyzny, a także dla ludzi…”

         Jakże znamiennym tego wyrazem jest polska Wieczerza Wigilijna, zawsze i we wszystkich rodzinnych domach o tej samej porze, żeby ułatwić tę nieodpartą chęć i potrzebę łączenia się sercem i myślami, żeby np. przy użyciu telefonów, Internetu wspólnie z nimi zaśpiewać: „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi…” czy też „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą w dobrych radach w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”. Wtedy płyną łzy tęsknoty, radości i nadziei.

         Po tym łamanie się opłatkiem, które kończy spory i nieporozumienia. Dlatego składane życzenia są serdeczne, ciepłe, bo przy dobrej i silnej woli oraz wsparciu najbliższych, powinny się spełnić. Przy spożywaniu postnych 12 lub 13 potraw, rozmawiamy, śpiewamy i czekamy na Mikołaja i Pasterkę rozpoczynającą się od radosnej „Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze Bóg się Wam rodzi…” Tak zaczynało i zaczyna się wielkie, radosne i dość długie świętowanie, trwające aż do Objawienia Pańskiego, czyli Święta Trzech Króli, a nawet do Święta Chrztu Pańskiego. W tym czasie z ciekawością odwiedza się kościoły, żeby pocieszyć oczy i ducha pięknymi i jakże wymownymi szopkami. Nasza powsińska szopka jest także godna podziwu w swojej konstrukcji i przekazie. Prosta, lecz bardzo wyrazista, zapraszająca do zatrzymania i zadumy nad cudem Bożego Narodzenia i wielkiego Bożego Miłosierdzia. I za to jeszcze raz dziękujemy jej twórczemu pomysłodawcy i pomocnym wykonawcom.

         Moja Mama nazywała ten czas świętymi dniami i wieczorami, ponieważ można było odpocząć i cieszyć się rodzinnymi i sąsiedzkimi spotkaniami (pisałam już w Wiadomościach Powsińskich o towarzyszących temu okresowi dawnych tradycjach, zwyczajach i zabawach).

         Mijają lata, na naszych oczach zmienia się świat, zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Za wielce niepokojące zjawisko należy uznać podstępne szerzenie się gender o destrukcyjnym charakterze zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, w tym rodzinnych i całego życia społecznego. „W tej ideologii wszystko, co jest osobowe, duchowe, podmiotowe, jest wykasowane. Istnieje jedynie seksualizm” – akcentuje i przestrzega ks. prof. Tadeusz Guz. Jest ona tym bardziej groźna, że "zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa, więc żadnego niebezpieczeństwa." Papież Benedykt XVI już 2013 r. przestrzegał – „Ideologia gender jest groźna, gdyż kwestionuje naturę człowieka, manipuluje nią i odbiera mu godność”. Przestrzegał przed „ateistyczną antropologią”, która zakłada, że „człowiek sprowadza się do funkcji autonomicznych, rozum ogranicza się do mózgu, zaś dzieje ludzkie do przeznaczenia samorealizacji.” Według papieża w takiej perspektywie „wszystko to, co jest technicznie możliwe, staje się legalne z moralnego punktu widzenia, każdy eksperyment jest do przyjęcia, dopuszczalna jest każda polityka demograficzna, a każda manipulacja jest legitymizowana”. Rodzi się, zatem pytanie, czy nasze rodziny wykazują dostateczną czujność wobec tak destrukcyjnego zagrożenia? Tym bardziej, że działania te są skierowane na każdą sferę naszego życia np. pracę, zdrowie, edukację, kulturę itd.

 Inną plagą, pochodną wspomnianej ideologii, jest walka z religią a zwłaszcza z religią w szkole – „Walka z religią w szkole jest atakiem na wychowanie i kształt przyszłego życia społecznego” – zauważa bp Henryk Tomasik. "Tradycja polska jest taka, że religia zawsze była w szkole, z wyjątkiem około 40 lat czasów komunistycznych. Wyrzucanie religii ze szkoły jest wracaniem do tych czasów" - powiedział w TVN24 ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

         Każdy z ww. przykładów wymaga szerszego rozwinięcia, ale w nowym roku podzielę się z Państwem tym, co mnie napawa optymizmem i radością w naszej parafii i dzielnicy. Otóż dzięki trwaniu w wierze i tradycji wiele osób w czasie przedświątecznym organizowało bądź wspierało akcje charytatywne z myślą o pomocy ubogim (jałmużna dla potrzebujących żyjących obok nas, a także na dalekim Wschodzie, w Afryce czy w Syrii). Wspólne wigilie, którym przewodniczyli księża, dyrekcja Centrum Kultury Wilanów oraz przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy, sprzyjały wzajemnemu poznawaniu i zacieśnianiu więzi podczas dzielenia się opłatkiem, wspólnego śpiewu kolęd i tradycyjnego poczęstunku.       

         Poświąteczne dni i wieczory można było również spędzić przyjemnie i pożytecznie. Przedstawiciele Zespołu Powsinianie, Grupy 30+ oraz Kameralny Zespół Folklorystyczny w dniu 6 stycznia 2019 r. wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, zorganizowanym przez Centrum Kultury Wilanów na Zawadach. Uroczystość uświetniła Gwardia Gryfa z Wrocławia w skład, której weszli królowie: Kacper, Melchior i Baltazar (wg Ewangelii św. Mateusza królowie przybyli do Betlejem, aby złożyć nowo narodzonemu Jezusowi hołd i ofiarować dary: złoto, kadzidło i mirrę), Anioł Gabriel, tańczący Dzwoneczek i Gwiazda Betlejemska. Dzieci, zostały obdarowane słodyczami, a dorosłych - przed wspólnym radosnym kolędowaniem pod kierunkiem dyrektora CKW Roberta Woźniaka i kierownika artystycznego Grzegorza Toporowskiego – w to mroźne i wietrzne południe, poczęstowano gorącą czekoladą oraz pyszną kawą i herbatą.

         Jeszcze tego samego dnia w Świątyni Opatrzności Bożej wielu z nas wysłuchało wyjątkowego koncertu kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, składającego się z „tańczącego chóru”, „śpiewającej grupy tanecznej” oraz studenckiej kapeli pełnej twórczej pasji. Z tak ambitną polską młodzieżą możemy być spokojni, bo to godne, pokoleniowe następstwo.

         W dniu 7 stycznia 2019 r. licznie zebrani w salce katechetycznej u Sióstr Felicjanek w Powsinie, mogli uczestniczyć w wieczornicy, która łączyła zwyczaj darcia pierza na poduszeczkę dla urodzonego w noc sylwestrową po godz. 24.00 Wilanowszczaka/Wialnowianki i obejrzeć występ wielopokoleniowego Teatru Obrzędu Ludowego "Zaboracy", działającego przy Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach (woj. Pomorskie). Chwila dramatyczna "Świat według Józefa Chełmowskiego" to spektakl przybliżający życie i bogatą twórczość znanego kaszubskiego, ludowego malarza, rzeźbiarza oraz gawędziarza, przez Pomorzan dumnie zwanego „naszym Leonardem da Vinci”. Pełni podziwu dla pieczołowitego kultywowania wiary, patriotyzmu i języka kaszubskiego (mowy zachodniosłowiańskiej i lechickiej do dziś używanej w Polsce przez około 108 tysięcy ludzi), resztę wieczoru spędziliśmy iście karnawałowo w Domu Pracy Twórczej na Ptysiowej 3. Nie zabrakło, bowiem wspólnego śpiewu, tańców przy skocznej muzyce dwóch kapel (kaszubskiej i powsińsko-wilanowskiej) oraz smacznego gościńca dla wszystkich naszych miłych gości, a zwłaszcza dla tych, których czekała daleka, powrotna droga. 

         Ponieważ „Pięknie życie spędzamy w Powsinie, nasza radość ujmuje nam lat. Bo z serc naszych melodia ta płynie by słyszeli ją siostra i brat”… ma to swoje odzwierciedlenie w cotygodniowych próbach, na których pan Grzegorz Toporowski przygotowuje nasz Zespół „Powsinianie” do kolejnych okolicznościowych śpiewaczych spotkań, czy występów np. koncerty kolęd, festiwale. Po takiej intensywnej muzycznej lekcji znajdujemy trochę czasu na niezbędne ustalenia planu w innych obszarach naszego dalszego działania przy mini biesiadce pod hasłem: Czym chata bogata (np. przy pączkach, faworkach, chlebie z domowym smalcem i ogórkiem, placuszkach itp.). Ponieważ jesteśmy dostatecznie rozśpiewani, to po tym obowiązkowym repertuarze z nostalgią wracamy do dawnych piosenek (np. Kolorowe jarmarki i blaszane zegarki…; Pamiętasz była jesień, mały hotel „Pod Różami", pokój numer osiem, staruszek portier z uśmiechem dawał klucz..; Mały biały domek budzi w sercu żal, za tym, co minęło i odeszło w dal…; Lat młodości jest tak mało, za to starość wlecze się…; Kiedy słoneczko za las zasło, prześlicne dziewce krówki pasło…, Konik, mały koń na biegunach… itd.).

         Na zakończenie pozwolę sobie Państwa zachęcić do większego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, występach, a także do czynnego działania. Są u nas grupy o charakterze religijnym i świeckim, otwarte na chętnych do współtworzenia naszej lokalnej rzeczywistości z pożytkiem dla wszystkich, szczególnie zapraszamy do współpracy w zespole z Redakcyjnym Wiadomości Powsińskich. Dlatego z całego serca zachęcam:

Hej sąsiedzie i sąsiadko zamiast w domu siedzieć,

zapraszamy na Ptysiową, warto nas odwiedzić.

Tu przypomnisz młode lata przy wspólnym działaniu,

Tu zapomnisz o swym smutku w tańcu i śpiewaniu.

Teresa Gałczyńska

 

XVII WILANOWSKI WIECZÓR KOLĘDOWY W POWSINIE

 

13 stycznia o godzinie 15.30 trudno było wejść do Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie, bowiem odbywał się tu po raz 17 Wilanowski Wieczór Kolędowy. Licznie stawili się nie tylko chórzyści, ale również kibicujący im członkowie rodzin, znajomi i oczywiście nasi parafianie.

We wspólnym kolędowaniu wzięło udział 7 zespołów i chórów. Przybyły głównie chóry z parafialne, ale również zespoły funkcjonujące przy Centrach Kultury w Wilanowie i Lesznowoli (Wilanowska Orkiestra Dęta oraz Chór od Serca i połączone zespoły Powsinianie, Radosna oraz Zespół Tęcza z Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli ) i Piasecznie (Chór Lira). W pięknym powsińskim kościele zaśpiewał Chór „Cor Martis” z Sanktuarium M.B. Strapionych z Lewiczyna oraz połączone Chóry parafii Bożej Rodzicielki w Klarysewie oraz Bogurodzicy Maryi z Jelonek, Chór „Con Brio” z parafii św. Elżbiety w Powsinie, Wilanowskie Towarzystwo Chóralne.

Polskie kolędy i pastorałki to ogromna skarbnica wspaniałych utworów – my mogliśmy wysłuchać jedynie niewielkiej wybranej przez naszych gości cząstki. Każdy z chórów wykonał po trzy-cztery kolędy – dużą popularnością cieszyła się kolęda „Bóg zawitał”.

Duże wrażenie zrobiła Wilanowska Orkiestra Dęta, która po raz pierwszy wystąpiła na naszym wieczorze. Młodzi ludzie grali z wielkim zaangażowaniem - to dopiero początki działalności orkiestry, ale chyba wielka przyszłość przed nimi. Gratulacje dla dyrygenta Pana Łukasza Gallasa, któremu udało się tak świetnie zgrać ten młody zespół.

Z przytupem zaśpiewali kolędy Powsinianie wraz z zespołami Radosna i Tęcza. Muszę powiedzieć, że zapanowanie nad tak ogromną grupa śpiewaków to niezłe wyzwanie, a do tego jeszcze zespół akompaniujący – cóż wielkie uznanie dla Pana Grzegorza Toporowskiego, który sprawował opiekę artystyczną nad zespołami.

Nasz chór parafialny „Con Brio” pod dyrekcją p. Tadeusza Zwierzchowskiego wykonał trzy utwory: „Jedyny Syn”, „Betlejemskie pole śpi”, „Dzisiaj w Betlejem”. Trudno mi oceniać nasze wykonanie skoro sama śpiewałam, ale słyszałam pozytywne opinie, więc chyba było ok.

Wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki (wręczane przez ks. proboszcza Lecha Sitka), a po zakończonych występach, wykonawcy mogli się, co nieco posilić na wspólnej agapie, która miała miejsce w domu parafialnym, naprzeciwko kościoła.

Warto było przyjść i posłuchać, a także pośpiewać – trzeba przyznać, że gdy wszyscy zaśpiewali razem to niemal mury świątyni się zadrżały. Serdeczne podziękowania dla organizatorów (Wilanowskie Towarzystwo Chóralne i Centrum Kultury Wilanów wraz parafią św. Elżbiety w Powsinie) za przygotowanie tego urokliwego muzycznego spotkania.

Agata Krupińska

 

CIEKAWOSTKI I PORADY

 

ORZECH WŁOSKI – niedoceniane właściwości lecznicze

Przy zamiarze kontynuacji naszego kącika kulinarnego wpadłam na pomysł, żeby poszerzyć jego zakres o ciekawostki i porady o różnej tematyce. Przecież mamy wiedzę, informację i bogate doświadczenie. Stąd potrzeba dzielenia się nimi w celu wzajemnego, informacyjnego wzbogacania, do czego wszystkich chętnych zapraszamy. Zmobilizowała mnie do tego dość prozaiczna prośba naszej zakonnej Siostry Donaty, za co serdecznie dziękuję. Otóż poprosiła, żebym zmieliła szklankę orzechów włoskich. Chętnie spełniłam tę drobną przysługę, lecz moja dziennikarska dociekliwość skłoniła mnie do pytania:

Siostro, i co dalej z tą tłustą masą? O tak, to dopiero początek – rzekła i chętnie przekazała swój przepis zapewniając o leczniczym i wzmacniającym działaniu tej mikstury:

do szklanki zmielonych orzechów dodać szklankę miodu, dokładnie wymieszać i odstawić na 1,5 tygodnia, niech się składniki przemacerują. po tym okresie spożywać po 1 łyżce dziennie.

         Mamy w ogrodzie drzewo orzecha włoskiego i wykorzystujemy jego liście i owoce na niewiele sposobów (np. nalewka z młodych owoców lub liści na dolegliwości żołądkowe, a dojrzałe orzechy do chrupania na sucho lub jako dodatek do sałatek bądź wypieków). Warto, więc skorzystać ze sprawdzonego przepisu Siostry Donaty, chociażby na lecznicze właściwości składników tej mieszanki. Otóż z literatury naukowej wynika, że orzechy włoskie mają wiele korzystnych właściwości:

popoprawiają pracę mózgu - koncentrację i zdolności do zapamiętywania oraz lepszego kojarzenia faktów,

są źródłem żelaza a zawarte w nich witaminy E oraz B6, wydłużają długość życia czerwonych krwinek i ich produkcję. Orzechy zawierają również cynk, który z witaminą E działa korzystnie na stan skóry,

zawarty w nich magnez i melatonina eliminuje zmęczenie i wpływa na lepszą jakość snu. To z kolei poprawia samopoczucie, co pomaga w zwalczaniu objawów depresji,

orzechy zalecane są kobietom w ciąży ze względu na wysoką zawartość kwasu foliowego wynoszącą ok. 40% zapotrzebowania, co wpływa na prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka,

zawierają także takie oksydanty jak: witaminy E i C oraz kwas elagowy, który blokuje rozwój nowotworów, 

wspomagają pracę wątroby, bo już ok. 30 g dziennie zapobiega chorobom pęcherzyka żółciowego a stosunkowo duża ilość błonnika poprawia pracę układu trawienia i obniża stężenie cholesterolu,

liście orzecha włoskiego mają działanie ściągające, grzybobójcze, bakteriobójcze, przeciwzapalne. Obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz poprawiają przemianę materii.

Uwaga! Zainteresowanych informuję, że niewielką ilość sadzonek orzecha włoskiego wraz z instrukcją jego pielęgnacji można nabyć u p. Wincentego Nowakowskiego na ul. Potułkały.

Teresa Gałczyńska

 

ROK 2018 W POWSIŃSKIM ZESPOLE CARITAS

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Powsińskiego Zespołu Caritas w 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Zespół dysponował kwotą 18 125,75 zł (różnica między przychodami i rozchodami).

 

Lp.

Przychody

Kwota (zł)

1.

Środki pozostałe po zamknięciu 2017 r.

19 726,40

2.

Dobrowolne wpłaty (w tym z tytułu 1% podatku za 2016 r.)

13 800,00

3.

Przychód z kiermaszu wielkanocnego

6 607,00

4.

Przychód z kiermaszu adwentowego

6 795,00

5.

Przychód ze sprzedaży świec

3 962,00

 

Razem

50 890,40


Lp.

Rozchody

Kwota (zł)

1.

Zakup węgla

16 450,00

2.

Zakup artykułów do paczek świątecznych i innych artykułów spożywczych

4 150,29

3.

Zakup lekarstw

3 300,72

4.

Zakup świec

2 951,00

5.

Dopłata do wypoczynku dzieci

3 000,00

6.

Prowizje bankowe

21,00

7.

Dofinansowanie rachunków za energię elektryczną i gaz

1 289,62

8.

Dofinansowanie remontu domu

1 602,02

 

Razem

32 764,65

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom, którzy bezpośrednio wsparli nasz Zespół finansowo i rzeczowo, a także wszystkim, którzy przekazali na naszą działalność 1% podatku. Państwa życzliwość zasługuje na ogromną wdzięczność.

         Najpiękniejsze podziękowania składamy wszystkim Wolontariuszom zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym. Życzmy sobie umocnienia wiary oraz głębokiej satysfakcji i radości z tego, że możemy wspólnie pomagać bliźnim w potrzebie. Być może w naszej wspólnocie parafialnej mieszkają osoby samotne lub rodziny, które nie mają odwagi zgłosić się po pomoc do Caritas. Czytelników „Wiadomości Powsińskich” prosimy o przekazanie nam informacji w tym zakresie.

W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas Teresa Wyszyńska

 

KĄCIK: NAPISALI DO NAS

 

W Kąciku prezentujemy przesyłane na adres Wiadomości Powsińskich maile dotyczące różnych spraw związanych naszą parafią lub jej mieszkańcami z prośbą o publikację w naszym miesięczniku.

 

Poniżej zamieszczamy tekst maila, jaki otrzymaliśmy od Pani Hanny Hlebowicz, który publikujemy ze względu na zamieszczony w nim tekst wiersza, który nam również się spodobał.

„Droga Redakcjo,

W październikowym nr miesięcznika „List do Pani” wydawanym przez Polski Związek Kobiet Katolickich znalazłam wiersz, którym się zachwyciłam i postanowiłam przesłać do Redakcji do ewentualnego wykorzystania w WP, oczywiście, jeśli Redakcja podzieli mój zachwyt. Wiersz nie ma autora. Nie jest podany. Brzmi następująco.

 

Sklep Królestwa Bożego

 

Spacerkiem przez miasto wąziutką ulicą,

Idę; gdzie światełka w noc się jeszcze świecą

Widzę szyld na sklepie Królestwa Bożego'

małe drzwi otwarte są tu dla każdego

Wchodzę więc do środka zobaczyć co mają

i za jaką cenę towar tam sprzedają

 

Widząc mnie przy wejściu Anioł wręcza siatkę,

ogromną ,z jedwabiu, ozdobioną w kratkę

mamy tutaj wszystko, co wżyciu potrzeba

Skarby te przybyły wprost z samego nieba

Nie przeocz niczego, co znajdziesz w tym sklepie

im więcej nabierzesz tym lepiej dla ciebie

 

Biorę więc "Cierpliwość' - chcę ją mieć w zapasie,

skoro mi przydało żyć w tym trudnym czasie.

Na drugim regale są stosy 'Miłości'

Tego mi potrzeba na moje słabości

-w oczach czasem siedzi choroba zazdrości

i nienawiść także dręczy moje kości.

"Miłość jest pomocna, ciepła i łagodna

i w codziennym życiu nigdy niezawodna.

Obok buteleczka niebiańskiej "Mądrości

-ona mi pomoże rozwiązać trudności.

Wżyciu już spotkałem góry naiwności,,

niewiele widziałem prawdziwej mądrości.

        

W sklepie nie ma wagi, nie widzę też miary!

Obiema rękami biorę z kosza 'Wiary'.

Ona jest konieczna w duchowej słabości.

pomaga pokonać wszystkie wątpliwości.

Moja siatka pełna, lśni jak pierścień złoty

,serce się otwiera, widząc te klejnoty.

 

Chcę teraz zapłacić, proszę o rachunek

A Anioł' idź w drogę to jest podarunek'

Tuż przed wyjściem widzę świetlaną 'Nadzieję',

obok 'Pokój',, ,'Radość,' dusza mi się śmieje.

Wkładam te klejnoty do mojej kieszeni,

teraz moje życie na lepsze się zmieni!

 

Może coś zapłacę, oddam. Panu memu

Chrystus już zapłacił dawno, dawno temu !!!

Dziękuję Ci Boże, z głębi serca mego

za cudowny sklep ten- Królestwa Bożego.

O srebrze, o złocie już teraz nie marzę

nawet życie wieczne można dostać w darze !!!”

 

Z serdecznymi pozdrowieniami stała czytelniczka.”

 

KRONIKA PARAFII STYCZEŃ 2019

 

CHRZTY: - w tym miesiącu nie było chrztów

ŚLUBY: - w tym miesiącu nie było ślubów

 

POGRZEBY:

+ Andrzej Dariusz Jakubowski, l. 66 z Warszawy

+ Anna Zofia Kawalec, l. 74 z Warszawy

+ Dariusz Krzysztof Szczepanowski, l. 52 z Wilkowa

+ Tadeusz Dziedzic, l. 79 z Warszawy

+ Genowefa Nowak, l. 83 z Wilanowa

+ Maurycy Juliusz Obierski, l. 17 z Warszawy

+ Barbara Julia Bukowska, l. 84 z Warszawy

+ Jerzy Bonifacy Hajducki, l. 99 z Warszawy

+ Stanisława Joanna Włodarczyk, l. 79 z Bielawy.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

 

Kronikę opracował ks. Stanisław Podgórski

 

Z ŻYCIA PARAFII

 

SZOPKA BOŻEGO NARODZENIA W NASZYM KOŚCIELE

W tym roku tradycyjna szopka związana z wydarzeniami narodzin Pana Jezusa w Betlejem zwraca uwagę nie tylko dorosłych, ale również ich dzieci. Mój konfesjonał jest usytuowany bezpośrednio koło szopki. Gdy niema nikogo do spowiedzi, to obserwuję rodziców przyprowadzających dzieci do bożonarodzeniowej szopki. Utkwił mi w pamięci młody mężczyzna, który przyprowadził swojego synka i przez dłuższą chwilę objaśniał postacie figurek umieszczonych w szopce. Zazwyczaj czynią to po zakończonej mszy świętej. Taka lekcja pokazowa wyniesiona z kościoła pozostaje przez dłuższy czas w pamięci dziecka. Należy życzyć rodzicom by w ciągu roku kalendarzowego przychodząc na niedzielne Msze Święte, za każdym razem krótką chwilę opowiedzieć dziecku, zwracając uwagę na jeden detal znajdujący się w ołtarzach lub na ścianach kościoła. W następne niedziele kontynuować objaśnienia poświęcając kilka minut. Nie należy przedłużać powyższą rozmowę z dzieckiem, aby nie zniechęcać nasze pociechy.

ks. Jan Świstak

 

JASEŁKA W SALI PARAFIALNEJ – FOTOREPORTAŻ

 

Agata Krupińska

 
2 III 2019 r. godz. 17.00

V Bezalkoholowy Powsiński Bal Małżeński –

Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3

Bal rozpoczyna się o godz. 17.00 polonezem i potrwa do godz. 22.30. O atmosferę zadba wspaniały wodzirej, który będzie czuwał, aby  zabawa była jak najlepsza. Kiedy ktoś postanowi odetchnąć będzie mógł się posilić i napoić swoje ciało przygotowanym poczęstunkiem. Koszt całej imprezy i wszystkich atrakcji to 150 zł.  Zapisy i zgłoszenia u ks. Stanisława tel. 519-397-136.

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA LUTY 2019

 INTENCJA MODLITW NA LUTY:

Za młodzież, aby dotrzymała wierności Chrystusowi i Kościołowi.

 

 

 

3 II 4. NIEDZIELA ZWYKŁA.

Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po sumie wystawienie i modlitwy zakończone procesją.

5 II WTOREK. WSPOMNIENIE ŚW. AGATY DZIEWICY I MĘCZENNICY

Patronka dnia dzisiejszego żyła w 3 wieku. Urodziła się w Katanii na Sycylii. Po przyjęciu wiary chrześcijańskiej postanowiła żyć w dziewictwie. Gdy odrzuciła rękę namiestnika Sycylii Kwincjana, oddano ją do domu rozpusty. Mimo to zachowała dziewictwo i nie wyparła się Chrystusa. Kiedy cesarz Decjusz rozpoczął prześladowania chrześcijan, Kwincjan jako jedną z pierwszych postawił przed sądem Agatę. Skazano ją na tortury, podczas których odcięto jej piersi. Z nastaniem niespodziewanego trzęsienia ziemi namiestnik nakazał zaprzestania tortur, dostrzegając w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć rzucona na rozżarzone węgle. Jej ciało zostało pogrzebane przez chrześcijan poza miastem.

Wszystkim solenizantką składamy najlepsze życzenia i potrzebnych łask Bożych w codziennym życiu.

6 II  ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

Są to japońscy męczennicy ukrzyżowani za wiarę w Nagasaki, 5 lutego 1597r.

Św. Paweł Mika w wieku 5 lat przyjąłchrzest. Nauki pobierał u jezuitów, do których wstąpił w wieku 22 lat. Udzielał się jako katecheta, a po nowicjacie i studiach głosił Ewangelię po całej Japonii. W 1597 roku rozpoczęły się prześladowania chrześcijan z rozkazu Hideyoshiego Toyotomi, ówczesnego władcy Japonii. Paweł został aresztowany i poddany torturom. Nie wyrzekł się jednak wiary w Chrystusa i głosił ją nadal. Przebywał w więzieniu w pobliżu Nagasaki, gdzie spotkał swoich 25 towarzyszy i wraz z nimi został ukrzyżowany.

 7 II PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

Nabożeństwo powołaniowe o godz. 18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00

Nauka chrzcielna dla rodziców, dziecka oraz chrzestnych o godz. 19.15 w plebani

  9 II SOBOTA

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17.30

Powrót dzieci i młodzieży z naszej parafii z wyjazdu zimowego do Zakopanego (http://www.willatatra.pl) pod opieką ks. Stanisława, s. Jolanty oraz nauczycieli z naszej powsińskiej szkoły oraz naszych zaangażowanych parafian.

  10 II  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Msza św. dla chorych i starszych o godz. 14.00 z sakramentem namaszczenia chorych. Zapraszamy serdecznie naszych parafian.

Spotkanie wspólne dla kandydatów do bierzmowania o godz. 19.00

  11 II PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES

Dzisiaj obchodzimy 27 Światowy Dzień Chorego pod hasłem “Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)

14 II CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY

Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie się w kulturze. Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język starocerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Jan Paweł II nadał im tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski.

 16 II SOBOTA

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17.30

 17 II SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA. ZBIGNIEWA I ŁUKASZA

Dodatkowa Msza Św. dla rodziców i dzieci I Komunijnych o godz. 16.00 (z racji ferii zimowych przełożona na 3 niedzielę miesiąca)

 18 II PONIEDZIAŁEK.

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  z Powsina  o godz. 19.00 w domu parafialnym

 19 II WTOREK.

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. ze szkoły prywatnej na Kabatach o godz. 19.00 w domu parafialnym

 21 II CZWARTEK. 

Dzisiaj przypada rocznica śmierci 2 powsińskich proboszczów: Śp. ks. Jana Garwolińskiego, który posługiwał w Powsinie w latach 1928-1941; Śp. ks. Konstantego Kostrzewskiego proboszcza w Powsinie w latach 1947-1963. Msza św. za nich dzisiaj o godz. 7.00

22 II PIĄTEK, ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Święto katedry św. Piotra, zwane od IV wieku jako łac. Natale Petri de cathedra – święto liturgiczne w Kościele rzymskokatolickim. To święto w czasie którego katolicy wspominają ze czcią tron św. Piotra Apostoła uznawanego za pierwszego papieża. Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Katedra to uroczyste krzesło na którym zasiada biskup. Od nazwy tego krzesła kościół biskupi, czyli najważniejszy i pierwszy kościół w każdej diecezji nazywa się również katedrą. Krzesło biskupa jest znakiem jego urzędu nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Szczególne miejsce zajmuje katedra św. Piotra znajdująca się w Bazylice św. Piotra na Watykanie

 23 II SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17.30

 24 II SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.

Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na mszę św. o godz. 9.00, a po niej spotkanie formacyjne w domu parafialnym

Po każdej mszy Św. zbiórka ofiar do puszki na dalszy rozwój Radia Maryja. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie modlitewne i materialne. Bóg zapłać!

Z racji 4 niedzieli miesiąca suma o godz. 12.00- po łacinie

 28 II CZWARTEK. TEOFILA, MAKAREGO I ROMANA

Tłusty Czwartek. Dzień dzisiejszy zapowiada koniec karnawału. Tradycja zachęca nas (nie nakazuje!!!) dzisiaj spożywać pączki, faworki i inne smakołyki. Jest to ostatni czwartek przed Środą Popielcową, która rozpoczyna Wielki Post.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Poprzedzi go modlitwa różańcowa o godz. 20.30. Zapraszamy do naszego Sanktuarium Chrzcicieli Maryi Tęskniącej.

 1 III  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA.

Z racji pierwszego piątku:

- spowiedź rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 17.00

- kapłani udadzą się z Komunią świętą do chorych od godz. 9.00

- Msza Św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00

- Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. do godz. 20.00

2 III PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17.30

Po Mszy św. wieczornej zapraszamy chętnych do adoracji pokutnej do godz. 21.00 z racji I soboty miesiąca. Adoracja jest prowadzona przez zaangażowanych wiernych, którzy chcą według intencji Matki Bożej z Fatimy modlić się jako przebłaganie za grzechy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. W czasie adoracji czytane są rozważania oraz towarzyszy jej refleksyjna gra na gitarze skłaniająca do modlitwy. Podczas jednego z objawień fatimskich 13 lipca 1917 r., Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. Następnie zwróciła się do nich z dobrocią i smutkiem: „Widzieliœcie piek³o, do którego id¹ dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratowaæ, Bóg chce rozpowszechniæ na œwiecie nabo¿eñstwo do mego Niepokalanego Serca. Je¿eli uczyni siê to, co wam powiem, wielu zostanie przed piek³em uratowanych i nastanie pokój na œwiecie”.

Maryja w Fatimie prosiła, abyśmy obchodzili pierwsze soboty miesiąca spełniając następujące warunki przez 5 kolejnych sobót:

Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

Więcej na ten temat obchodzenia pierwszych sobót miesiąca na stronie internetowej https://www.soboty.pl/. Zachęcamy bardzo gorąco parafian do przeżywania I sobót miesiąca!!!

 3 III   ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA; PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po sumie o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótkie nabożeństwo adoracyjne.

Rozpoczyna się dzisiaj 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i zakończy w sobotę. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników.

Kalendarium przygotował ks. Jan Świstak oraz ks. Stanisław Podgórski

 

 Przeznacz jeden procent podatku dla potrzebujących z parafii w Powsinie

Jak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego, a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy. Zaufaj nam! Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy. Przekaż swój 1% na Caritas w Powsinie (za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Warszawskiej).

Znajdź w swoim formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Są to rubryki: PIT-28 - pozycje 125, 126; PIT-36 - pozycje 310, 311; PIT-36L - pozycje 95, 96; PIT-37 - pozycje 131, 132; PIT-38 – pozycje 58, 59; PIT-39 - pozycje 51, 52.

Wpisz w odpowiednie rubryki: numer KRS 0000225750 oraz obliczoną kwotę 1% podatku.

W następnej części formularza PIT, zatytułowanej „Informacje uzupełniające”, w rubryce „Cel szczegółowy 1%” podaj:

Zespół Caritas przy Parafii Św. Elżbiety w Powsinie

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

 

Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:      89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http:  parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

 

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak oraz  ks. Stanisław Podgórski . Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Krzysztof Kanabus, Robert Krupiński.